واژگان «اصالت وجود» «اعاده معدوم»

قاعده ۲۳:کل بسیط فی العقل ، بسیط فی الخارج دون العکس
۱۳۹۲-۰۱-۲۷
واژگان «اعتباریت ماهیات» «اعراض ذاتیه و غریبه»
۱۳۹۲-۰۱-۲۸
نمایش همه

واژگان «اصالت وجود» «اعاده معدوم»

معنای اصالت وجود این است که آنچه متن واقعیت را تشکیل می دهد و حقیقتاً در خارج تحقق دارد ، همان «هستی» است و معنای اعتباری بودن ماهیت این است که ماهیت ، حدّ وجود است ، یک قالب ذهنی است که از واقعیت خارجی در ذهن منعکس می شود و البته اگر چیزی را در نظر بگیریم که هیچ محدودیتی ندارد ، مانند واجب تعالی ، آن چیز هم ماهیت نخواهد داشت

اصالت وجود

مقصود این است که آن حقیقت عینی و واقعیت خارجی  که بالبداهه آن را می پذیریم و به آن اذعان داریم  ، همان وجود است . و به بیان دیگر: واقعیت خارجی مصداق بالذات وجود است و بالعرض به ماهیت نسبت داده می شود. و به عبارت سوم : آنچه متن خارج را پر کرده و منشا آثار است و حقیقتاً و بدون هیچ واسطه ای موجود است ، همان وجود است .

درست است که هم مفهوم « وجود »و هم مفاهیم «ماهوی» بر واقعیت خارجی منطبق می شوند و مثلا می گوییم « این فرد ، انسان است و موجود است » ولی آیا واقعیت خارجی ، مصداق حقیقی کدام یک از این دو است . و به دیگر سخن آیا «وجود» و «ماهیت» هر دو در خارج تحقق دارند ، یا آنکه یکی از آنها تحقق داشته و دیگری انتزاع می شود .

برای روشن شدن مطلب به این مثال توجه کنید : فرض کنید روی یک قسمت از تخته سیاه ، لکه سفید رنگی به شکل مربع قرار گرفته است . با دیدن این لکه سفید رنگ دو مفهوم در ذهن منعکس می شود : یکی مفهوم سفیدی و دیگری مفهوم مربع.

سوال می کنیم : آیا این دو مفهوم هر دو در عرض یکدیگر در خارج تحقق دارند ؟ آیا روی تخته سیاه واقعاً دو چیز تحقق دارد یا یک چیز ؟ با کمی دقت معلوم می شود که آنچه حقیقتاً روی تخته سیاه هست ، همان سفیدی است ، اما چون این سفیدی از چهار طرف محدودیت خاصی دارد ، قالب خاصی از آن در ذهن نقش می بندد. مفهوم «مربع» در واقع حاکی از حدّ این « سفیدی» است و قالبی است که بر آن منطبق می شود . آنچه حقیقتاً هست ، فقط همان سفیدی است .

معنای اصالت وجود این است که آنچه متن واقعیت را تشکیل می دهد و حقیقتاً در خارج تحقق دارد ، همان «هستی» است و معنای اعتباری بودن ماهیت این است که ماهیت ، حدّ وجود است ، یک قالب ذهنی است که از واقعیت خارجی در ذهن منعکس می شود و البته اگر چیزی را در نظر بگیریم که هیچ محدودیتی ندارد ، مانند واجب تعالی ، آن چیز هم ماهیت نخواهد داشت . به دیگر سخن ، اعتباری بودن ماهیت به این معناست که ماهیت مجازاً تحقق داشته و به عرض «وجود» از واقعیت برخوردار است و از وجود انتزاع می شود.

حاصل آنکه منظور از دو مفهوم متقابل «اصیل» و «اعتباری » در اینجا این است که کدام یک از دو مفهوم ماهوی  و مفهوم وجود ، ذاتاً و بدون هیچ واسطه دقیق فلسفی ، از واقعیت عینی حکایت می کند . آیا باید واقعیت عینی را همان ماهوی دانست که مفهوم وجود با عنایت عقلی و با وساطت مفهوم ماهوی ، بر آن حمل می شود و از این روی جنبه فرعی و ثانوی دارد یا اینکه واقعیت عینی همان حیثیتی است که با مفهوم وجود ، از آن حکایت می شود و مفهوم ماهوی تنها انعکاس ذهنی از حدود و قالب واقعیت و وجود عینی است که با عنایت دقیقی خود آن محسوب می شود و در واقع ، مفهوم ماهوی است که جنبه فرعی و ثانوی دارد.

اعاده معدوم

اعاده معدوم ، یعنی اینکه یک شیئ پس از آنکه یکبار وجود پیدا کرد و سپس از بین رفت ، دوبار به وجود آید، یعنی دقیقا همان شیئ با همان تشخص و تعیُّنی که داشت دوباره موجود گردد به گونه ای که بتوان گفت این همان شیئ است که معدوم شده بود . فرض کنید کسی دست خود را از بالا به پایین حرکت می دهد و این حرکت ۵ ثانیه به طول می انجامد و بعد با توقف دست ، این حرکت تمام می شود و از بین می رود . اعاده معدوم یعنی آنکه همان حرکت با همان تشخص دوباره موجود شود .

از اینجا معلوم می شود که میان اعاده و تکرار باید فرق نهاد. تکرار امری است ممکن ، که فراوان رخ می دهد. در مثال فوق، اگر شخص مفروض دوباره دست خود را به همان صورت و با همان سرعت حرکت دهد، حرکت نخست را تکرار کرده است. یعنی مثل آن را بوجود آورده است نه عین آن را .

تکرار یعنی آنکه افراد متعدد یک ماهیت که هر یک جدا و متمایز از دیگری می باشند و وجود خاص خود را دارندو در عین حال شبیه یکدیگرند، در طول زمان موجود شوند؛ و اعده معدوم یعنی اینکه یک فرد و یک شخص در طول زمان دوبار موجود شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *