ماجرای «علم» در فلسفه

‏قاعده ۴۰: الحرکه المستدیره یمتنع أن یکون طبیعیه
۱۳۹۲-۰۷-۲۴
مقاله ۱: ابداء یا ابتدا
۱۳۹۲-۰۷-۲۶
نمایش همه

ماجرای «علم» در فلسفه

معنی کوجیتوی دکارت این نیست که بگوید می اندیشم، پس «اندیشنده هستم» بلکه معتقد است «می اندیشم، پس اندیشه هستم» دکارت اصالت را به مِتُد داد و چهره جهان را عوض کرد. عقل از نظر دکارت، مِتُد است. اما حکما معتقدند: عقل مِتُد نیست، بلکه متدساز است.

علم به معنای آگاهی و دریافت است. علم یعنی چیزی که ما می دانیم. انسانها چیزها را می دانند، اما دانستن را نسبت به آن چیز نمی دانند. دانستن چیست و ماهیت آن چیست؟ ارتباط انسان با چیزها چگونه است؟ آیا در انسان چیزی هست که او را با معلوماتش مربوط می کند یا علم انسان به معلوماتش فقط یک ارتباط است. دو نظریه در بین حکمای اسلامی مطرح شده است:

  1. امام فخر رازی معتقد است، علم فقط یک اضافه است و نسبتی بین عالم و معلوم است. اضافه، رابطه، نسبت در عالِم و معلوم هیچ چیز نیست و علم فقط رابط بین عالم و معلوم (قول به اضافه)
  2. ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا معتقدند در وجود انسان چیزی وجود دارد که با معلوم رابطه برقرار می کند، اضافه است اما حقیقت، ذات اضافه است. یعنی علم، حقیقتی است که دارای اضافه است در انسان حقیقتی هست که با معلوم نسبت دارد.

ادموند هوسرل به حیث التفاتی اشاره می کند و معتقد است که علم همیشه معلومی را نشان می دهد. معلوم بر دو قسم است:

  • معلوم بالذات: علوم انسان است که بالذات برای او معلوم است. علم من، برای من معلوم است. معلوم بالذات، ادراک انسان است. درک لذت، لذت است. درک رنج، رنج است.
  • معلوم بالعرض: صورتی که برای من معلوم است. چیزهای خارجی معلوم بالعرض هستند و خود شیئ در من راه پیدا نمی کند و جزء وجود من نمی شود.

حاج ملاسلطان گنابادی معتقد است چیزهای خارجی درست است که بالعرض هستند اما مقصود بالذات هستند از ابتدا معلوم را می جوییم، اما آنچه به دست می آوریم، علم است.

علامه طباطبایی معتقد است ما همواره خارج را می جوییم ولی علم خارج، را به دست می آوریم.معلومات خارجی از من، منفصل است ولی علم آن، به من، متصل است. علم، همیشه اتصال است.

هوسرل معتقد است علم جنبه التفاتی دارد. برای فهم جنبه التفاتی باید کوجیتوی دکارت را بفهمیم. دکارت با ملاصدرا، معاصر بود. کوجیتوی دکارت، سرنوشت جهان را تغییر داده است. «می اندیشم پس هستم»

اما دکارت تصمیم گرفت که شک کند به همین دلیل شک او دستوری بود او بنا را بر شک گذاشت. شک بر دو نوع است: شک واقعی و دستوری.

شک غزالی، شک واقعی بود. او در همه چیز، خدا و پیامبر شک کرد و نیمه شب همه چیز را رها کرد. این حالت دو ماه در وی طول کشید به حسب حال نه به حسب مقال. او سه روز در مناره مسجد دمشق معتکف شد. غزالی می گوید که نوری در قلب او تابیدن گرفت و عقاید از دست رفته او دوباره بازگشت. این بازگشت از روی تحقیق بود نه از روی تقلید.

دکارت در همه چیز، حتی در بدن خود شک کرد، اما در شک کردن خود، شک نکرد. شکِ در شک، دیگر شک نیست و شک از بین می رود. فقها می گویند خُمس، مخمس نمی شود. ادبا می گویند جار، مجرور واقع نمی شود. او گفت در اینکه در اشیاء شک می کنم، شک ندارم. شک کردن یعنی اندیشیدن. تنها چیزی که می توانم به آن اعتماد کنم، اندیشیدن است. دکارت گفت: می اندیشم پس هستم. (شک دارم پس هستم)

غزالی هم دید که سایه او حرکت می کند اما چشم او آن را ثابت می بیند. سایه ، ثابت نیست ولی ما آن را ثابت می بینیم. او دریافت که ادراکات حسی دچار خطا می شوند و در شرایط مختلف، احکام مختلف صادر می کند، لذا نمی توان به ادراک حسی خود اعتماد کنم و حکم مطلق به آن تصور کنم.

معنی کوجیتوی دکارت این نیست که بگوید می اندیشم، پس «اندیشنده هستم» بلکه معتقد است «می اندیشم، پس اندیشه هستم» دکارت اصالت را به مِتُد داد و چهره جهان را عوض کرد. عقل از نظر دکارت، مِتُد است.

حکما معتقدند: عقل مِتُد نیست، بلکه متدساز است.

آگوستین گفت: من شک می کنم، پس هستم. او نتیجه می گیرد که من گناهکارم، پس مسیحی هستم (اشاره به گناه نخستین) آگوستین، شک را معادل گناه و خطا می گیرد. مسیحیت معتقد است: انسان بالذات گناهکار است و حضرت مسیح به دار رفته تا گناه بشر بخشیده شود.

اسلام معتقد است: کُلُّ مولودٍ یولَدُ علی الفطره حتی یکون أبَواهُ یهودیاً و نصرانیاً (هر انسانی بر فطرت پاک متولد می شود مگر اینکه در محیط زندگی به سوی یهودیت و نصرانیت انحراف پیدا کند) یعنی اگر منحرف نشود، پاک است. انسان بالذات پاک است و گناه عارضی است.

این بحث ادامه دارد…

1 دیدگاه

  1. علی می‌گه:

    سلام .از اطلاعاته بسیار گرانبهایی که در اختیار ما قرار دادین کمال تشکر را دارم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *