عقل و استدلال در تفکر ابن جوزی
۱۳۹۲-۰۹-۱۳
۲۹mordad
برنامه معرفت ۱۵ آذر ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۰۹-۱۵
نمایش همه

کاف کفر خوشترم آید زفاء فلسفه!

کاف کـفـر ای جان به حق المعـرفـه       خوشترم آید ز فاء فلسفه

چون که این علم لزج چون ره زند       بیشتر بر مـردم آگه زند

عطار از فلاسفه ای انتقاد می کند که در قید و بند مفاهیم، محبوس و زندانی اندیشه های خود می شوند. اگر مفهوم راه باشد و انسان از این راه عبور کند، خوب است. او عالم محسوسات را خیال می داند.

سوفسطائیان هم معتقد بودند، هر چه حس کنیم خیال است و واقعیتی وجود ندارد. سوفسائیان نحله ای بودند که در عالم واقعیت شک کردند و گفتند هیچ واقعیتی نیست و هرچه هست ادراک ماست. این نحله سه گروه بودند. گروه اول پیش تر ذکر شد. گروه دوم می گفتند واقعیت هست اما نمی توانیم آن را ادراک کنیم و به واقعیت راه نداریم. گروه سوم می گفتند واقعیت هست و ما ممکن است درک کنیم ولی نمی توانیم آن را بیان کنیم. سقراط با این گروهها مخالف بود.

آنها معتقد بودند در ادراک ما، عالم صورت است و عالم خارج وجود ندارد. ادراک ما نباشد عالمی نیست. مانند عالم خیال. وقتی خواب می بینیم، واقعی نیست اما در حال خواب نمی دانیم که واقعی نیست و در خیال خود هستیم. آنها معتقدند بیداری هم مانند عالم خواب است.

فیلسوف چینی به نام «جو» می گوید: دیشب خواب دیدم پروانه ام، حالا بیدار شدم می بینم دیشب خواب می دیدم پروانه بودم، خوب چه بسا حالا خواب می بینم جو هستم و در واقع پروانه هستم.

عطار می گوید: عالم، صورت و مجاز است اما صورتهایی هست که جلوه گاه حقیقت است و با کلام سوفسطائیان متفاوت است.

سوفسطائیی که از خرد بی خبر است      گوید عالم خیالی اندر نظر است

آری عــالــم خــیــال اســـت ولـــی        پیوسته حقیقتی در آن جلوه گر است

سوفسطائی صورت ها را خیال می بیند اما عارف صورتها را جلوه گاه حقیقت می بیند. گروه اول سوفسطائی، این عالم در آینه ادراک ما ظهور پیدا می کند و مانند خواب ملازمه ای ندارد چیزی باشد. ممکن است جز تصورات من هیچ چیز وجود نداشته باشد. حتی خود را تصور کنی و خود هم در تصور خودت هستی! هر چه هست تصور است و غیر از تصور چیزی نیست. من مجموعه ای از تصورات هستم.

نه تنها هر انسان یک جهانی دارد که با انسانهای دیگر متفاوت است، بلکه انسان، جهان ها دارد. جهان حس، خیال، جهان وهم و عقل. جهان حس هم یکسان نیست. جهان دیدنی ها، شنیدنی ها، چشیدنی ها، بوئیدنی ها، لامسه ها. مجموع این پنج حس با عالم خیال فرق دارد. خیال یعنی همه محسوسات وقتی که مواجه با محسوسات قطع می شود. صورت اشیاء در خیال است. خیال، صورتی است که از طریق محسوسات آمده اما اکنون رابطه ما با جهان حس قطع است. خیال ادراکی است که صورت و شکل دارد، حتی صورت هایی که در جهان وجود نداشته باشد. عالم خیال لایتناهی است. هنر، بیشتربه عالم خیال مربوط است.

قدرت خیال، بسیار تواناستاگر تجسم پیدا کند و در اختیار ما باشد.از سوی دیگر خطرناک هم هست اگر ما در اختیار خیال باشیم. در عالم وهم، شکل نداریم و معانی جزئی است. عالم وهم، عالم معنی است و شکل ندارد. محبت و دشمنی شکل ندارد. وهم به عالم معنای جزئی تعلق دارد، نه معانی کلی.

در عالم حس نیرویی وجود دارد که در یک جا حواس مشترک می شوند، که حس مشترک (بنتاسیا) می گویند. نیرویی در انسان هست که این پنج حس را به هم ربط می دهد. این مخزن ادراکی، حس مشترک است که حکم صادر می کند.

عشق در تمام این مراحل می تواند جاری باشد و جلوه پیدا کند. خیال به اشتباه خود واقف نیست و فقط تخیل می کند، اما عقل خیال را هدایت می کند. عقل ممکن است اشتباه کند، چون گرفتار اینهاست ولی اگر تنها بود هیچ وقت اشتباه نمی کرد. عقل سرخ یعنی عقلی که گرفتار حواس، خیال و وهم است. عقل اول هیچ گاه اشتباه نمی کند.

از خیالی صلح شان و جنگ شان              وزخیالی نامشان و ننگشان

تمام جنگها برای خیال است و عقل، جنگ نمی کند. اسکندر و چنگیز دچار تخیل فتوحات بودند.

دنیای امروز معتقد است عقل، انتزاع حس و وهم و خیال است (پوزیتیویستها) اما عقل، خود اصالت دارد و از اینها استفاده می کند. مطالعه آفاقی و انفسی. مطالعه آفاقی، نگاه به بیرون است و مطالعه انفسی، نگاه به درون است. انسان در مرحله درون و برون قرار دارد و هیچ موجودی حتی فرشتگان درون و برون ندارد. افق یعنی منظر دید و بیرون؛ که خیلی مهم است.

نگاه درون گاهی با بستن چشم و مراقبه انجام می شود که راه عادی است، اما بعضی بدون مراقبه و با چشمان باز به دلیل آشنایی با درون و تمرین، در جمعیتی به درون خود می روند. آنها در بیرون هستند ولی از درون خود غافل نیستند.

هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای       من در میان جمع و دلم جای دیگر است

عارفی در باغی سر به جیب تفکر فرو برده بود و همه با گلها مشغول بودند. عارفی دیگر به او گفت: مولانا چشمانت را باز کن و آثار رحمت خدا را ببین. (أُنظر إلی آثار رحمت الله) مولانا گفت:

باغ ها و میوه ها اندر دل است      آن برون آثار آثار است و بس

اصل اینها در دل من است و اینها اثر اثر آنهاست که تو می بینی

4 دیدگاه ها

 1. فروزان می‌گه:

  البته عذر می‌خوام ولی‌ فکر کنم :

  کاف کفر‌ای جان به حق المعرفه……..

 2. محسن می‌گه:

  سلام چرا ادامه ی صوت های کلاس ماجرای فکر فلسفی را نمی گذارید؟

 3. پوريا می‌گه:

  پاسخی برای فیلسروف چینی اقای جو :
  آقای جو به نظر بیشتر درگیر اوهام هستند تا فلسفه !
  فلسفه به دنبال حقیقت وجود هر چیزی است !
  بلکه عالم حقیقت عالم بیداری است ! چرا ؟ چون عالمی عالم حقیقت خواهد بود که معلول ها علت مخصوص خود را پیدا کنند ! هر کنشی ، واکنش صحیح خود را ببیند ! به عبارتی هر چیزی درست سر جایی خودش باشد !
  در عالم خواب اینچنین نیست ! شما هر چیزی سر جایی درست خود نمی بینید ! برای کنش ها خود واکنشی درست پیدا نمیکنید ۱

  در ضمن عالم خواب مجاز است چون از همین حقیقت نشائت میگیرد ! تا مغر و جسم درگیر نباشند ! هر گز خوابی هم نیست !
  آیا حیات نباتی هم خواب میبیند ؟؟
  خواب ناشئت گرفته از همین عالم حقیقت هاست ! پس اصل اینجا است ، اصل بیداری است
  خواب زایده شده از بیداری است !

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *