سعادت هر نیرو، رسیدن به اقتضای ذات است
۱۳۹۲-۱۱-۲۷
نغمه عالم، نغمه ربط است
۱۳۹۲-۱۱-۲۹
نمایش همه

هستی و راستی

کسی با هستی همسو بوده که راستی دارد، وقتی که راستی با هستی همسو شد، پیروز است. اگر هم که شکست ظاهری بخورد، در آخر پیروز است و این منطق انسانیت است. وقتی راستی با هستی همراه شد آن نیروی الهی و واقعی است. اکثر شعرا و بزرگان ما به نوعی تحت تأثیر فردوسی بودند، متأسفانه ما قدری بیگانه شدیم و تنزل کردیم و به تاریخ و گذشته بی‌توجه شدیم، صدق و عدالت مظهر فرهنگ ایرانی- اسلامی است. فردوسی در واقع بیش از هر چیز اهل نظر بوده ولی او یک حکیم علمی- اخلاقی است. در واقع او توحید نظری را به توحید عملی گره زده است.

آنچه در اینجا مطالعه می کنید، متن برنامه معرفت ۲۵ بهمن ۱۳۹۲ می باشد. فایل صوتی و تصویری در انتهای صفحه قابل دریافت است

ما چند جلسه‌ای است که به پیشنهاد شما وارد بحث فردوسی شدیم که حسن انتخاب بود، ما درباره فردوسی و حماسه او در چند جلسه گذشته زیاد صحبت کردیم. می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم. یک اندیشمند بزرگی می گوید: کسی که گذشته خودش را نمی داند، یعنی به تاریخ خودش آگاه نیست و تلاش هم نمی کند که گذشته و تاریخ خودش را بداند تا ابد، کودک باقی می ماند. کسی که گذشته ندارد، کودک است.

من می خواهم بر فرمایش این اندیشمند اضافه کنم: کسی که گذشته ندارد، آینده هم ندارد. کسی آینده دارد که گذشته دارد. ما فکر می کنیم که گذشته در قفای ماست، پشت سر ماست، اما اگر نیک بنگری گذشته در قفای ما نیست بلکه پیشاپیش ما حرکت می کند. گذشته است که راه آینده را روشن می کند. کسی که گذشته ندارد، ایده ندارد. کسی که گذشته ندارد، آرمان ندارد. توجه بفرمایید این واژه هایی که من به کار می برم، آرمان و ایده از خصایص انسان است. تنها انسان است که ایده دارد و آرمان دارد. حیوانات آرمان ندارند، غریزه دارند براساس غریزه کار می کنند. آرمان، آینده نگری ندارد. ایده هم ندارند. کسی که گذشته ندارد، ایده و آرمان ندارد. پس شناختن گذشته بسیار مهم است و باید تلاش کرد و گذشته را شناخت. تاریخ را باید شناخت با آگاهی و گذشته شناسی.به دنبال این مطلب می‌خواهم یک نکته‌ای را بگویم، همه انسان‌ها مادر خود را بیشتر می‌شناسند، چون شیرمادر را می‌خورند و او بزرگش می‌کند، اما چیزی که مهم بوده شناختن پدر است.

انسان عاقل کسی بوده که پدر خود را بشناسد و انسان‌های عاقل سعی می‌کنند که پدر خود را بشناسند و پدر هم سعی می‌کند که جایگاه خود (وطن و فرهنگ) را بشناسد. همه این موارد به گذشته و آرمان برمی‌گردد.

اگر انسان این مطالبی را که گفتم نشناسد، مشخص نیست که عالم او چه عالمی است. این روزها در دنیای غرب درخصوص عوالم دیگر صحبت می‌کنند که ممکن است در این دنیا، عالم‌های دیگری وجود داشته باشد. بحث آنها در مورد آخرت نبوده است. عالم کامل بدون انسان کامل نمی‌شود. عالم هر کسی براساس تفکر اوست. عالم وقتی عالم است که انسان عاقل و کامل داشته و همچنین گذشته و آینده هم داشته باشد. عالم وقتی درست می‌شود که گذشته و آینده‌اش را ما بدانیم. عالم فقط در آینده نیست. این مطلب را گفتم که فردوسی می‌خواهد گذشته ما را بشناسد.

کتاب شاهنامه ترکیبی از اسطوره، حماسه، پهلوانی معنوی و تاریخ بوده که فردوسی در هم آمیخته و حماسه‌ای جاودانه ساخته است. برخی از ملت‌ها همچون ایران، حماسه دارند. اما هیچ ملتی حماسه‌ای بزرگ که فردوسی برای ما ساخته، شاید نداشته باشند.

 در حال حاضر ملت‌های اروپایی ادبیات ۲۰۰ سال پیش خود را به درستی متوجه نمی‌شوند. ولی کتاب فردوسی را که برای هزارسال پیش بوده به هر بچه‌ایی که بدهیم متوجه می‌شود، در واقع هر کسی که شاهنامه را بخواند متوجه شده، چون ما به زبان فردوسی صحبت می‌کنیم.

فرهنگ در زبان ظهور پیدا می‌کند، فردوسی از فرهنگ و از ملت ایران که از اقوام تشکیل شده صحبت می‌کند. منتها هر فرهنگی در زبان ظهور می‌کند. فرهنگ عمیق ایرانی ۱۴۰۰ سالش اسلام است. فردوسی با آن زبانی که فرهنگ این ملت کهن بوده در زبان فارسی متجلی شده است. حماسه آن بیان این فرهنگ عمیق راستین بوده که صدق، فتوت و انسانیت در آن هست.

 حمایت از یک فرهنگ، حمایت از نژاد نیست و نژاد پرستی یک امر نامعقول است، از خطر عقلی مردود بوده و اسلام نژادپرستی را محکوم کرده است. اگر چه با کمال تأسف با آن شدتی که اسلام شریف نژادپرستی را محکوم کرد، دو حکومت امویان و عباسیان براساس نژادپرستی بنا شدند.

بیان فردوسی، بیان انسانیت است، وقتی فردوسی از فرهنگ ایران صحبت می‌کند، در واقع او از فرهنگ انسانی سخن می‌گوید. در زمان خود فردوسی بعضی از جاهلان تصور می‌کردند که او نژادپرست است و برای او نماز میت نخواندند، آنها متوجه نبودند چون فردوسی نژادپرست نبود. فردوسی از انسانیت، عدل و داد فرهنگ انسانی، توحید و راستی سخن گفت و من این مقدمه را گفتم که این اشعاری که شما قرائت کردید را معنی کنم.  فردوسی اسلام را به درستی درک کرد، هر بیتی از اشعار فردوسی که شما قرائت کردید، هر کدام از آنها اشاره به آیات قرآن دارد.

به نام خداوند خورشید و ماه که        دل را به نامش خرد داد راه

«به نام خدا» یعنی «بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم». کلمه «نام» مهم است و در گذشته نیز در مورد «اسم» یا «نام» صحبت کردیم. به نامش خرد را به دل راه داد یعنی خرد، این رمز را کشف می‌کند.

خداوند هستی و هم راستی        نخواهد زتو کژی و کاستی

هستی، مخلوق خداوند است. خود خداوند هستی بوده و هستی را آفریده، تنها خدا، هستی و وجود است، خدا راستی هم هست. راستی همان هستی واقعی است، اما دو وجهی است. این‌ها هم دونام هستند، اسماالله همچون رحیم، رحمان، غفور، غفار، ودود، حکیم بوده این کلمه‌ها معنی‌شان مختلف است اما همه آن‌ها عین ذات هستند. آنجا که کجی رخ بدهد از راستی منحرف شدیم، کجی انحراف از هستی راستین است. راستین صفت هستی بوده، در واقع راستی عدل و داد است.

ستودن مر او را ندانم همی     از اندیشه جان و برفشانم همی

فردوسی در این بیت شعر می‌گوید:

در جو عظمت لایتناهی حق ضعیف و حقیرم که هرچه من ستایش خدا را می‌کنم بازهم کم است. «ندانم» یعنی «نتوانستن» البته همان «ندانستن» است. کسی نمی‌تواند که نمی‌داند و کسی می‌تواند که می‌داند. هرچه من در اندیشه تلاش می‌کنم در کنار عظمت لایتناهی حق ناتوان هستم.

ازو گشت پیدا مکان و زمان    پی مور بر هستی او نشان

ما در مکان و زمان زندگی می‌کنیم، و ملموس‌تر، بدیهی‌تر و نزدیکتر از مکان و زمان به ما چیزی نیست. مکان چیست و ماهیت زمان چیست؟ ماجرایی بی‌انتها است. هر دو امتداد بوده، امتداد به معنای کشش است.

امتداد زمان و مکان ظلّ حق است. {الم تر الی ربک کیف مدالظلّ} مدّ ظلّ یعنی سایه حق، سایه حق تعالی در صورت زمان و مکان ظاهر می‌شود. اگر زمان را بعد چهارم بشماریم در واقع امتداد زمان و مکان در هم پیچیده می‌شوند، یک امتداد که دو شکل دارد.

بعضی‌ ها می‌گویند که امتداد زمان درون و امتداد مکان برون است، ما وارد این مباحث نمی‌شویم زیرا مباحث بسیاری فلسفی ‌ای هستند. اگر بپذیریم که امتداد زمان را درون درک می‌کند و امتداد مکان را برون، باز هم به حکم ارتباطی که بین درون و برون هست آنها را نمی‌توان از هم جدا کرد. و زمان و مکان را نیز نمی‌توان از هم جدا کرد.

در عالم مادی زمان و مکان همین زمان و مکانی است که ما می‌شناسیم، حتی در عالم اخرونی، باطن زمان دهر و سرمه و باطن مکان عرش و ملکوت است. آنجا هم یک امتداد معنویت است. در آیه‌ای از قرآن کریم اشاره شده که عرض و طول بهشت قابل اتصال نیست. آن هم یک امتداد بوده اما از نوع امتداد دیگری است.

در اول برنامه گفتم که اگر انسان کامل نباشد هیچ عالمی کامل نیست. کمال عالم به انسان است. اگر در عالم آفرینش، انسان آفریده نمی‌شد، عالم بی‌معنی بود. کیف مد ظل نقش اولیاست، و فردوسی در اینجا زمان ومکان را مدظل می‌داند. بهشت سایه حق تعالی بوده بهشت عرض و طول نامتناهی دارد. و آن هم امتداد ظل حق است.

انسان کامل در زمین و آسمان نمی‌گنجد، معراج حضرت ختمی مرتبت معنی‌اش همین است. ما مشتاق بهشت هستیم اما بهشت، مشتاق انسان کامل است.

پی مور برهستی او             نشان پی مور بر هستی

حق تعالی نشانه است، یعنی از کوچکترین ذره نشانه حق است. «نشانه» یعنی «آیت». ما یک نشانه و یک علامت داریم. علامت استدلال مفهومی بوده و نشانه از علامت بیشتر است.

اینکه قرآن کریم آیه به آیه است، آیا هم نشانه حق بوده و کلمه “آیه” خیلی مهم است. عالم هستی همان پی مور، نشانه حق است.

به دشتی سلیمان شد لشگرش       نهیبی زد شاه موران برسرش

ملک حضرت سلیمان سرآمد همه ملک‌ها است و اشاره به آیه‌ی از سوره قرآن کریم دارد. می‌گوید ای مورچه ‌ها به آشیانه و لانه‌ هایتان بروید و فردوسی چقدر به آیات قرآن کریم احاطه داشته و علاوه بر آن بر نکاتی آن هم توجه ویژه‌ای داشته است.

زگردنده خورشید تا تیره خاک      اگر باد و آتش همان آب پاک

به هستی یزدان گواهی دهند         روان‌ترا آشنایی دهند

این گواهی را می‌دهد که آب، خاک، باد و آتش همه آنها در آینه آب بوده که آب به آنها رسالت می‌دهد و روان‌ تو را آشنا می‌کند. فردوسی سعی دارد که در اشعارش فارسی را به کار ببرد، او فیلسوف بوده ولی یک اصطلاح فلسفی در اشعارش پیدا نمی‌کنید. آشنایی روان یعنی علم، آگاهی و همه این موارد با آگاهی تو مأ‌نوس هستند. روح توحیدی، آب و باد را نوازش می‌داند همین زمزمه باد نوازش روان آگاه است.

زهرچه آفریده است او بی‌نیاز     تو در پادشاهی گردن فراز

خداوند از هر چه آفریده، از ملک تا ملکوت همه را آفریده، اما خود از همه آنها بی‌نیاز است. آفریننده از آفریده شده خود بی‌نیاز است و نیازمند مخلوقات خود نیست.

زدستور گنجور از تاج و تخت      ز کمی بیشی و از ناز و بخت

همه بی‌نیاز است ما بنده‌ایم           به فرمان و رایش سرافکنده‌ایم

خداوند از همه این موارد بی‌نیاز است. منتها ما بنده و ناتوانیم باید در مقابل دستورش سرافکنده و تسلیم باشیم، یعنی از دستورات خداوند سرپیچی نکنیم. بندگی یعنی به سمت راستی حرکت کنید، خداوند هستی و راستی بوده و بنده باید راستی پیشه کند.

شب و روز و گردان سپهر آفرید     خور و خواب و تندی مصر آفرید

شگفتی ز رستم بس است              کزو داستان بردل هر کس است

رستم مظهر راستی است، رستم پهلوان و قهرمان بوده اما پهلوان راستی است. او الگوی فتوت و جوانمردی بوده یعنی مکار و حیله‌گر نیست. بعضی‌ ها می‌گویند که رستم زردتشتی است، او آیین زردتشتی نداشته ولی ایرانی بوده است. فردوسی از فرهنگ راستین صحبت می‌کند و فرهنگ راستین در اسلام متجلی است.

چو با موج هستی همسو فتاد          ازو زور رستم به بازو فتاد

این بیت شعر یعنی همسو شدن با هستی با ابیات اول فردوسی ارتباط منطقی دارد. کسی با هستی همسو بوده که راستی دارد، وقتی که راستی با هستی همسو شد، پیروز است. اگر هم که شکست ظاهری بخورد، در آخر پیروز است و این منطق انسانیت است.

وقتی راستی با هستی همراه شد آن نیروی الهی و واقعی است. اکثر شعرا و بزرگان ما به نوعی تحت تأثیر فردوسی بودند، متأسفانه ما قدری بیگانه شدیم و تنزل کردیم و به تاریخ و گذشته بی‌توجه شدیم، صدق و عدالت مظهر فرهنگ ایرانی- اسلامی است. فردوسی در واقع بیش از هر چیز اهل نظر بوده ولی او یک حکیم علمی- اخلاقی است. در واقع او توحید نظری را به توحید عملی گره زده است.

لینک دانلود
Video-DownloadText-DownloadSound-DownloadYoutube-download

1 دیدگاه

  1. abas abedini می‌گه:

    salam be name ouuooo ke fekrat ro amokht berasti ke ein bar name ziba jazab shirin por shorrr energi bakhsh ba shooroo shoure hasti bakhsh jangoshast mamnoonam
    sepasgooozaram

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *