برنامه معرفت ۱۰ مرداد ۱۳۹۳
۱۳۹۳-۰۵-۱۱
علم ما به خدا مقدم بر علم ما به خود ماست
۱۳۹۳-۰۵-۱۳
نمایش همه

عالَم، سخن خداوند است

فهم فلسفی یا فکر علمی همیشه و هر جا در زبان اتفاق می افتد و به همین اعتبار، زبان ظهور اندیشه است و سخن مظهر فکر و خرد به شمار می آید. وقتی از ظهور اندیشه در زبان سخن به میان می آید به ظهور عالم و جهان هستی نیز اشاره می شود، زیرا به حکم اینکه علم یک حقیقت ذات اضافه به شمار می آید همواره به یک معلوم اشاره دارد و هرگز نمی توان از علم بدون معلوم سخن به میان آورد. علم بدون معلوم و معلوم بدون علم معنی محصّل و درستی ندارد و فرض یکی از آنها بدون دیگری امکان پذیر نخواهد بود.

این سخن به این معنی نیست که در علم و ادراک خطا وجود ندارد و هرگونه صورت ادراکی همواره با واقع و نفس الامر مطابقت پیدا می کند، زیرا در ادراکات انسان خطا و اشتباه فراوان رخ می دهد و در برخی موارد صورت ادراکی با آنچه واقع و نفس الامر خوانده می شود مطابقت ندارد. به همین جهت است که ادراکات انسان به دو قسم درست و نادرست یا صحیح و خطا تقسیم می شود و ملاک درستی و صحت یک ادراک نیز مطابقت آن با واقع و نفس الامر شناخته می شود.

با این همه ، در این مساله تردیدی نمی توان داشت که هر صورت ادراکی در انسان به عنوان یک امر ذهنی به چیزی اشاره دارد که آن امرِ موردِ اشاره مُدرَک به شمار می آید. اگرچه ممکن است آنچه مورد اشاره واقع می شود برخلاف واقع باشد و نتوان آن را یک امر واقعی و حقیقی به شمار آورد. به هر صورت، درست و نادرست یا صواب و خطای ادراک، در سخن نیز ظاهر و آشکار می گردد و سخن نیز به دو قسم درست و نادرست یا صواب و خطا تقسیم می گردد. زیرا همان گونه که یادآور شدیم سخن جز ظهور اندیشه و ادراک چیز دیگری نیست.

در اینجا ممکن است گفته شود خطای اندیشه مستلزم خطای در سخن نیز هست، چگونه کشف و آشکار می شود و چگونه می توان از آن دوری جست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت خطای یک اندیشه با اندیشه دیگری که برتر شناخته می شود قابل کشف و آشکار شدن است و البته اگر در اندیشه برتر نیز خطا و اشتباه رخ دهد، اندیشه ای که از آن نیز برتر است این خطا و اشتباه را آشکار خواهد ساخت.

مادام که عقل انسان در قید تعلقات و خواسته های نفسانی محدود و گرفتار است از خطا و اشتباه مصون نیست، ولی هرگاه از قید تعلقات خالص و مصفّا گردد و از شائبه امور نفسانی رها شود از خطا و اشتباه برکنار خواهد بود. ولی رها شدن انسان از قید تعلقات و خواسته های نفسانی کار آسانی نیست و بنابراین، دور ماندن از هرگونه خطا و اشتباه کمتر میسر خواهد بود. عقل کل خطا نمی کند و در سخن خداوند تبارک و تعالی اشتباه یافت نمی شود.

فیلسوف متاله صدرالمتألهین شیرازی معتقد است، عالم هستی جز به واسطه کلام الهی ظاهر و آشکار نگشته است. اگرچه به اعتبار دیگر، عالَم عین کلام خداوند شناخته می شود. در نظر او نخستین صدایی که در گوش ممکنات طنین افکن شد کلمه «کُن» وجودی بود که کلمه خداوند تبارک و تعالی شناخته می شود. عین بخشی از عبارت او در این باب چنین است:

  • فأول کلامٍ شقًّ اسماع الممکنات کلمه «کُن» فما ظهر العالم إلّا عن الکلام بل العالم عین الکلام

صدرالمتألهین شیرازی در این عبارت کوتاه از نخستین کلمه سخن می گوید که در قرآن کریم به عنوان «کُن فیکون» مطرح شده و عالم هستی به واسطه همین کلمه که «کُن» وجودی خوانده می شود به ظهور رسیده است.

البته با تامل بیشتر می توان دریافت که در میان کلمه وجودی خداوند و جهان هستی فاصله ای وجود ندارد و عالم، وجود کلام خداوند شناخته می شود. کلمه و کلام در زبان عربی از لغت «کلم» اشتقاق پیدا کرده اند و این لغت در اصل به معنی خراشیده شدن پوست به کار رفته است. تردیدی نمی توان داشت که در خراشیده شدن پوست چیزی آشکار می شود که پیش از آن آشکار نبوده است. از ویژگی های ذاتی کلام این است که چیزی را آشکار می کند که آن چیز پیش از کلام ظاهر و آشکار نبوده است. به این ترتیب کلمه خداوند تبارک و تعالی است که عالم هستی را ظاهر و آشکار می سازد و در اثر کلمه حق چیزی آشکار گشت که پیش از آن هرگز ظاهر و آشکار نبوده است.

1 دیدگاه

  1. حسین می‌گه:

    عقل برتاریخ دوران می زند. جسمانیت حدوث ورحمانیت بقا به قوه ذهن الشفا و نورانیت الصفا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *