چرا خداوند بنده اش را دعوت به گریه می کند

تفاوت ذکر با ورد
۱۳۹۱-۰۶-۰۳
مقدمه بخش دانلود
۱۳۹۱-۰۶-۰۵
نمایش همه

چرا خداوند بنده اش را دعوت به گریه می کند

نفس تضرع مطلوب است ( وأذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه) این مطلوبی نفس تضرع از این جهت است که هر چه تضرّع بیشتر باشد انقطاع از این عالم بیشتر است .وگاهی بعضی گله می کنند که ما دعا کردیم و مستجاب نشد در حالی که خداوند گفته بود { ادعونی استجب لکم } تخلف که در وعده خداوند نیست . ولی بسیاری اوقات می شود که آدم مومن دعا می کند اما مستجاب نشده . ولی این چنین فردی باید به این نکته توجه کند که زاری اش لبیک حقّ است . و توجه ندارد که خود این زاری چقدر ارزش دارد

یکی از اشکالات عمده ای که به دین وارد می شود ، دین را باعث افسردگی بیان می کنند چون اصلی ترین مقوله آن یعنی دعا بر زاری و گریه استوار است . این اشکال چگونه قابل رفع است و در درجه اول قرآن و ائمه اطهار چه پاسخی داده اند . آیا فلسفه هم می تواند پاسخ گوی این اشکال باشد ؟ استاد دینانی در برنامه معرفت به تشریح این موراد می پردازند.

چرا خداوند بنده اش را دعوت می کند به اینکه گریه کند ، زاری کند . خیلی هم توصیه می شود که با اشک بیایید  مثلا

دلابسوز که سوز توکارها بکند     نیاز نیم شبی دفع صدبلا بکند

خود قرآن هم می فرماید { فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا } (توبه آیه ۸۲ )و این مطلب را ارتباط می دهد به توسعه استعداد آدمی برای دریافت فیوضات الهی .

تانگرید ابر کی خندد چمن       تا نگرید طفل کی جوشد لبن

طفل یک روزه همی داند طریق     که بگریم تا رسد دایه شفیق

گفت فلیبکوا کثیرا گوش دار     تا بجوشد شیر فضل کردگار

بعضی ها پرسش می کنند که چرا ما نخندیم و از خدا بخواهیم ؟ آیا باخندیدن استعداد ایجاد نمی شود و حتما باید با گریه باشد و گریه هم یعنی قرات اشکی که از چشم جاری می شود ؟ های و هوی کردن است ؟ مفهوم واقعی گریه را بفرمایید .

بسیار سوال مهمی است  دو خصلت گریه و خنده در انسان . اجازه بدهید یه قدری در مورد گریه و خنده عرض کنم و بعد برسیم به اینکه چرا خداوند توصیه کرده { فلیبکوا کثیرا }.

انسان موجودی است که هم می خندد و هم گریه می کند . نمی دانم که موجودات دیگر گریه و خنده دارند یا نه جمادات که حتما ندارند نباتات هم ندارند البته گاهی اوقات گل خندان می گوییم اما این یک حرف شاعرانه است . بعضی ها می گویند حیوانات خنده وگریه دارند ولی بنده چنین باوری ندارم . حالا شاید چیزی شبیه گریه و خنده فکر می کنند ، باشد . حیوانات بعید است که گریه واقعی  وخنده واقعی داشته باشند گاه چیزی شبیه گریه و خنده در آنها دیده می شود  ولی در واقع خنده و گریه نیست عجیب این است که خداوند در قرآن به این نکته اشاره کرده است . الان هم در ماهیت خنده و گریه خیلی کتابها نوشته اند شاید گریه را بهتر شود توضیح داد تا خنده .

یک کتابی را فیلسوف فرانسوی در مورد ماهیت خنده نوشته و خیلی تلاش کرده که ماهیت خنده را بیان کند اما فکر نمی کنم که موفق بوده . یا بعضی از علمای سابق می گویند که خنده وقتی بر انسان عارض می شود که انسان تعجب می کند یعنی وقتی انسان تعجب می کند ، خنده می کند یعنی عارضه تعجب را خنده می دانند ولی من این حرف را قبول ندارم . چه بسا وقتی که آدم تعجب می کند اما اصلا نمی خندد و چه بسا که تعجب ندارد اما خنده می کند . چه طور می شود که آدم می خندد ، خیلی جوابش مشکل است . حتی وقتی که احساس سرور هم می کنید مطلقا نمی شود گفت که می خندید چه بسا نخندید اما بسیار هم خوشحال باشید یا حتی در اثر خوشحالی گریه کنید !! خیلی ها هم اصلا مسرور نیستند اما می خندند. و من این آیه را می خوانم و تعجب می کنم از این بشارتی که کرده { وأنّه هو أضحک و أبکی } { و أنّه هو آمات و آحیی } ( سوره مبارکه نجم آیات ۴۳ و ۴۴ )

تعریف فیزیکی که از خنده و گریه شده همان حالت انقباض و انبساط است که اینها تعریف حقیقی نیست . به هر صورت خنده و گریه دو حالتند در انسان . امروزه روانشناسان سلامتی روح وجسم را در خنده می بینند .

اما برگردیم به سوال اصلی که توصیه خداوند به گریه و گریه در مقابل خداوند چه معنی دارد ؟ و چرا خنده موجب قرب نمی شود و گریه موجب قرب می شود .

وقتی که انسان می خندد که مسبوق به یک سرور و خوشحالی است ، تعلقش به جهان بیشتر می شود  . غالبا مواردی که موجب خوشحالی می شود خبرهایی است که نفعی عاید شما از ین عالم می شود .هرچه نفع بیشتری به شما از این عالم برسد ، دلبستگی شما به این عالم بیشتر می شود و هر چه دلبستگی بیشتر شود ، شما از خداوند دورتر می شوید.انسان همان جایی است که دلش آنجاست .خنده مظهر شادی ها و تعلقات این جهانی است اینکه روان شناسان این را می گویند بیشتر ، این جهانی فکر می کنند.

اما در گریه ، یک ناامیدی از این جهان است . شما وقتی گریه می کنید که از چیزی بریده شدید . خبر ناگوار ،خبر سخت یک ضرر غالبا گریه جاهایی است که یک ناهمواری و یک ناگواری روبرو می شوید یعنی یک قطع تعلق . وقتی که تعلق قطع شد دیگر خلا نیست که جایش را بگیرد و بنده این مساله را بارها عرض کردم که خلا در عالم و روح انسان محال است .حالا وقتی تعلقت قطع شد روحت متوجه حق تبارک و تعالی می شود .بنابراین گریه مظهر و سمبل قطع تعلق از این دنیاست .هر چه گریه بیشتر باشد ، یعنی تعلقاتت از این جهان کمتر می شود و هر چه تعلقات کمتر باشد قرب شما به حق تعالی بیشتر می شود  . سرّش این است و الا خنده و گریه دوخصلت آدمی است .

حکیم ملا هادی سبزواری معتقد است که : خنده ها و گریه های ما در مقابل جزع است { إذامس الخیر منوعا و إذا مسّ الشرجزوعا}  اما گریه یک مفهوم عرفانی دارد که وقتی انقطاع حاصل می شود و ارتباط انسان با تعلقات قطع می شود  ، یک انبساطی به او دست می دهد  و این نشانه انبساط قلب است و جوششی دارد به نام اشک  همان طور که چشمه ها ازش آب می جوشد .

بنابراین گریه و خنده معمولی مراد نیست بلکه این انبساط قلب است که در واقع درهای رحمت را باز می کند .

استاد :  این دو بزرگوار (حکیم سبزواری و مولوی ) کلمه انقباض را نخواستند به کار ببرند چون بار منفی دارد در واقع گریه نتیجه انقباض است اما انقباض نسبت به این عالم . ولی چون انقباض و انبساط دو حالت متضادند هر اندازه نسبت به این عالم انقباض بیشتر باشد انبساط نسبت به حق بیشتر است . آنها روی جنبه انبساط تاکید کردند ولی هیچ انبساطی بدون انقباض نیست  وهیچ انقباضی بودن انبساط نیست .

مولی علی (ع) می فرماید : مومن کسی است که بشره فی وجه و حزنه فی قلبه ،آن حزن انقباض نسبت به دنیاست و انبساط نسبت به حقّ .

ازامام صادق (ع) سوال می پرسند که : چرا بنده مومن باید گریه بکند ، ناله بزند اما دیگران نمازی نمی خوانند و پایبندی به دین خدا هم ندارند  و همه چیزم دارند .؟

مولوی جواب امام را به زبان شعر می گوید :

در جوابش گفت نز خواری اوست   عین تاخیر عطا یاری اوست

بنده مومن همی داریم دوست      گو تضرع کن که آن اعطاست

بنده مومن تضرع می کند             کاو به غیر تو ندارد مستند

نفس تضرع مطلوب است ( وأذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه)  این مطلوبی نفس تضرع از این جهت است که هر چه تضرّع بیشتر باشد انقطاع از این عالم بیشتر است .وگاهی بعضی گله می کنند که ما دعا کردیم و مستجاب نشد  در حالی که خداوند گفته بود { ادعونی استجب لکم } تخلف که در وعده خداوند نیست . ولی بسیاری اوقات می شود که آدم مومن دعا می کند اما مستجاب نشده . ولی این چنین فردی باید به این نکته توجه کند که زاری اش لبیک حقّ است . و توجه ندارد که خود این زاری چقدر ارزش دارد .همین که می گویی خدا و همین اشکی که میریزی ، این در درگاه ربوبی خیلی گرانبهاست . و خیلی مقام بالایی است یعنی دعای شما لبیک حقّ است پس استجابت حتمی است اما آن خواسته دنیوی شما چه بسا صلاح در این باشد که شما بهش نرسید . هر وقت هم صلاح بود به آن می رسی .

مولوی می گوید : به عابدی گفتند که تو این همه خدا خدا گفتی ، لبیکی هم شنیدی ؟ گفت نه نشنیدم ، حرکت کرد که دیگر دعا نکند که هاتفی آمد وگفت:

این دعا و درد و سوزت پیک ماست   زیر هر الله تو لبیک ماست

9 دیدگاه ها

 1. مدیر سایت می‌گه:

  با سلام به شما خواهر گرامی
  مطلب و اشکالی که آقای زمانی به نقد شما داشتند صرفا از روی نقد کلام خودتان بوده است و هیچ کس در پی خدایی نکرده برچسب و انگ به کسی نیست .
  در مورد اظهارات شما در این مورد که هر چیزی استاد بگوید ما احسنت ، احسنت گویان و کور کورانه تصدیق می کنیم به نظر بنده این شیوه ادبیات علمی و مباحثه خوبی نیست .
  چون دوستان ما در این وب سایت و خوانندگان این سایت ، به خاطر تخصصی بودن بعضی مسائل فلسفی آشنایی حداقلی با فلسفه اسلامی و آراء وعقاید دیگرفیلسوفان دارند . هر چند دلنشینی مطالب و بیانات استاد دینانی حساب جداگانه ای برای شخص بنده دارد .اما برای شخصی که به قول استاد سالک باشد و راه پیمودن برایش مهم باشد تعصب کورکورانه معنی ندارد.
  از شما بسیار متشکریم که مباحث سایت را دنبال و نقد می کنید و درنهایت احترام به شما عرض میکنیم که حتما آقای زمانی در پی این نبود که شما آن جملاتی که در خط یکی مانده به آخر حرفاتون را نوشتید بیان کنید ایشان ملزومات سخنتان را یاد آوری کرده اند

 2. روح الله می‌گه:

  سلام شما با افتخار لینک شدید
  در صورت تمایل بنده را نیز لینک کنید

 3. مدیر سایت می‌گه:

  سلام به شما خواهر گرامی
  در مورد مطلبی که ابتدائا فرمودید در باب اشکال به خنده و گریه حیوانات و اینکه حیوانات “با توجه به گذشته بشری خود” و استدلال به آیه شریفه (کونوا قرده خاسئین )
  پاسخ شما این گونه خواهد بود که :
  ۱ – مطلبی که دوست عزیز ما آقای زمانی شما را تنبه دادند ، به جا بود اما ایشان یک نکته را فراموش کرده بودند و به عبارتی سوء در تعبیر بود که شما با تمام کوششی که در اشکال و جواب با ایشان درآمدید ، این را فراموش کردید .
  آقای زمانی به شما فرمودند که لازمه بیانات شما “تناسخ است ” در صورتی که ایشان با سوء تعبیر “مسخ شدن ” را تناسخ نامیدند . خواهر گرامی بین مسخ شدن وتناسخ فرق بسیار زیادی است که حتما خود استحضار دارید و اینکه بنده را دعوت به مطالعه کتب تناسخی نمودید خود جای تامل دارد
  آنچه در آیه شریفه بیان شده در مورد مسخ شدن است نه تناسخ
  ۲- استدلال شما به آیه شریفه (کونوا قرده خاسئین )است . بله آن انسان ها به خاطر سوء اعمالشان تبدیل (مسخ ) میمون شدند . و در آیه شریفه این مطلب که تمام حیوانات یا تمام میمون ها گذشته بشری داشته اند بیان نشده و تفسیر به رای شما می باشد .البته به این مطلب شما که خنده حیوانات واقعی است ، بعضی قبول دارند و البته جوابهای مفصلی نیز داده شده که می توانید مراجعه کنید .
  اگر باز هم اشکالی به نظرتان می آید مطرح کنید شاید در قالب یک پست در سایت مطرح کردیم تا این گفتگو برای همه در دسترس باشد و به قضاوت بزرگان بگزاریم

 4. علی رضا می‌گه:

  باسلام وتشکر به نظرمن آقای دکتر فیلسوف عارف هستند.وعارف باید رند باشد.

 5. مهدی می‌گه:

  سلام
  با استناد به بعضی از روایات حیوانات از نسل بشری (انسان هایی که بر اثر قهر الهی به حیوان تبدیل شده اند ) ادامه نسل نداده و پس از مدتی کاملا و بدون ادامه نسل از بین می روند لذا حیوانات بدون داشتن دغدغه از چیزی هرگز قادر به خنده یا گریه واقعی نیستند

 6. سلام می‌گه:

  ممنون از گرداوری این مجموعه..

 7. قطره می‌گه:

  سلام. قبل ازینکه سوالم رو بپرسم باید بگم که من یکسالی هست که سایت شمارو دنبال میکنم و این رونق روزافزون و این به روز بودن دائمی واقعا شادم میکند انشاالله این اطلاع رسانی ها و پاسخ های به موقع شما همچنان ادامه داشته باشه….
  اما سوالم!! این متن کدوم برنامه هست؟فایل تصویری اش هم در سایت هست؟ فکر میکنم دیدن تصویری استاد وقتیکه انقدر زیبا از حزن عارفانه حرف میزنند خالی از لطف نباشه….

  • مدیر سایت می‌گه:

   بنده هم به نوبه خودم از اظهار لطف شما قدردانی می کنم و هر آنچه می بینید با تمام نقص ها و مشکلاتی که هست اما سعی ما بر این بوده که پر ثمر باشد.
   در مورد سوال شما هم باید بگم که دقیقا خاطرم نیست این متن را از کدام قسمت برنامه معرفت استخراج کرده بودیم، چون سال گذشته آرشیو مدونی از پست های سایت درست نکرده بودیم. اما مطمئنا در برنامه هایی که در ایام محرم پخش شده این بحث صورت گرفته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *