واژگان «بدیهی و نظری» «بحت»

Ibn Sina
سخن ابن سینا و بیان بهمنیار
۱۳۹۲-۰۲-۰۸
واژگان «برهان إنّی» «برهان لمّی» «بطوء»
۱۳۹۲-۰۲-۰۸
نمایش همه

واژگان «بدیهی و نظری» «بحت»

بحت یعنی محض ، و وجود بحت به معنای وجود محض و غیر منسوب با ماهیت است ، چنانکه گویند ذات حق ،وجود بحت است یعنی وجود محض و غیر مشوب با ماهیت است . چنین نیست که مرکب از وجود و ماهیت باشد.

بحت

بحت یعنی محض ، و وجود بحت به معنای وجود محض و غیر منسوب با ماهیت است ، چنانکه گویند ذات حق ،وجود بحت است یعنی وجود محض و غیر مشوب با ماهیت است . چنین نیست که مرکب از وجود و ماهیت باشد.

بدیهی و نظری

از جمله تقسیماتی که در مورد علم حصولی انجام گرفته ، تقسیم آن به بدیهی و نظری است . باید توجه داشت که هر دو قسم علم حصولی ، یعنی هم تصور و هم تصدیق ، هر یک یا بدیهی هستند و یا نظری . تقریبا همه منطق دانان اتفاق نظر دارند که ملاک بدیهی بودن یک علم آن است که انسان برای بدست آوردن آن نیاز به فکر و اندیشه نداشته باشد. بنابراین تصور بدیهی ، تصوری است که انسان برای دستیابی به آن نیازمند آن نیست که سراغ معلومات تصوری خود رود و از آنها معرّفی بسازد و با آن معرّف ، تصور مورد نظر خود را به روشنی دریابد. و نیز تصدیق بدیهی ، تصدیقی است که برای حصول آن در نفس نیاز به آن نیست که دو یا چند معلوم تصدیقی دیگر کنار هم قرار دهیم و با ترتیب یک دلیل و حجت به آن برسیم.

به بیان دیگر : تصور بدیهی تصوری است که انسان برای تحصیل آن نیاز به استمداد از دیگر معلومات تصوری خود ندارد ، بلکه بدون استمداد از آنها ، خود به خود و یا از طریق دیگری آن تصور در نفس پدید می آید.

و نیز تصدیق بدیهی قضیه ای است که انسان برای اذعان به آن و پذیرش آن نیاز به مراجعه به تصدیقات دیگر خود ندارد ؛ بلکه یا خود به خود به آن اذعان دارد و یا از طریق دیگری ، غیر از مراجعه به تصدیقات از پیش دانسته شده ، آن را می پذیرد.

و اما تصور و یا تصدیق نظری ، آن تصور و تصدیقی است که دستیابی به آن ، نیازمند مراجعه به معلومات پیشین و برقراری ترتیب خاص میان آنهاست.

1 دیدگاه

  1. hossein می‌گه:

    عالی بود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *