واژگان «اختلاف تشکیکی»،«ازل»،«استنتاج»

واژه های«آن»،«ابد»،«ابدی»،«اتفاق»
۱۳۹۲-۰۱-۲۴
واژگان «اسناد بالعرض»،«اشاره حسیه»،«اشتراک معنوی و لفظی»
۱۳۹۲-۰۱-۲۴
نمایش همه

واژگان «اختلاف تشکیکی»،«ازل»،«استنتاج»

امتیاز به شدت و ضعف ، تقدم و تاخر ، زیادت و نقصان و مانند آن ، اصطلاحا اختلاف تشکیکی نامیده می شود ؛ازل در لغت به معنی بدون اول و آغاز است . ازلی یعنی آنچه آغاز ندارد و وجود اش از طرف گذشته بی ابتدا است .؛ استنتاج در جایی گفته می شود که ذهن ، از یک حکم کلی ، یک حکم جزئی نتیجه بگیرد. و به اصطلاح از کلی به جزئی پی ببرد

اختلاف تشکیکی

امتیاز به شدت و ضعف ، تقدم و تاخر ، زیادت و نقصان و مانند آن ، اصطلاحا اختلاف تشکیکی نامیده می شود .در این نوع امتیاز ، «ما به الامتیاز »، به «ما به الاشتراک» باز می گردد و مغایر با آن نمی باشد ، بر خلاف امتیاز به تمام ذات ، امتیاز به جزء ذات و امتیاز به اعراض خارج از ذات .

برای توضیح این نوع از اختلاف ، مقایسه نور شمع و خورشید با یکدیگر می تواند راه گشا باشد. هر دو در حقیقت نور با یکدیگر مشترک هستند ،یعنی خود به خود روشن و آشکار هستند و باعث آشکاری .امور دیگر می شود .و حقیقت نور چیزی جز این نیست . در واقع اختلاف این نور ها ، در همان نور بودن آنهاست ، یعنی اگر ضعفی در نور شمع مشاهده می شود ، این ضعف – که ما به الامتیاز نور شمع از نور خورشید است – مربوط به همان جنبه نوریّت آن می شود که ما به الاشتراک میان آن دو است . و همچنین اگر شدتی در نور خورشید دیده می شود این هم مربوط به همان جنبه نور بودن آن می باشد. از طرفی درجات گوناگون شدت و ضعف ، مقوّم حقیقت نور نیست چون در این صورت ، حقیقت نور باید به درجه خاصی از شدت یا ضعف اختصاص داشته باشد ، و بر دیگر درجات و مراتب آن صدق نکند. حال آنکه به وضوح ، همه این مراتب ، نور اند ، همچنین این درجات و مراتب گوناگون شدت و ضعف ، خارج از حقیقت نور و عارض بر آن هم نیست .

خلاصه آنکه ، نور شمع چیزی جز نور نیست و نور خورشید نیز چیزی جز نور نیست ، و در نتیجه هر دو در نور بودن با یکدیگر اختلاف دارند . یعنی همان چیزی که میان آن دو مشترک است موجب امتیاز آن دو از هم می شود . چون بهره یکی از این حقیقت بیش از دیگری است . به این نحوه از اختلاف ، اختلاف تشکیکی می گویند.

ازل

در لغت به معنی بدون اول و آغاز است . ازلی یعنی آنچه آغاز ندارد و وجود اش از طرف گذشته بی ابتدا است .

استنتاج

در جایی گفته می شود که ذهن ، از یک حکم کلی ، یک حکم جزئی نتیجه بگیرد. و به اصطلاح از کلی به جزئی پی ببرد . مثلا پس از آنکه بر ما ثابت شد هر موجود طبیعی فناپذیر است ، نتیجه می گیریم که درخت هم موجود طبیعی است و فنا پذیر است .و اگر بخواهیم ترتیب منطقی آن را بیان کنیم ، می گوییم: « درخت موجودی طبیعی است و هر موجود طبیعی فنا پذیر است .پس درخت فنا پذیر است .»

در اینجا اگر درست دقت شود معلوم می شود که علم به جزئی از علم به کلی زاییده شده است و مولود و نتیجه آن به شمار می رود.

البته باید توجه داشت که گاهی استنتاج به معنای اعمی به کار می رود و هرگونه سیر عقلانی و انتقال از معلوم به مجهول را شامل می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *