واژگان «تمیّز» «جزئی»،«جزء لایتجزّی»
۱۳۹۲-۰۳-۱۸
benefit
متن و فیلم سخنرانی دکتر دینانی در نشست ابن سینا پژوهی
۱۳۹۲-۰۳-۲۱
نمایش همه

واژگان «جسم» و «جسم تعلیمی »

جسم

‏جسم جوهری است که درسه جهت (= طول ،عرض و عمق) امتداد دارد؛ یعنی به گونه ای است که می توان سه خط عمود بر هم در آن فرض کرد. جوهر جسمانی دارای ابعاد مکانی و زمانی است، و اگر چه ما نفس جوهر جسمانی را مانند دیگر جواهر، با حواس پنجگانه خود نمی توانیم احساس کنیم ، و وجودش را با عقل اثبات می کنیم؛ اما نمودها و آثار آن را به صورت اعراضی از قبیل رنگها و شکلها احساس می کنیم. مشائین جسم را محصول ترکیب حقیقی صورت جسمی و ماده می دانند. شایان ذکر است که جسم به معنای یادشده ، غیر از جسم تعلیمی است. جسم تعلیمی در واقع حجمی است که جوهر جسمانی را احاطه میکند و از این رو برای آنکه با جسم تعلیمی اشتباه نشود، به آن ، «جسم طبیعی » گفته می شود.

جسم تعلیمی

‏جسم تعلیمی در برابر جسم طبیعی است. جسم طبیعی همان جوهر ممتد در جهات سه گانه است که یکی از اقسام جوهر است. جسم تعلیمی در واقع حجمی است که جسم طبیعی را احاطه می کند، و مقدار امتداد آن در جهات سه گانه را معین می سازد. بنابراین ، جسم طبیعی یک امتداد جوهری است ء ولی جسم تعلیمی یک امتداد عرضی است. جسم طبیعی موضوع علوم طبیعی است ، اما جسم تعلیمی موضوع هندسه است. جسم طبیعی یک امتداد مبهم است، اما جسم تعلیمی مقدار و اندازه امتداد جسم طبیعی است ‏و نسبتش به جسم طبیعی همان نسبت زمان به حرکت است، یعنی نسبت یک امر معین به یک امر مبهم.

‏از آنچه گفته دانسته می شود که جسم تعلیمی در سه جهت: طول، عرض و عمق امتداد دارد؛ و چون امتداد ملازم با قابلیت انقسام است، جسم تعلیمی در سه جهت طول، عرض و عمق قابل انقسام می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *