معنی ازل و ابد+دانلود ویدئو

مصاحبه اختصاصی با استاد دینانی
۱۳۹۱-۰۷-۱۸
دانلود مستند فلسفه با طعم شکلات -کامل
۱۳۹۱-۰۷-۲۰
نمایش همه

معنی ازل و ابد+دانلود ویدئو

ازل پایان زمان نیست . وقتی که از دو واژه ازل و ابد استفاده می کنیم بعضی ها فکر می کنند که ازل یعنی خیلی قدیمی و مدام به زمان گذشته بر می گردند یه میلیارد .. ده میلیارد و….. شما هر چه بروی در زمان پیش می روی و از زمان نمی توانی خارج بشوی و هرگز زمان ، ازل نیست . زمان را تو بی پایان هم که فرض کنی ازل نیست اصلا ازل ، از جنس زمان نیست . این را ما اشتباه فهمیدیم . ازل یعنی چیزی که زمانی نیست .چیزی که فوق زمان است و اشتباه ما این است که ازل را در زمان جستجو می کنیم .وقتی از ازل صحبت می کنیم ذهن انسان به دنبال گذشته می رود . تاچقدر ذهن شما دنبال گذشته می رود؟ تاجایی که خسته شود .شما وقتی به گذشته بر می گردید به آغاز زمان نمی رسید  به جایی می رسید که ذهنت خسته می شود مدام شما برو به یک سال قبل و قبل از آن و قبل از آن و قبل از آن ……..تا کی می روی ؟ وقتی هم که خسته شدی ، ول می کنی و بر میگردی سر جای اول ولی به آغاز زمان نمی رسی . همچنان می رو به پایانش مرس .

وقتی که از ابد صحبت می کنیم به آینده فکر می کنیم . آینده هم چقدر > یک سال بعد  یک میلیارد سال بعد و…..تا کجا که پایان پیدا کند زمان ؟به پایان زمان نمی رسی به جایی میرسی که ذهنت خسته می شود .

پس ذهن شما نه به ابد می رسد و نه به ازل می رسد و همین جاست که عقل اظهار عجز می کند و می گوید ماهیت ازل را به تصویر نمی کشم و در حیطه من در نمی آید .ماهیت ابد را نیز نمی توانم به تصویر در آورم . اما می دانم که ازل ، ازل است و ابد ، ابد است . اما اینکه صورت ابد چیست و ماهیت ازل چیست ، به تصویر در نمی آید .اینجا میدان نبوت است از نظر جناب عین القضات .

لینک دانلود

برنامه معرفت - حافظ

 

Video-Download

Video-Download

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *