واژگان «تشخص» «تصدیقات نفس الامری»

واژه «تسلسل»
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
واژگان «تصور نظری» «تصور و تصدیق»
۱۳۹۲-۰۲-۱۰
نمایش همه

واژگان «تشخص» «تصدیقات نفس الامری»

تشخص در لغت معنایی قریب و نزدیک به تمیز دارد؛ اما در اصطلاح فلسفی به معنای « امتناع صدق بر کثیرین » می باشد. هر گاه ماهیت به گونه ای باشد که صدق اش بر کثیرین ممتنع باشد ، گفته می شود: آن ماهیت متشخص است

تشخص

در لغت معنایی قریب و نزدیک به تمیز دارد؛ اما در اصطلاح فلسفی به معنای « امتناع صدق بر کثیرین » می باشد. هر گاه ماهیت به گونه ای باشد که صدق اش بر کثیرین ممتنع باشد ، گفته می شود: آن ماهیت متشخص است . البته مقصود امتناع صدق بر کثیرین به نحو سلب تحصیلی است نه به نحو ایجاب عدولی. به عبارت دیگر: متشخص به چیزی گفته می شود که بر چند شیئ صدق نکند ، خواه اساساً قابل صدق و انطباق بر چیزی نباشد، حتی بر یک شیئ ؛ و یا آنکه صدق و انطباق داشته باشد، اما فقط بر یک فرد. در واقع مقصود از متشخص بودن یک ماهیت ، آن است که ماهیت به گونه ای باشد که امکان اشتراک دو یا چند چیز در آن وجود نداشته باشد:« کَونُ الشیئ بحیث یمتنع الاشتراک فیه»

ماهیت مخلوطه ، یعنی ماهیت به شرط کلیه عوارض و لواحق اش ، یک امر متشخص است . مثلا انسان به شرط خصوصیات زید ، که در واقع همان زید است و تنها بر او منطبق می گردد، یک ماهیت متشخص است و همچنین انسان به شرط خصوصیات عمرو، یا بکر. دو تفاوت میان اصطلاح تشخص و تمیز وجود دارد.

۱ – تمیز یک وصف اضافی برای ماهیت است؛ اما تشخص یک وصف نفسی برای آن می باشد.

۲ – تمیز با کلیت جمع می شود برخلاف تشخص .

تصدیقات نفس الامری

قضایایی هستند که نه مطابق خارجی دارند و نه مطابق ذهنی . و به دیگر سخن :تصدیقات نفس الامری ، قضایایی هستند که محکیّ آنها نه در خارج ثبوت دارد و نه در ذهن . بلکه در ظرفی بسسیار وسیع تر از آن دو ثابت است که همان «نفس الامر» است ؛ مانند قضیه «عدم علت ، علت است برای عدم معدوم»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *