قاعده ۳۸: ‏‏کلُّ حادثٍ مسبوقٌ بالمادّه
۱۳۹۲-۰۶-۱۶
تفاوت واژه «ذات» و «ذاتی»
۱۳۹۲-۰۶-۱۸
نمایش همه

واژه «خلع و لبس» و «دور» در فلسفه

خلع و لبس

‏خلع در لغت به معنای کندن و درآوردن و لبس به معنای پوشیدن و بر تن کردن است و در اصطلاح، به معنای زوال صورت سابق و دریافت صورت جدید است. به عقیده حکمای ما، تغییرات واقع در اجسام به گونه خلع و لبس است، یعنی صورتی دفعتاً زایل می گردد و صورت جدیدی دفعتاً حادث می شود که به آن «کون و فساد» نیز می گویند.

دور

‏دور ‏در لغت به معنای حرکت شیئ در یک مسیر منحنی است، ‏به گونه ای که به نقطه نخستین بازگردد؛ و در اصطلاح عبارت است از آنکه وجود شیئ توقف داشته باشد بر چیزی که آن چیز در وجودش وابسته به همان شیئ نخستین است. و به دیگر سخن: دور عبارت است از اینکه شیئ، علتِ علتِ خودش ‏و یا از نظر دیگر، معلولِ معلولِ خودش باشد. و به بیان سوم، دور عبارت است از آنکه موجودی از آن جهت که علت و مؤثر در پیدایش موجود دیگری است ‏در همان جهت معلول و محتاج به آن باشد. تحقق دور محال است، زیرا مستلزم تقدم شیئ بر خودش می باشد، و اجتماع نقیضین را در پی دارد.

انواع دور: دور مضمر و دور مصرّح

دور مصرح در جایی است که شیئ متوقف بر چیزی باشد که معلول بدون واسطه اوست؛ مانند اینکه «الف» متوقف بر «ب» و معلول آن باشد، و «ب» نیز مستقیما متوقف بر الف و معلول آن باشد. در چنین فرضی، «الف» مستقیما و بدون واسطه معلولِ معلولِ خودش می باشد. به چنین دوری، دور صریح نیز گفته می شود

‏دور مضمر در جایی است که یک یا چند واسطه درکار است. مثل آنکه «الف» متوقف بر «ب» و «ب» متوقف بر «ج» و «ج» متوقف بر «الف» باشد. در این مثال «الف» با یک واسطه، معلولِ معلولِ خود می باشد. به این نحوه دور، دور ضمیر نیز گفته می شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *