غیب آدمی کجاست؟

عاقلان نقطه پرگار وجودند
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
توصیه های استاد
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
نمایش همه

غیب آدمی کجاست؟

امر معقول، دیدنی نیست و به ادراک عقلی در می آید اما هم عقل دارید و هم معقول، این غیب شماست. عقل، غیب شماست اما جهان عقل که جهان غیب شماست یک جهان بی کرانه است که می توانی به غیب اندر غیب، پرده اندر پرده، راه پیدا کنی تا آنجایی که عقل به جایی برسد وبگوید دیگر من ناتوان شدم

  • جناب محی الدین (ابن عربی) انسان کامل را از آن جهت که به عالم غیب متصل است، او را ولی می خواند وشأنش را ولایت می داند واز وجهی که در عالم ظهور راه دارد او را نبیّ می داند وشأنش را نبوّت می داند این دووجهی دیدن انسان باعث ایجاد یک سری مسائل حساس می شود. جناب ملاصدرا هم یک عبارتی دارد درتفسیر {فأسئلوا أهل الذکر} انسان ازآن جهت که ولیّ خداست، مندکّ در خداست یعنی نمی شود بین او وخدا یک حدّی را قائل شد. از وجهی که نبیّ است،باید مشابهت با عالم خارج داشته باشد. با این فرض می توانیم ساحت ولایت را یک ساحت الوهی بگیریم؟

اجازه بفرمایید که من یک توضیح بیشتری بدهم . ببینید وقتی شما از ابن عربی نقل کردید که انسان دو جنبه ظاهر وباطن یا غیب وشهود یا ملک وملکوت یا نبوت و ولایت که اینها همه عباره اخری یکدیگر هستند .اینجا من باید توضیحی بدهم چون سوء تفاهم می شود . وقتی برای اشخاص از جهان بینی غیب صحبت می کنیم فکر می کنند ،جهان ظاهری وغیب دو جهان بیرونی اند و ما مثلا از یمین به غیب می رویم واز یسار به ظاهر می رویم.

خوب، همینجا اشتباه شروع می شود. یعنی انسان، نه اینکه ظاهر بین است غیب وشهود را می خواهد در بیرون خودش پیدا کند. تمام اشکالات آنجاست که انسان پیش ازآنکه درون بین شود، بیرون بین است. البته باید بیرون بین باشد، بنده نمی خواهم بگویم که انسان بیرون را نبیند چون انسان که بیرون را نبیند، کور است ودچار مشکل می شود امّا نباید درون بینی را فدای بیرون بینی کرد وبالعکس.

وقتی صحبت از غیب وشهود می شود، انسان دنبال این است که غیب از کدام طرف است وشهود ازکدام طرف. این به طورکلی اشتباه است برای اینکه انسان غیب وشهود یا همان ظاهر وباطن یا ولایت ونبوت را بداند یعنی چه، بهترین راه این است که به خودش مراجعه کند وبیرون را یک لحظه در پرانتز بگذارد. یعنی خود را حضورا دریابد بعد می بیند که خودش یک وجهی به بیرون دارد (ماه را میبیند آفتاب، خیابان ….) وهمین ، خود ، یک درون دارد ویک حالات باطنی دارد ،یک افکاری در سرّسویدای خودش دارد یک حالت درونی دارد شاید یک حالاتی داشته باشد که به هیچ کس نگفته وهر چه می رود در درون خودش، باطن وباطن تر می شود و یک چیزهایی در درون خودش است که در هیچ کس نیست.

این دو نگاه را آدم باید داشته باشد وبداند که هر دو نگاه مال خودش است. اصلا اینکه خداوند فرمود: {ألم نجعل له عینین} درست است که ما دو چشم دایم اما یکی از دوچشم اشاره به چشم باطن است.  درست است که دو چشم ظاهر را می بیند اما با همین دو چشم، باطن را هم می شود که ببیند، به شرطی که در درون برود. این در درون رفتن، برای بسیاری از اشخاص سخت است حالا می خواهم بگویم که اگر عالم غیب را آدم می خواهد بفهمد باید به باطن خودش رجوع کند.غیب آدمی کجاست؟

اجازه بدهید که من مطلب را خیلی ساده کنم که فکر نکنید غیب ،یک چیز عجیب وغریبی است بله هم عجیب وغریب است وهم خیلی عجیب وغریب نیست. ببینید شما می توانید تمام اعضای بدن خودتان را ببینید وخیلی محسوسات را، یعنی ادراکات حسی هم دارید. ممکن است که بگویید من دیدن خود را نمی بینم. شما جسم خودت را درآینه می بینی اما دیدن خود را نمی بینی. آیا شنیدن خودت را می شنوی؟ اما می توانبد جواب بدهید که من دیدن خودم را در محسوسات می بینم. وقتی یک چیز را می بینم، درست است که دیدن خود را نمی بینم اما آن را مرئی می بینم ودیدن من، تجلّی می کند در این محسوس.

اما حال ازشما می پرسم که آیا عقل خودت را می توانی ببینی؟ وبه آن دست بزنی واحاطه به آن پیدا کنی؟ اصلا آیا می توانی به عقل خودت احاطه داشته باشی، او بر شما احاطه دارد ، شما بر او احاطه ندارید. ممکن است بگویید که من عقل خود را نمی بینم اما در معقول می بینم حال می پرسم که معقولتان کجاست؟ وآیا می توانید آن را ببینید، این جاست که معقول را هم نمی توانی ببینی

امر معقول، دیدنی نیست وبه ادراک عقلی در می آید اما هم عقل دارید وهم معقول، این غیب شماست عقل، غیب شماست اما جهان عقل که جهان غیب شماست یک جهان بی کرانه است که می توانی به غیب اندر غیب، پرده اندر پرده، راه پیدا کنی تا آنجایی که عقل به جایی برسد وبگوید دیگر من ناتوان شدم. این، راه غیب است و راه غیب را باید از درون پیدا کنید. شما نمی توانید غیب را از یک جهت خاصی در بیرون پیدا کنید. اگر با این شاتل ها هم به فضا بروید باز هم به غیب نمی رسید، به اعماق زمین هم بروید باز هم به غیب نمی رسید پس از چه طریقی به عالم غیب برسیم؟ از درون خودت

این چیز عجیب وغریبی نیست، شما اگر به عقلانیت خودت بروی، داری به غیبِ غیب می روی،عقل شما دریچه غیب شماست که وقتی به درون آن رفتی، درون آن لا یتناهی است برای رفتن به باطن که همان ولایت است باید از درون بروی، ازعقل بروی واین از درون رفتن، یک نوع صعود است. این را عرفا قوس صعود می گویند. صعود به حق ولایتناهی است امّا برای نبوّت که در مقابل ولایت است، ولایت را خیلی ها معنی اش را نفهمیده اند ولایت یعنی رفتن به باطن، به سرّسویدا، به جهان لایتناهی،اما نبوت سیر معکوس است از آن عالم لایتناهی.

البتّه نبیّ کسی است که ولایتش تمام باشد، هیچ پیغمبری بدون ولایت پیغمبر نیست. هر نبیّ به اندازه ولایتش نبیّ است. یعنی به اندازه سیر غیبی اش. هر ولیّ به اندازه ای که در باطن سیر کرده، می تواند نبیّ باشد. به همین جهت ،مراتب انبیاء یکسان نیست ،مراتبب انبیاء به اندازه مراتب ولایتشان است .به اندازه ای که در جهان غیبی سیر کرده اند وصعود کرده اند ، حال می توانند بازگردند . این باز گشت از غیب به ظاهر را نبوت می گویند. نبوت این است که از سرّ سویدا، از مَکمَن غیب وبا مردم ظاهر می شود ،گفتگو می کند وآن پیامی که از غیب آورده را به مردم می گوید. پس نبوّت ،آمدن به ظاهر است ولایت ،رفتن به باطن است .حالاکدام بالاتر است؟ به طرف باطن رفتن مهم است یا از باطن به ظاهر آمدن؟

عرفا به باطن رفتن (یلی الرب) را سخت می دانند ونبوّت را یلی الخلق می گویند.به سوی خلق آمدن، آن جهت باطنی، به سوی حقّ است ونبوّت جهتش وسیر پایانش، رسیدن به خلق است. اینها دو سیر هستند و هر دو به هم پیوسته و وابسته اند. دو قوس است، دو نیم خط دایره هستی است واین دو دایره صعود ونزول، همان دایره هستی است وانسان کامل، با این دو دایره تکمیل می شود وبه غیب رفته واز غیب به شهود آمده. این انسان کامل است واگر در یکی از این دو نقص باشد، انسان کامل نیست.

سوال همین جاست. بله انسان به خودش نزدیک است و حقیقتی به نام عقل در خودش احساس می کند. اما همین رفتن به سوی این عالم، کار بسیار مشکلی است. جناب حافظ می گوید:

آخر به چه گویم هست             از خود خبرم چون نیست

وزبحرچه گویم نیست             به وی نظرم چون هست

  • جناب سهروردی هم می فرماید، کسی که اهل ذکر نباشد، این درون پیمایی هم برایش میسر نیست اینجاست که حصر می شود سیرو سلوک باطنی ما به هدایت اهل ذکر. جناب سهروردی درآیه {اهل الذکر} گفته است: پیر کسی است که اهل ذکر باشد. ذکر آن است که وقتی نام خدا را می برید {وجلت قلوبهم } دلش به خشیت بیاید. ملاصدرا هم در این آیه، ذکر را به خشیت می داند و می فرماید: بله راه باز است اگر با این توشه حرکت کنید، اهل ذکر باشید، اهل خشیت باشید، مشفق باشید اینها را هر کسی دارد، می شود پیر. در بین هزاران نفر شاید یک نفر هم نباشد که این صفت در او باشد. این جایگاه پیر و پیرگرایی، به عنوان ارکان سیرو سلوک نمی باشد؟

یقینا همین طور است همان طور که عرض کردم، پیر همان انسان کامل است. پیر یعنی انسانی که این راه را رفته. یعنی سختی هایش را کشیده، خطر را به جان خریده و از راه ورسم منزل ها بی خبر نیست. خود پیغمبران پیران طریق اند. اولیاء خدا پیران طریق اند که البته ولی شناسی بحث دیگری است. خوب انبیای خدا بوده اند. کتب آسمانی این را نشان داده و آثارش در دست ماست. اولیای خدا هم بوده اند. بزرگان طریقت هم بوده اند وآثارشان خوشبختانه در دست ماست. اینها راه و رسم منزل ها را می دانستند و این راه را طی کرده اند و اگر ما به کلمات آنها آشنا شویم و به آنها اتصال پیدا کنیم، می توانیم این راه را برویم ولی شرط اول این است که خود، آگاهی پیدا کنیم مادامی که ندانیم راه باطن درون ماست، نمی توانیم. ما فکر می کنیم که راه باطن، بیرون ماست و آن را جستجو می کنیم راه باطن، بیرون نیست.

حضور گر همی خواهی                 زخود غافل مشو حافظ

اگر حضور می خواهی به سراغ خودت برو. حضور را باید در خودت پیدا کنی. این خیلی مهم است. سهروردی هم همین را می گوید. به نظر من حافظ از سهروردی گرفته است. به نظر من حافظ همه سهروردی را خوانده بود. چون تمام پیام سهروردی حضور انسان است و حضور باطن، حضور انسان است. و چیزی است که دنیا امروز نمی خواهد گوش بدهد، امروز وقتی از باطن صحبت می کنیم فکر می کنند باطن یعنی اعضای باطنی خودشان. اعضا که باطن نیستند! باطن (سرّ سویدا ) که بارها در مورد آن صحبت کردیم، حتی عقل به نظر من از مراحل باطن است و مافوق عقل. ما باید به خود و سرّ سویدای ادراکات درونی خودمان توجه کنیم تا راه باطن را پیدا کنیم. وقتی این توجه را پیدا کردیم باطن کلمات بزرگان را می فهمیم. ببینید شعر مولانا را ممکن است همه بخوانند اما همه کس مودّی و محتوای آن را خوب نمی فهمد. الان تفسیرهایی که می شود، بعضی ها ظاهری تفسیر می کنند، چون اهل ظاهر اند و بیش از ظاهر نمی توانند بروند و همین شعر حافظ بستگی دارد چه کسی آن را بخواند. یک آدم اهل ظاهر فکر می کند باید جایی حاضر بشود و حالا او بگوید این حضور نیست. ببینید دنیای امروز، گوشش به باطن کم بدهکار است و کم به باطن گوش می دهد. شاید همیشه همین طور بوده. به باطن توجه کردن به این معنی نیست که فقط به باطن توجه شود، عرض کردم که همیشه باید دو شمّ داشته باشیم. چشم ظاهری و چشم باطنی. اگر با این دو چشم کار نکنیم گرفتاریم. به باطن محض رفتن و غفلت از ظاهر، خطر است. غرق در ظاهر شدن و غافل از باطن بودن خطر است.

1 دیدگاه

  1. ماری علیبور می‌گه:

    با سلام خدمت استاد عزیزم جناب دینانی در جدال عقل با نفس چگونه بفهمیم مکه عقل درست تشخیص میدهد و معیار درستی عقل هر کسی چیست در ضمن خوشحال میشوم جوابهای دیگران هم بگذارید شاید جواب سوال ماهم باشد ارزوی من اینست که حداقل یکبار هم که شده شما را از نزیک ببینم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *