منشا اخلاق از دیدگاه استاد

۲۹mordad
رابطه انسان کامل با وجه الله
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
آیا با محدود می توان نامحدود ساخت؟
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
نمایش همه

منشا اخلاق از دیدگاه استاد

دکتر دینانی به نظر شما منشا اخلاق چیست؟ اینکه آدمی عمل می‌کند چگونه است که بعضی از اعمال آدمی تلقی به خیر می‌شود وبعضی تلقی به شر؟ خیر وشر (نیک وبد) ازکجا می‌آید؟ این حجت را از کجا به دست آوردیم که بعضی از اعمال خوب وبعضی بد هستند؟ چطور می‌شود مبانی آن را در فلسفه به دست آورد؟

به نظر من منشا اخلاق عقل است و از عقل آغاز می‌شود. انسان اگر عقل محض بود، در عقل محض اخلاق مطرح نیست. عقل درانسان منشا فضیلت است ولی انسان دارای ابعاد دیگری هم هست. تمایلات و نفسانیات وغرایز انسان نیمی ابلیس ونیمی فرشته است. در این ترکیب رذیلت وفضیلت عقل کارخود را می‌کند. تا آنجا که در قلمروی عقل است، فضیلت وآنجا که خارج از قلمرو عقل است رذیلت می‌شود. اینکه فضیلت یعنی چه؟ چه در انسان است که فضیلت طلب است؟ اصلاچرا فضیلت معنی فضیلت دارد؟ چرا فضیلت از رذیلت جدا می‌شود؟ جدایی فضیلت از رذیلت در چیست؟ چه در فضیلت است که در رذیلت نیست وبالعکس؟ منشا جدایی فضیلت از رذیلت راعقل می‌دانم. عقل یعنی تشخیص، اداراک وفهم حقیقت و آنچه که باید تحقق یابد و فهم آنچه باید باشد. عقل راهنما وراه مقصد است وهم راه را وهم مقصد رانشان می‌دهد. اگر بخواهیم در موردخیر وشر تاریخی بحث کنیم باید بگویم که در این عالم نمی‌توانیم دوره ای را پیدا کنیم که شری نبوده است. مبنای خلقت تعارض خیر وشر است. ابلیس و فرشته است. دوفرزند آدم هابیل و قابیل هستند وجنگ از همان جا شروع می‌شود و یک برادر، برادر دیگر را از روی حسد می‌کشد وآنجا است که در کیفیت دفن دچار حیرت می‌شود. دفن جنازه مقتول را کلاغی به او یاد می‌دهد. ولی درآن دوره که همه خیراست، اخلاق نیست. اخلاق دقیقا درجایی مطرح است که تعارض باشد اگر اختیار نباشد، اخلاق نیست. اخلاق، اختیاراست واخلاق مربوط به انسان است وانسان همیشه در این تعارض فرشتگی وابلیسی است. اساسا اخلاق صرفا درحوزه وجودانسان مطرح می‌شود. یعنی درعالم فرشتگان از اخلاق صحبت نمی‌کنیم. درحیوانات مادون انسان از اخلاق صحبت نمی‌کنیم. کسی روی اخلاق حیوانات بحث نمی‌کند. اما امروزه می‌بینیم که حیوانات می‌توانند پزشک روانشناس داشته باشند ممکن است بحث اخلاق هم برایشان مطرح شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *