انواع «حرکت» در فلسفه
۱۳۹۲-۰۳-۲۷
Dr Dinani maarefat 10
دانلود برنامه معرفت بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۰۳-۲۸
نمایش همه

واژه «حکم» در فلسفه

‏برای روشن شدن حقیقت حکم ، ‏ابتدا مثالی بیان می کنیم ‏و آنگاه با توجه به آن مثال ویژگیهای حکم را ذکر می کنیم. ما وقتی حکم خود به «ایستاده بودن حسین» را بررسی می کنیم، می بینیم که ابتدا از راه حواس خود یک امر واحدی را مشاهده ‏کرده ایم؛ یعنی حسین را در حالت ایستاده بودن مشاهده کرده ایم، و از آن تصویری در ذهن ما نقش بسته است، که همان «حسین در حال ایستاده بودن» است.

‏پس از این مشاهده، ‏ما فرد دیگری را در حالی که ایستاده است ،‏و حسین را در حالی که نشسته است، مشاهده می کنیم، و این مشاهدات ما را مستعد و آماده می سازد تا صورت ذهنی واحدی که از« حسین درحال ایستاده بودن» داشتیم، و در خزانه خیال بایگانی کرده بودیم، به دو مفهوم جدا از هم تجزیه کنیم: یکی مفهوم «‏حسین» و دیگری مفهوم «ایستاده».

‏البته باید توجه داشت که مقصود از تجزیه کردن صورت ذهنی « ‏حسین ایستاده» آن نیست که نقی، آن مفهوم را به دو قسم تقسیم می کند؛ چرا که تقسیم به هیچ وجه در صورت ذهنی، که یک امر مجرد است، راه ندارد. بلکه مراد آن است که نفس پس از آن مشاهدات ، مستعد و آماده می شود تا دو مفهوم «‏حسین» و «ایستاده» را به طور جداگانه و مستقل ادراک کند، و این دو صورت را در خود به وجود آورد.

‏پس از آن،نفس این دو مفهوم را در خزانه خیال بایگانی می کند،وهرگاه بخواهد آنچه را قبلا مشاهده کرده است،حکایت کند، آن دو مفهوم را،‏یعنی مفهوم«حسین»و«ایستاده»را در خود حاضر می آورد،و سپس آنها را «یکی» می کند؛واین کار نفس،یعنی «یکی کردن دو مفهوم»،حقیقت« ‏حکم»را تشکیل می دهد.از این بیان دانسته می شود که:

اولا: حکم یک فعل نفسانی است.یعنی کاری است که از نفس صادر می شود،واز این جهت مانند اراده وتصمیم و خشم وغضب است که همگی جزء افعال نفسانی است.‏بنابراین، حکم به طور عکس برداری مانند دیگر صور، ‏نزد ما نیامده است؛ بلکه یک فعل خارجی است که البته از سنخ علم و ادراک می باشد؛ زیرا با تمام وجود خود نزد نفس حضور دارد. و به دیگر سخن: حکم خودش معلوم حضوری است نه معلوم حصولی. و چنانکه علامه طباطبایی در «اصول فلسفه» بیان کرده است:‏«حکم، فعل خارجی قوه حاکمه است که با واقعیت خود روی قضیه مدرکه می آید، ونظر به اینکه معلوم نیز هست، باید گفت: معلوم با علم حضوری است.»

‏ثانیأ: حکم در عین حال که یک فعل نفسانی است ۰ ‏از ماوراء خود حکایت می کند، و خارج را نشان می دهد ‏و از این جهت یک «صورت ذهنی» به شمار می رود.

‏ثالثأ: این «صورت ذهنی» اگرچه یک صورت انفعالی نیست، اما در عین حال بی ارتباط با خارج نیز نمی باشد، بلکه صورتی است که نفس آن را با استعداد از خارج و با توجه به آنچه از خارج دریافته است،ایجاد می کند. چرا که اگر این صورت ذهنی بدون استعداد از خارج، و از پیش خود ‏ساخته شده باشد، هرگز حاکی از خارج نخواهد بود. در مثال یاد شده، نفس ابتدا «حسین را درحال ایستاده بودن» مشاهده کرده است، و براساس همین صورت دریافت شده از خارج بود ،که توانست حکم کند که «حسین ایستاده است».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *