کلاس ماجرای فکر فلسفی (جلسه چهارم)
۱۳۹۲-۰۴-۲۹
قاعده ۳۱: توارد العلتین علی معلول واحد محالٌ
۱۳۹۲-۰۵-۰۳
نمایش همه

نومینالیسم و انکار کلیات

در کلاس دکتر دینانی در این جلسه مباحث جدی تر فلسفه نسبت به جلسات ابتدایی مطرح می شود. مباحثی همچون: نومینالیسم و انکار کلیات، بحث کلی و کلی طبیعی، معنی مطلق و مقید، وحدت و کثرت در عالم

متن کتاب

از صفحه ۲۱ تا صفحه ۲۴ کتاب

نومینالیسم و انکار کلیات

در خلال مباحث گذشته دیدیم که ابن تیمیه عقلی را که با نقل در تعارض قرار دارد، غیر از عقلی میداند که به وسیله آن اثبات صحت نقل می توان کرد. این نکته را نیز یادآور شدیم که او در این سخن انگیزه ای خاص داشته و هدف معینی را دنبال می کند؛ ولی علاوه بر آنچه ذکر شد عامل دیگری در تمایل به این عقیده دخالت دارد که نمی توان آن را نادیده انگاشت. آن عامل چیزی جز این نیست که ابن تیمیه تحقق کلی را انکار کرده و در صحنه اندیشه همانند یک «نومینالیست» موضع گرفته است.

کسانی که با تاریخ فلسفه آشنایی دارند به خوبی می دانند که نحوه وجود کلیات، همواره محل بحث و گفتگو بوده و منازعات بسیاری در این باب انجام پذیرفته است. کسانی بر این عقیده اند که کلی به هیچ نحو تحقق نداشته و آنچه از آن در دست است جز یک نام چیز دیگری نیست. طرفداران این عقیده « نومینالیست» شناخته می شوند و تعداد آنها به هیچ وجه اندک نیست. در مقابل این گروه کسانی را میشناسیم که تحقق کلیات را انکار نمی کنند ولی در نحوه تحقق کلی با یکدیگر اختلاف دارند.

در میان حکمای اسلامی کسانی که با افلاطون هم مشرب و هم عقیده اند، به وجود مُثُل عقلی و ارباب انواع، معترف بوده و آنها را اساس امور به شمار می آورند. از سوی دیگر ابن سینا و پیروانش روی کلی طبیعی تکیه کرده و برای اثبات آن اقامه برهان نموده اند. باید توجه داشت که وقتی ابن سینا در باب کلی طبیعی سخن می گوید، منظورش این نیست که حقیقت نوعیه که کلی طبیعی نامیده می شود با تحقق یک فرد نیز تحقق می پذیرد. به عنوان مثال میتوان گفت وقتی یک فرد انسان در جهان خارج وجود داشته باشد، انسان در خارج وجود دارد. کسی نمی تواند بگوید انسانی که در ضمن یک فرد تحقق می پذیرد، همه انسان نیست بلکه بخشی از آن را تشکیل میدهد. زیرا انسانی که در ضمن یک فرد تحقق می پذیرد همان انسانی است که ضمن میلیونها افراد تحقق پیدا می کند. به این ترتیب می توان گفت وجود میلیونها فرد آدمی در تحقق انسان، همان نقشی زا ایفا میکند که وجود یک فرد می تواند آن را ایفا نماید.

برخی از حکما گفته اند: طبیعت با وجود یک فرد از آن موجود می شود و با معدوم شدن همه افراد آن معدوم می گردد. ولی طبق نظر ابن سینا در باب کلی طبیعی می توان گفت که طبیعت همانگونه که با موجود شدن یک فرد موجود می شود با معدوم شدن یک فرد نیز معدوم می گردد.

در باب این مساله و ادله ای که جهت اثبات کلی طبیعی اقامه شده در آینده سخن خواهیم گفت اما آنچه اکنون در اینجا مورد بحث واقع شده این است که ابن تیمیه منکر کلی بوده و در زمره کسانی است که میتوان با عنوان نومینالیست از آنان نام برد. او نه تنها تحقق کلی را مورد انکار قرار داده بلکه با تحقق هرگونه مطلق نیز به شدت مخالفت کرده است. عین عبارت وی در این باب چنین است: « والمتفلسفه منهم من یقول: یوجد المطلق بشرط الاطلاق فی الخارج……..و منهم من یزعم وجود المطلقات فی الخارج مقارنه للمعیّنات و أنّ الکلی المطلق جزءٌ من المعین الجزئی …… و کلا القولین خطأٌ صریحٌ، فإنّا نعلمُ بالحسِّ و ضروره العقلِ أنّ الخارجَ لیس فیه ألّا شیئٌ معینٌ مختصٌ لا شرکه فیه اصلاً و لکنّ المعانی الکلیّه العامه المطلقه فی الذهن، کاألفاظ المطلقه و العامه فی اللسان» ابن تیمیه در این عبارت تحقق کلی را انکار کرده و معتقد است معنی کلی و مطلق در عالم ذهن همانند لفظ کلی و مطلقی است که در زبان ظاهر می گردد. پر واضح است که لفظ کلی و مطلق در زبان چیزی جز یک قرداد نبوده و در واقع و نفس الامر، با لفظ جزئی و مقید از یک سنخ شمرده می شود.

ابن تیمیه در مورد انکار مطلق تاکید فراوان کرده و می گوید: کسانی که وجود پروردگار عالم را مطلق پنداشته اند در گمراهی خواهند بود زیرا وجود پروردگار به شرط اطلاق ممتنع است چنانکه بدون شرط اطلاق نیز ممتنع می باشد. عین عبارت وی در این باب چنین است: « ضلّ طوائفٌ من النّاس، حتّی فی وجود الرّب تعالی، و جعلوه وجوداً مطلقاً، إمّا بشرط الاطلاق و إمّا بغیر شرط الاطلاق، و کلاهما یَمتَنِعُ وجودهُ فی الخارج» ابن تیمیه در این عبارت اعتقاد به وجود پروردگار اعم از اینکه به شرط اطلاق و یا بدون شرط اطلاق باشد گمراهی شمرده است. به نظر او وجود پروردگار چه به شرط اطلاق و چه بدون شرط اطلاق ممتنع است. تنها چیزی که باقی می ماند این است که ابن تیمیه بگوید: وجود پروردگار وجودی است که به قید عدم اطلاق، مقید است. البته او این مطلب را با صراحت ابراز نکرده، ولی لازمه سخنش با آنچه ذکر شد کاملا سازگار است. وقتی ابن تیمیه وجود پروردگار را بشرط اطلاق و بدون شرط اطلاق ممتنع می داند، معنی سخن وی این است که وجود پروردگار، به قید عدم اطلاق، مقیّد است.

کسانی که با مسائل عقلی آشنایی دارند بخوبی می دانند که مقید بودن وجود به معنی محدود بودن و بالاخره مرکب بودن آن است. این مساله نیز مسلم است که اگر چیزی مرکب باشد، حداقل به اجزای خود محتاج خواهد بود. و آنچه محتاج است نمی تواند مبدا عالم هستی بوده باشد.

با توجه به آنچه ذکر شد به آسانی می توان گفت که ابن تیمیه نومینالیست کثرت گرایی است که با تحقق هر گونه مطلق و طبیعی مخالفت می کند او مانند هر کثرت گرای دیگر، جز به تحقق افراد و کثرات معتقد نبوده و عالم هستی را مجموعه ای از شتات و متفرقات بیگانه با یکدیگر به شمار می آورد. در این کثرت گرایی هر گونه وحدت و سنخیت نفس الامری میان موجودات بی معنی بوده و عالم هستی جز پراکندگی و بیگانگی و غربت و ناآشنایی چیز دیگری نمی باشد.

مشخصات فایل

عنوان: کلاس ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام (جلسه پنجم)

اجمال مباحث مطرح شده: نومینالیسم و انکار کلیات، بحث کلی و کلی طبیعی، معنی مطلق و مقید، وحدت و کثرت در عالم

مدت زمان کلاس: ۵۲ دقیقه

حجم فایل صوتی: ۱۲مگابایت

لینک دانلود فایل صوتی

6 دیدگاه ها

 1. فروزان می‌گه:

  در مورد نظر ابن سینا در باب کلی‌ طبیعی، با وجودیکه استاد فرمودند که فهم مطلب مشکل است بنده جسارتاً اصرار دارم که بفهمم و ۳ حالت برای درک مطلب به نظرم می‌رسد که نمیدانم آیا درست هستند یا خیر
  ۱-فرد هرگز نابود نمی‌شود چون طبق نظر ابن سینا با معدوم شدن یک فرد کل طبیعت نابود میشود
  ۲-طبیعت برای فرد معدوم شده معدوم میگردد
  ۳-کل طبیعت در درون فرد است که اگر معدوم شودکل طبیعت معدوم میشود
  لطفا در صورت امکان راهنمایی بفرمایید. بسیار سپاسگزارم

 2. فروزان می‌گه:

  من جوابم رو گرفتم! متوجه شدم! سپاسگزارم

 3. فروزان می‌گه:

  خواهش می‌کنم! اصلا دیر نشده! همین الان هم اگر نظر شما رو ببینم و بفهمم که آیا درست فهمیدم یا خیر بسیار مسرور خواهم شد!

 4. رضا زاهدی می‌گه:

  سوال اینکه آیا مفهوم کلی با دیدن یک مورد جزئی پدید می آید؟ تا جایی که از فلسفه علامه طباطبایی آموخته ام یک مورد جزء نمیتواند کل را بدست بدهد.
  لذا با این سخن موافق نیستم که: “وجود میلیونها فرد آدمی در تحقق انسان، همان نقشی زا ایفا میکند که وجود یک فرد می تواند آن را ایفا نماید.”

 5. یوسف می‌گه:

  سلام. من نمیتونم فایل صوتی رو دریافت کنم. مشکل از فایله یا سیستم بنده مشکل داره

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *