نور در فلسفه شیخ اشراق

آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
خواب یک حقیقت غیبی است
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
نمایش همه

نور در فلسفه شیخ اشراق

نخستین دامی که پیش پای یک فیلسوف نهاده شده و هر لحظه ممکن است اندیشه وی را در معرض خطر انحراف قرار دهد، چیزی جز دام سفسطه نمی‌باشد. کوشش اندیشه هنگامی به ظهور می‌نشیند که شخص اندیشمند از این ورطه هولناک رهایی یابد و راه خود را به سوی واقعیّت بازجوید. برای اثبات هستی و وجود عالم خارج تنها به دو چیز می‌توان توسّل جست

نخستین دامی که پیش پای یک فیلسوف نهاده شده و هر لحظه ممکن است اندیشه وی را در معرض خطر انحراف قرار دهد، چیزی جز دام سفسطه نمی‌باشد. کوشش اندیشه هنگامی به ظهور می‌نشیند که شخص اندیشمند از این ورطه هولناک رهایی یابد و راه خود را به سوی واقعیّت بازجوید. برای اثبات هستی و وجود عالم خارج تنها به دو چیز می‌توان توسّل جست. آن دو چیز به ترتیب عبارتند از:sohrevardi_statue

  • شهود
  • استدلال

گروهی از اهل تحقیق بر این عقیده‌اند که آنچه انسان را به وجود عالم خارج مطمئن می‌سازد چیزی جز شهود نمی‌باشد. شماری از فلاسفه عقیده دیگری ابراز داشته‌اند و گفته‌اند که: به وسیله استدلال مبتنی بر معلومات حسّی می‌توان وجود جهان خارج را اثبات نمود. استدلال این جماعت به این ترتیب است که گفته می‌شود: هر چیزی در جهان دارای جهت کافی است از سوی دیگر جهت کافی برای ادراکات ما در خود ما نیست. نتیجه این دو مقدمه این است که جهت کافی برای ادراکات ما، در خارج از ما می‌باشد. کسانی که اثبات هستی و و وجود عالم خارج را تنها از طریق شهود امکان پذیر می‌دانند، این نظریه را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند آنچه از استدلال در این باب حاصل می‌شود جز تأیید یک حقیقت دریافت شده، چیز دیگری نمی‌باشد. هر چه در این باب گفته شود در یک سخن نمی‌توان تردید روا داشت و آن این است یک مکتب فلسفی در نظام هماهنگ خود ناچار باید به یک اصل بدیهی و آشکار منهی گشته و بر یک پایه مستحکم و غیر قابل تردید استوار گردد. این اصل بدیهی و آشکار در سلسله تصورات مبدأ همه تصوّرات و در سلسله تصدیقات، منشأ همه تصدیقات شناخته می‌شود. همان گونه که ادراک برخی تصدیقات بدون دریافت سلسله ای از تصدیقات پیش از آن امکان پذیر نمی‌باشد، تحصیل برخی از تصورات نیز بدون دست یافتن به سلسله ای از تصورات پیش از آن امکان پذیر نخواهد بود. به این ترتیب می‌توان گفت: مادام که در سلسله منظّم و هماهنگ تصدیقات، یک تصدیق بدیهی و بیّن بالذات به عنوان مبدأ سلسله وجود نداشته باشد هیچ یک از آن‌ها قابل ادراک و شناخت نخواهد بود. در مورد سلسله منظّم و هماهنگ تصورات نیز وضع به همین منوال است، زیرا مادام که در این سلسله یک تصور بدیهی و بیّن بالذات به عنوان مبدأ سلسله وجود نداشته باشد هیچ یک از آن تصورات به منصّه ظهور نخواهد رسید.

باید توجه داشت که بدیهی بودن اصل نخستین و بیّن بالذات بودن نقطه آغاز در سلسله منظم و هماهنگ تصورات و تصدیقات هنگام پیدایش یک مکتب فلسفی به هیچ وجه قابل انکار نمی‌باشد. آنچه در این باب مورد اختلاف واقع شده این است که آیا در سلسله علوم و ادراکات بشر آنچه اصل نخستین و نقطه آغاز قرار می‌گیرد کدام است؟ در مقام پاسخ به این پرسش اساسی است که از سوی فلاسفه قدیم و جدید آراء و عقاید مختلف ابراز گشته و در نتیجه این اختلاف مکتب‌های گوناگون فلسفی به وجود آمده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *