لزوم رسیدن به خدا از طریق انسان کامل

خواب یک حقیقت غیبی است
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد …
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
نمایش همه

لزوم رسیدن به خدا از طریق انسان کامل

هر موجودی از وجهی ،هر دم حق را نشان می دهد.تنها موجودی که از همه جهات ، حقّ تبارک وتعالی را نشان می دهد ،قهر ولطف او ، جلال وجمال او را نشا می دهد ، انسان کامل است .

انسان کامل در عالم خارج مصداق وجه الله است وخدا از این طریق با ما ارتباط برقرار می کند نظر بزرگان مثل محی الدین وملاصدرا ، حصر ارتباط خداوند از طریق انسان کامل است .

پرسش: برخی آیات مثل {و هو معکم أینما کنتم } یا {نحن أقرب الیه من حبل الورید} وقتی این آیات از نزدیکی خداوند صحبت می کند دیگر چه لزومی به انسان کامل به عنوان واسطه فیض  حق تعالی است ؟

بیان استاد : خوب، انسان کامل همان معنای معیّت را توجیه می کند . حق تبارک وتعالی فرمود:{ و هو معکم} خدا با شماست . این یک مساله قابل توجهی است که باید روی آن فکر شود وبررسی شود که معیّت یعنی چه. خداوند به حکم قیّومیّتی که دارد با همه چیز هست .آن معیّت ، معیّت قیومی است .

معیّت در فارسی به معنای با هم بودن وهمراهی است . حال اجازه دهید که این جمله را تحلیل کنیم که حق تعالی نه تنها با ماست ، با هر چیزی است. بین حقّ تبارک وتعالی وموجودات رابطه تباین نیست اصلا فاصله نیست وفرض تصور فاصله ،مستلزم محدودیت طرفین است .وقتی بین دو چیز فاصله است یعنی آن چیز تا یک حدی است وشیء دیگرتا حدّی دیگر . در وجود حق تعالی محدودیّت رانمی توان تصور کرد. به مجرد اینکه مرز گذاشتی وحد تعیین کردی ، حق تعالی را محدود کرده ای ومحدودیت حق تعالی موجب ممکن بودن او می شود که هر موجودی ممکن است وچیزی که در دایره ممکنات است و محدود است ،صلاحیت الوهیّت ندارد فلذا حدّی برای خدا ندارید و مرزی نمی توان برای هستی اش تعیین کرد . حال این سوالی که در ابتدا مطرح شد جدی تر می شود که وقتی مرزی نیست ، این معیّت یعنی چه .

وقتی دو نفر با هم هستند یعنی کنار هم هستند ، راه می روند ،مصاحبت دارند ،سخن می گویند . یا دو شیء که با هم هستند یعنی کنار هم گذاشته می شوند و فعل وانفعال و یک نوع تعامل دارند . حال حق تعالی با چه چیز معیّت دارد ؟ آیا یک انسانی مستقلا باشد وحق تعالی هم باشد واین دو با هم معیّت داشته باشند؟ چنین چیزی اساسا درمورد حقّ تعالی ممکن نیست وموجب شرک است . اصلا چیزی نمی تواند در مقابل حقّ تعالی بایستد وبگوید من، منم و تو خدایی ، حال ما باهم معیّت داریم  این نوع معیّت یک معیّت اعتباری است حال اگر بخواهیم به زبان فلسفه صحبت کنیم ، صورت وماده با هم هستند یعنی جسم از این دو ساخنه می شود البته بنا برنظر ارسطویی که جسم از صورت وماده ساخته می شود یا بدن که از سلول ها ساخته شده اند ونظم پیدا کرده ،معیّت پیدا می کنند  ودر این سیستم ، بدن تشکیل می شود .

اینها معیّتی است که ما می شناسیم . معیّت خداوند از این نوعی که ما می شناسیم نیست ،

اساسا مهمترین مساله ای که در اینجا طرح می شود ، مساله رابطه حق تعالی با غیر خودش است

معیّت یک نوع رابطه است . اگر رابطه نباشد ،اصلا معیّت هم ندارند.یعنی بینونیّت دارند وربطی به هم ندارند .

معیّت آنجایی است که دوچیز به نحوی با هم ارتباط دارند ،حالا این ارتباط ،انواع واقسامی دارد مثل :ارتباطات تکوینی ،اعتباری ،فعل وانفعالی و …..

رابطه خداوند که همان معیّت اش است با غیر خودش ، از قبیل هیچ یک از معیّت ها وارتباطاتی که ما تا کنون می شناسیم نیست بزرگان ما اسم این معیّت را « معیّت قیّومی » می نامند .

حالا این یعنی چه: یعنی اینکه درست است که دوتاست وخالق ومخلوق است ،درست است که خدا وانسان است .درست است که خدا وجهان است . امّا  رابطه خدا با جهان ، وانسان که سمبل جهان است ،رابطه قیّومی است یعنی خدا مقوّم است ومخلوق ،متقوم. حتّی رابطه عرض وجوهر هم نیست ببینید عرض وجوهر با هم رابطه دارند مثلا رنگ جسم ، که جسم با رنگ خودش یک ارتباطی دارد . آیا رنگ می تواند بدون وجود جسم یک رابطه مستقل داشته باشد؟ هرکجا رنگ هست یک رنگین وجود دارد .یعنی رنگ ،رنگ چیزی است .امّا شما رنگ داشته باشی وجسم نداشته باشی چنین چیزی نمی شود . پس رنگ به عنوان یک عَرَض است. یا طعم که همیشه طعم چیزی است و وجود مستقلّ ندارد . با اینکه عرَض ، در تمام وجود خودش ، وابسته به جوهر است ،اما با این حال نمی توان رابطه خداوند با این جهان را از نوع رابطه جوهر وعَرَض بدانیم ، چون عَرَض در هر حال یک استقلال مفهومی دارد ، یعنی یک ماهیّت جدایی دارد وجدا حساب می شود

پس بهترین حرف این است که بگوییم :رابطه حقّ تبارک وتعالی با انسان وکلّ جهان رابطه قیّومی است ومقوّم است .

حال مقوّم یعنی چه : یعنی اگر مقومیّت او نباشد ، این نیست . به عبارت ساده تر اگر بخواهم با یک مثال این را بگویم مانند خورشید وشعاع خورشید ، شعاع خورشید با خود خورشید چه نسبتی دارد ؟آیا می توانید صرف نظر از خورشید ، این شعاع را به تنهایی در نظر بگیرید؟ یا به عبارتی مثل انسان وسایه خودش ، انسان وقتی سایه داردبا سایه خودش معیّت دارد .ساایه هم با انسان معیّت دارد .سایه شما با شماست ،این معیّت است . این چه نوع معیّتی است.آیا سایه وجود مستقلّی دارد وشما هم یک طرف دیگر وآن وقت شما را به هم می چسبانند ؟

ابدا این گونه نیست یعنی سایه ضمن اینکه غیر شماست وبدون شما نمی تواند معنی وحتّی تحقق داشته باشد حتّی یک لحظه . یعنی در تمام هستی سایه یک وابستگی تمام عیار به صاحب سایه وجود دارد .اما سایه ،صاحب سایه نیست که این معیّت است . حالا وقتی حقّ تعالی می فرماید {وهو معکم} یعنی خدا با شماست ، یعنی خدا با هر موجودی است وبدون خدا که موجودی تحقق ندارد ومعیّت همیشگی دارد .مانند سایه وصاحب آن(البته این از باب مثال است) منتها این معیّتی که دارد در واقع یک نوع ظهور است که خود صاحب جسم هم در سایه اش ظهور پیدا می کند . سایه شما ظهور شماست. وقتی شما مثلا داری عبور می کنی ، اگر یک شخص آگاهی باشد از سایه شما ،شما را می شناسد.یعنی در واقع ، سایه یک نوع ظهر صاحب سایه است .پس عالم ،ظهور حقّ تبارک وتعالی است وانسان هم ظهور حقّ تبارک وتعالی است . حالا این سایه وقتی است که سایه ،همه صاحب سایه است را نشان می دهد .

همه موجودات ،به نحوی سایه حقّ اند از ذرّه تا کهکشان از ملک تا ملکوت همه سایه حقّ اند یا آیینه حقّ اند امّا تمام نما نیست

 هر موجودی از وجهی ،هر دم حق را نشان می دهد.تنها موجودی که از همه جهات ، حقّ تبارک وتعالی را نشان می دهد ،قهر ولطف او ، جلال وجمال او را نشا می دهد ، انسان کامل است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *