مصاحبه با استاد دینانی – قسمت دوم (عشق منهای عقل یعنی «غریزه خَر» !)

دانلود مجموعه کامل مستند فلسفه با طعم شکلات
۱۳۹۱-۰۷-۲۰
تفسیر کنز مخفی+دانلود ویدئو
۱۳۹۱-۰۷-۲۵
نمایش همه

مصاحبه با استاد دینانی – قسمت دوم (عشق منهای عقل یعنی «غریزه خَر» !)

عشق منهای عقل یعنی «غریزه خَر» ! (همین طور می توانید توی سایتتان بگذارید!) عشق منهای عقل با غریزه خر هیچ فرقی نمی کند. غریزه می خواهد ولی نمی داند چه چیزی را می خواهد. اما هدایتگر عشق، عقل است.

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

– استاد آیا در حوزه فلسفه و حکمت مسئله ای وجود دارد که برای شما حل نشده باقی مانده باشد، مانند مسئله وجود رابط و مستقل؟

بله، همین مسئله وجود رابط و مستقل خیلی حل آن سخت است. این کتاب را هم من خیلی وقت پیش نوشتم. بله مسئله وجود رابط خیلی مسئله سختی است، اصلآً «ربط» خیلی سخت است. می دانید چرا؟ چون ربط، ماهیت ندارد و هر چیزی که ماهیت نداشته باشد خیلی سخت است. خدا ماهیت ندارد و به همین دلیل فهمیدنش سخت است. چرا فهم و تصور خدا سخت است؟ چون ماهیت ندارد، هر چیزی که ماهیت ندارد فهمش سخت است.

اخیراً دیدم یک غربی حرف عجیبی زده است که این حرف ها در فلاسفه ما نیست. می دانید چه می گوید؟ می گوید: “مغاکِ بی قعر، و هیچِ ابدی، و هستی بدون ماهیت چه فرقی با هم دارند؟” غربیه، این حرف ها در بین حکمای ما نیست! سخته! مغاکِ بی قعر، هیچِ ابدی، هویت بدون ماهیت! ما هر چیزی که درک بکنیم درک ماهوی است، هر چیزی که به درک ما می آید یک ماهیت دارد و می توانیم بگوییم که این چیست. اما چیزی که ماهیت ندارد یعنی به درک ما نمی آید. این جاها سخت است. ربط را هم من می خواستم بگویم ماهیت ندارد و در آن کتاب گفته ام. ربط، ماهیت ندارد. تا گفتی ربط ماهیت دارد آنگاه باید بگویی خود ماهیت با وجود ربط ارتباط دارد. دوباره ربط بین آن ربط و ماهیت آن، ماهیت دارد یا نه؟ آن وقت تسلسل لازم است. بنابراین ربط ماهیت ندارد و درکش خیلی سخت است. در آن کتاب هم گفته ام که حتی در کلمات ملاصدرا هم اضطراب هست که آیا تقسیم وجود به رابط و مستقل صحیح است و آیا اینها دو نوع اند؟ حد فاصل بین اینها چیست؟ خیلی موضع روشنی ندارد. او هم در این مانده است. چون شما این سؤال را پرسیدید می خواهم بگویم که یک جاهایی هست که آدم می ماند و خوب یک جایی هم موضع می گیرد و یک راهی پیدا می کند. همه مسائل که مثل دو دوتا چهارتا برای آدم حل نمی شود. اگر این طور باشد دیگر کار انسان تمام است. انسان همواره در راه است. انسان باید همیشه در راه باشد، ماندی کار تمام است.

– استاد یک نکته که شما بسیار روی آن تاکید می کنید این است که انسان فهم ندارد بلکه فهمیدن دارد. چرا بیشتر روی فعل تکیه می کنید؟

فهم داشتن مثل چیزی است که انسان دارد. مثلاً من این کیف را دارم. فهم مثل این است که چیزی در جیب من باشد. نه، فهم در جیب من نیست، تا در جیب من رفت دیگر به درد نمی خورد، مُرد! فهمی که در جیب من می آید کارایی دارد ولی تنها در یک جای معین. این کیف یک کاربرد معین دارد، آیا همه کارها از این کیف بر می آید؟ فهم هم یک فهم معین است و کاربرد معین دارد و در یک محدوده مقید می شود، اما فهمیدن چطور؟ اگر فهم شد یعنی محدوده پیدا کرده است. نمی گویم کاربردی ندارد ولی در یک محدوده معین. این فهمی که تو مالک آن می شوی فقط در یک محدوده کاربرد دارد، همه جا کاربرد ندارد. اما فهمیدن چی؟ بازه! فهم بسته می شود یعنی من دارم و مال خودم است. اما درِ فهمیدن بسته می شود؟ بنابراین فهم نداشته باش! فهمیدن داشته باش. بین فهم و فهمیدن چه فرقی هست؟ همان طور که شما گفتید: اسم و فعل. فهم اسم است، فهمیدن فعل است.

– خوب حالا یک سؤال دیگر مطرح می شود: آیا من می فهمم یا فهم می فهمد؟

فهم می فهمد!

– پس در این میان تکلیف من چه می شود؟

خود شما اگر فهمیدنی، آدم حسابی هستید و اگر فهمی، متوقفی. خود شما فهمیدنی اگر بدانی. خودت را بشناس! خودت اگر همین فهمیده شده هستی کارت تمام است. شما هم فهمی و هم فهمیدن. به همین جهت شما، همین آدمی که اینجا ایستاده ای، نامتناهی هستید. اینجا محدودی و همینی که هستی، اما اگر فهمیدن باشی، دیگه نمی دونم کی هستی! (خنده استاد)

– استاد بفرمایید که بیشتر حجم اندوخته های شما فلسفی است یا عرفانی؟

خیلی سؤال خوبی است. من به عرفان علاقه دارم ولی عرفان را می فلسفم. همین جمله خوب جمله ای بود که گفتم! نه تنها عرفان را می فلسفم، دین را هم می فلسفم. من همه چیز را می فلسفم، یعنی چی؟ یعنی از منظر عقلانی به آن نگاه می کنم. من به عرفان از منظر عقلانی نگاه می کنم. عرفانی که با عقل جور در نیاید – نه با عقل شخصی و سلیقه ای، بلکه با موازین عقلی – من نوکر آن نیستم.

– این روشی که شما از آن حرف می زنید انسان را به جایی می رساند که از عقل و منطق عبور کند؟

بله، یک جاهایی خود عقل می فهمد که نمی فهمد. آن هم حکم عقل است. نباید به من تلقین کنند که تو نمی فهمی. یک کسی غلط کرده به من بگوید که تو نمی فهمی. من هم به او می گویم تو نمی فهمی. هیچ کس به من نمی تواند بگوید که تو نمی فهمی. اما من خودم به جایی می رسم که خود عقل دست هایش را بالا می برد. خود عقل من می گوید من دیگر نمی فهمم. اینجا چکار کنم؟

– بالاتر از عقل چه چیزی وجود دارد که بخواهیم با آن ادامه دهیم؟

عقل می گوید چیزی بالاتر از من هست که من نمی فهمم. عقل می گوید همه چیز در من خلاصه نمی شود. خودش می گوید، من نمی گویم! عقل می گوید ممکن است چیزی فراتر از من باشد که من آن را نمی فهمم.

– بنابراین ما هم نمی توانیم درباره آن صحبت کنیم.

خیر، من در آنجا سکوت می کنم. وقتی عقل می گوید من نمی فهمم من باید چه بگویم؟ مزخرف می گویم اگر حرفی بزنم. عقل می گوید رسیدم به جایی که نمی توانم بگویم چیزی نیست، هست. می گوییم بگو، می گوید من نمی توانم بگویم. حالا چکارش کنیم؟ عقل به جایی می رسد که دیگر نمی فهمد، می گوییم بگو چیزی نیست دیگه، می گوید نه، نمی گویم نیست، چه بسا باشد! می گوییم پس بگو چیست، می گوید نمی توانم. شما بودی چکار می کردی؟ حکم خود عقل است. یکی از خصلت های عقل این است که به محدودیت خودش پی می برد. تنها موجودی که محدودیت خود را می شناسد عقل است. هیچ موجودی محدودیت خودش را نمی شناسد. مثلاً این میز نمی فهمد که محدود است یا کره زمین نمی داند که محدود است، حس نمی فهمد که محدود است. عقل تنها چیزی است که می فهمد که دیگر نمی فهمد. چه موجودی می فهمد که نمی فهمد؟ فقط عقل! ببین چقدر عقل بزرگ و متواضع است. مردم می گویند عقل متکبّر است، احمق اند! عقل اصلاً متکبر نیست. خواسته ها متکبر اند. عقل تا جایی که توان دارد می کوشد، خسته هم نباید بشود. خسته هم شد می گوید استراحت می کنم و دوباره حرکت می کنم، به زمین هم اگر خورد، اشتباه هم اگر کرد – عقل خیلی اشتباه می کند، ده بار صد بار ممکن است اشتباه کند – از جایش بلند می شود، گرد و خاکش را می تکاند و دوباره می رود. یا اینکه همانجا می ماند؟ خَر نیست که بماند! خورد زمین، پایش هم شکست، پا میشه و لنگان لنگان راه می افتد. اما ممکن است به جایی برسد که دیگر نتواند برود، آنجا متواضعانه می گوید که دیگر نمی توانم بروم. هیچ موجودی این قدرت را ندارد که بگوید دیگر نمی توانم. اگر خواستن وجود داشته باشد – که البته این مسئله هم مطرح می شود که خواستن مقدم است یا عقل، شما می خواهی که بفهمی و بعد می فهمی با اول می فهمی و بعد می خواهی؟ – خواستن حد یقف ندارد، می گوید می خواهم، حالا چه چیزی می خواهی؟ می گوید می خواهم. نمی فهمد و فقط می گوید می خواهم. عقل هم می گوید که می خواهم ولی اگر بپرسی چه چیزی می خواهی، توضیح خواهد داد. حالا خواستن مهم تر است یا فهمیدن؟ خیلی سخته! فهمیدن حالت جهنمی دارد، ببین قرآن کریم چه می گوید، خطاب می رسد به جهنم: هَلِ امْتَلَأْتِ ، سیر شدی؟ می گوید: هَلْ مِن مَّزِید ، باز هم بده. عقل هم می خواهد اما از روی موازین، عقل روی موازین می خواهد. اما خواسته بدون عقل چی؟ فقط می خواهد!

– این خواستن که می گویید همان عشق است؟ کشش است؟

نه، خواستن اراده است.

– پس عشق چیست؟

عشق فرق دارد، عشق هم خواستن توأم با عقل است. عشق می داند که معشوق کیست. شما عاشقی سراغ دارید که نداند معشوقش کیست؟ می داند که معشوقش کیست پس از کجا می فهمد؟ عشق منهای عقل یعنی «غریزه خَر» ! (همین طور می توانید توی سایتتان بگذارید!) عشق منهای عقل با غریزه خر هیچ فرقی نمی کند. غریزه می خواهد ولی نمی داند چه چیزی را می خواهد. اما هدایتگر عشق، عقل است. نه عقل بازاری، دوتا عقل داریم: یکی عقل بازاری سودجوست که فقط سود می خواهد و رقم پول را بالا می برد. این نفهم است اما دیگری عقل الهی است. آن عقل می خواهد به مقامات بالاتر برود و اسرار را کشف کند. آن عقل، عقل است. عقل بازاری که عقل نیست، عقل است اما عقل سودجو است. عقل بازاری، عقل اقتصادی و عقل دنیوی که به اینها می گوییم عقل جزئی فقط به منافعش می اندیشد. اما عقل کلی چی؟ گاهی بر خلاف منافع مادی اش عمل می کند. انسان هایی را دیده اید که می روند و در یک راهی کشته یا شهید می شوند؟ بی شعور اند یا بی عقل اند؟ سقراط می توانست از زندان فرار کند، مریدانش گفتند ما می توانیم تو را فراری بدهیم، گفت نه! چرا؟ چون عقلش می گفت به قانون احترام بگذار، جام شوکران را سر کشید درحالی که می توانست فرار کند. این عقل است در حالی که اگر سودجو بود فرار می کرد. عقل، عقل هاست. عقلی که ما می گوییم عقل کلی را می گوییم، نه عقل جزئی سودپرست دنیوی. عقلی که کاشف حقیقت است.

– اکنون یک سؤال فلسفی از شما می پرسم، انسان است که عقل دارد یا انسان در پرتو عقل قرار گرفته است؟

آفرین! خیلی سؤال قشنگی کردی، از این سؤال مهم تر نمی شود. انسان مالک عقل نیست زیرا انسان منهای عقل اصلا انسان نیست. انسان به عقل وصل است و همه عقل هم در انسان نیست. عقل کلّی هست که کل هستی بر اساس آن عقل است. کل هستی بر اساس عقل است، نه تنها هستی من بلکه کل هستی که از من بزرگ تر است، هستی، نه کره زمین یعنی ملک و ملکوت ظهور عقل است و من هم در یک حدی به آن عقل متصل ام، بسته به اینکه چقدر با اون عقل اتصال داشته باشم. مالک عقل نیستم که آن را در جیبم بگذارم، مثل این تسبیح نیست. من هر اندازه که به عقل کل متصل باشم از عقل، برخوردارم. هر چه بالاتر بروی وسیع و وسیع تر خواهد شد تا برسی به عقل کل که او دیگر خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و سلم) است.

– استاد این اتصال دائمی است یا خیر؟

دائمی است اگر بخواهید و اگر کوشش کنید اما اگر بچسبید به این خوردنی ها و آشامیدنی ها و … و غافل بمانید، قطع خواهد شد.

– پس پیامبر هم به همین خاطر در هنگام وحی که منجذب می شد می گفت: کلمینی یا حمیرا …

بله، او می خواست تا این جنبه اش حفظ شود. یعنی می خواست تا یکدفعه منجذب به ملکوت نشود. انسان ذوالجنبتین است. من و شما که الان داریم زیر این سقف با هم حرف می زنیم محدودیم اما یک دریچه ای به عالم داریم که آن غیرمتناهی است، آن را نباید بست، بعضی ها آن در را می بندند، نمی توانند ببندند ولی چون مشغول به این جهان می شوند تو گویی بسته است. اما اگر هم اینجا باشی و هم آنجا قشنگ است.

گالری تصاویر

مصاحبه با دینانیمصاحبه با دینانی

2 دیدگاه ها

 1. ثقلین می‌گه:

  سعیکم مشکورا.
  احسنت.معرفی فلاسفه بزرگ اسلامی خدمت به اسلا م است.
  بنده نیز در وبلاگم به رد شبهات تفکیکیان و ضدفلاسفه جامدالعقل می پردازم.
  از حضورتان بسیار خرسند می شوم.
  لایق دانستید بنده را نیز در وبلاگ طرفداران استاد ثبت کنید.
  سلام مرا به حضرت استاد برسانید.

 2. مریم می‌گه:

  خداوند بر طول عمر با برکت ایشان بیفزاید و به ما توفیق آشنایی با افکار نورانی ایشان را بدهد
  از شما سپاسگذارم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *