واژگان «امور عامه» «کنش و واکنش» «انتزاع» «انقلاب در ماهیت»

Dr Ebrahimi Dinani marefat (8)
برنامه معرفت ششم اردیبهشت ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۰۲-۰۶
واژگان «اولویت» «اولویت ذاتی» «اولویت غیر کافی»
۱۳۹۲-۰۲-۰۷
نمایش همه

واژگان «امور عامه» «کنش و واکنش» «انتزاع» «انقلاب در ماهیت»

انتزاع در فلسفه معمولا به یک عمل خاص ذهنی گفته می شود، بدین شرح که ذهن پس از آنکه چند چیز مشابه را درک کرد، آنها را با یکدیگر مقایسه می کند، و صفات مختص هر یک را از صفت مشترک آنها تمیز می دهد و از آن صفت مشترک یک مفهوم کلی می سازد که بر همه افراد کثیر صدق می کند . در این هنگام گفته می شود این مفهوم کلی از این افراد انتزاع شده است

امور عامه

بخشی از فلسفه (به معنای گسترده آن) است که از مسایلی بحث می کند که اختصاص به یک قسم خاص از موجودات ندارد ، مانند: وحدت، شیئیت ، کلّیت و جزئیت، علیّت و معلولیت . در کتابهایی مانند بدایه الحکمه و نهایه الحکمه ، به استثنای بخش آخر که درباره واجب بحث می کند، بقیه مباحث همان امور عامه فلسفه را تشکیل می دهد. و بنابر اعتباری همان بخش آخر نیز جزء امور عامه به شمار می رود.

أن ینفعل(=کنش)

مقوله «فعل» که به آن «أن ینفعل» نیز گفته می شود و آن را به «کنش» ترجمه کرده اند عبارت است از هیاتی تدریجی و غیر قار که در شیئ موثر ، تا وقتی در حال اثر کردن است ، پدید می آید. مثلا وقتی ظرف آبی روی آتش است و آتش آن را به تدریج گرم می کند ، حالت خاصی که در زمان گرم شدن  آب از تاثیر تدریجی آتش در آب ، برای آتش پدید می آید ،«فعل» می باشد.

ان ینفعل(=کنیدن)

مقوله «انفعال» که به آن «ان ینفعل» نیز گفته می شود و به «کنیدن» و «پذیرش» ترجمه شده ، عبارت است از هیاتی غیر قار و تدریجی که در شیئ متاثر ، تا وقتی در حال اثر پذیری است پدید می آید. مانند حالت خاص آبی که بر روی آتش است که تا وقتی بر روی آتش است و در حال گرم شدن می باشد ، آن حالت را دارد.

قید« غیر قار و تدریجی» که در تعریف مقوله فعل و انفعال آمده است  ، برای آن است که فعل و انفعال ابداعی را که به یکباره صورت می گیرد، از تعریف خارج کند؛ مانند ایجاد کردن خداوند عقل را و موجود شدن عقل به ایجاد خداوند. این دو امر هیچکدام از مقوله فعل و یا انفعال به شمار نمی روند ؛ زیرا اساسا ماهیت نیستند، بلکه از صفات وجود می باشند. وجود معلول وقتی با ذات و ماهیت معلول (=قابل) سنجیده شود، انفعال؛ و وقتی با علت(=فاعل) سنجیده شود، فعل خواهد بود.

و به دیگر سخن ، فعل و انفعال ابداعی همان ایجاد و وجود است و ایجاد در حقیقت همان وجود است و تفاوت شان در اعتبار است. و وجود، ماهیت نیست ، و نمی توان آن را در مقوله ای مندرج ساخت.

انتزاع

انتزاع در فلسفه معمولا به یک عمل خاص ذهنی گفته می شود، بدین شرح که ذهن پس از آنکه چند چیز مشابه را درک کرد، آنها را با یکدیگر مقایسه می کند، و صفات مختص هر یک را از صفت مشترک آنها تمیز می دهد و از آن صفت مشترک یک مفهوم کلی می سازد که بر همه افراد کثیر صدق می کند . در این هنگام گفته می شود این مفهوم کلی از این افراد انتزاع شده است مثل مفهوم انسان مه از حسن و حسین و غیره انتزاع شده است . به این عمل خاص ذهنی، تجرید نیز گفته می شود.

انقلاب در ماهیت

انقلاب یعنی آنکه ، یک شیئ بدون آنکه تغییری در آن رخ دهد و چیزی بر آن افزوده یا کاسته شود ، چیزی دیگر گردد. انقلاب به معنای یادشده امری محال و ممتنع است و محال بودن آن روشن و واضح است .زیرا مستلزم اجتماع نقیضین است .

2 دیدگاه ها

  1. احمد می‌گه:

    لطفا درباره فلسفه کنش ازدیدگاه علامه طباطبایی یه کم توضیح دهید.؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *