سهروردی و اصول فقه

ابن سینا، فیلسوف ناشناخته
۱۳۹۲-۰۸-۱۵
ادراک خیالی و هنر
۱۳۹۲-۰۸-۱۷
نمایش همه

سهروردی و اصول فقه

کسانی که در مسند فقاهت نشستند و حکم‏ قتل سهروردی را صادر کردند، علاوه بر اینکه با حکمت و الهیات بیگانه بودند،در فقه و اصول نیز به درجه علمی این حکیم الهی نرسیده بودند و از مقام والای او در فقاهت و علم اصول فقه بی‏خبر بودند.آثاری که از سهروردی در فقه و علم اصول‏ فقه به جای مانده است،به روشنی نشان می‏دهد که او یک اصولی و فقیه صاحب‏نظر به شمار می‏آید.کتاب«التنقیحات فی اصول الفقه»بدون‏ تردید از آثار سهروردی است

عنوان مقاله: سهروردی و اصول فقه

نویسنده: دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

کسانی که در مسند فقاهت نشستند و حکم‏ قتل سهروردی را صادر کردند، علاوه بر اینکه با حکمت و الهیات بیگانه بودند،در فقه و اصول نیز به درجه علمی این حکیم الهی نرسیده بودند و از مقام والای او در فقاهت و علم اصول فقه بی‏خبر بودند.آثاری که از سهروردی در فقه و علم اصول‏ فقه به جای مانده است،به روشنی نشان می‏دهد که او یک اصولی و فقیه صاحب‏نظر به شمار می‏آید.کتاب«التنقیحات فی اصول الفقه»بدون‏ تردید از آثار سهروردی است که او آن را بنا به‏ درخواست شاگردان و دوستان خود نوشته است. از جمله‏های آغازین این کتاب چنین برمی‏آید که‏ شیخ اشراق برای شاگردان خود اهمیت فراوان‏ قائل بوده و می‏کوشیده به خواسته‏های آنان جامه‏ عمل بپوشاند.شاید اگر این درخواست از سوی‏ این جماعت مطرح نمی‏شد،او را برای تالیف این‏ کتاب اقدام نمی‏کرد.عین عبارت سهروردی در این باب چنین است:

 • «فقد اکثرتم المعاوده ملتمسین مختصرا فی‏ علم اصول الفقه الذی هو من انبل العلوم الدینیه‏ متعقبا بطرائق جدلیه تداولها انباء العصر عاکفین‏ علیها معرضین عن غیرها من العلوم نقلیاتها و عقلیاتها و قد افضی بهم التوغل فیها الی الشروح‏ فی خیالات تنزعزع بأقل نفثه تزعزع ضعاف‏ الأغضان بصدمات القاصفات و تضطرب بأدنی نظره‏ اضطرب نسائح العناکب بسطوات العاصفات لم‏ یهشد الاکثرها شاهد نقلی و لا برهان عقلی».۱

در این عبارت کوتاه،به چند مسئله اشاره شده‏ که از برخی وجوه دارای اهمیت بوده و ضمنا موضع سهروردی را نیز نسبت به علم اصول فقه‏ آشکار می‏سازد.مسئله نخست این است که‏ شماری از شاگردان و دوستان شیخ به اصرار از او خواستند که اگرچه به گونه‏ای مختصر،کتابی در اصول فقه بنویسد.مسئله دوم اینکه سهروردی‏ ضمن اینکه در میان علوم دینی به برجستگی و ممتاز بودن علم اصول فقه اعتراف کرده،معتقد است راه‏های مختلف جدل در این علم رواج‏ یافته و مردم روزگار او نیز به این راه‏های جدلی‏ روی آورده‏اند.توجه بیش از اندازه به طریق جدل، موجب شده است که مردم از علوم دیگر اعم از نقلی و عقلی اعراض کنند.

روی آوردن به راه‏های جدلی،مردم را در خیالاتی فرو می‏برد که همانند شاخه‏های سست‏ و کوچک یک درخت با وزیدن نسیمی شکسته‏ می‏شود.به نظر او،خیالاتی که از راه‏های جدلی‏ تحقق می‏پذیرد همانند تارهای عنکبوت است‏ که در مقابل وزیدن بادهای محکم استدلال،تاب‏ مقاومت ندارد.بسیاری از آنچه از طریق جدل به‏ دست آمده،نه شاهد نقلی دارد و نه برهان عقلی بر آن اقامه شده است.آنچه سهروردی در قرن ششم‏ هجری نسبت به علم اصول فقه مطرح کرده، دارای اهمیت بسیار است و یکی از بزرگان علم‏ فقه و اصول روزگار ما نیز به گونه‏ای دیگر در این‏ باب سخن گفته است.

راقم این سطور که از توفیق شرکت در درس‏ خارج فقه آیت اللّه بروجردی هرچند در مدتی‏ کوتاه برخوردار بود،یکی از سخن‏های او را در این باب به خاطر دارد:«علم اصول فقه در عصر ما آماس کرده است».منظور این عالم بزرگ، این بود که یک سلسله از مسائل غیرضروری بر این علم افزوده شده است که در طریق استنباط احکام فقهی نقش عمده و قابل ملاحظه‏ای ندارند. سخن این فقیه بزرگ در مورد علم اصول فقه،به‏ تعبیر دیگر همان چیزی است که سهروردی در قرن ششم هجری آن را مطرح کرده بود.حکیم‏ اشراقی از آنچه در علم اصول فقه ضروری شناخته‏ نمی‏شود،دوری گزید و تنها به آنچه لازم و ضروری به شمار می‏آید،اکتفا کرد.او ضمن اینکه‏ می‏کوشید به اختصار سخن بگوید و از هر چیزی‏ که زائد به نظر می‏رسد دوری گزید،به مسائل‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) بنیادری علم اصول فقه اشاره کرده است که بررسی‏ آنها برای اهل نظر سودمند خواهد بود.سبک و ترتیب مطالب در این کتاب با آنچه در سایر کتب‏ اصولی آمده است،تفاوت دارد.سهروردی در این کتاب طرح مسئله«عام و خاص»را بر سایر مسائل مقدم داشته و با همین مسئله کار خود را آغاز کرده است.درحالی‏که هیچ یک از اصولیان با این اسلوب سخن نگفته است.البته یک استثنا در این مورد وجود دارد؛ابو بکر جصاص نیز در کتاب‏ خود با عنوان«الفصول فی الاصول»مسئله عام و خاص را بر سایر مسائل مقدم دانسته و کارش را با طرح این مسئله آغاز کرده است.۲سهروردی‏ درباره این مسئله که چرا کتاب خود را با عنوان‏ عام و خاص آغاز کرده،به‏طور صریح سخن نگفته‏ است.بیشتر مردم،عام بودن را از صفات و عوارض‏ الفاظ و کلمات دانسته و معتقدند این فراگیری‏ در مورد معانی از طریق مجاز تحقق می‏پذیرد؛ درحالی‏که سهروردی فراگیری را فقط از طریق‏ معانی در مورد الفاظ صادق دانسته و آن را توجیه‏ می‏کند.در نظر این حکیم اشراقی،مشترک بودن‏ شخص حسن و شخص حسین در معنی انسان‏ یک اشتراک معنوی است و نمی‏توان آن را از نوع‏ اشتراک لفظی به شمار آورد.به عبارت دیگر، می‏توان گفت اطلاق عنوان«انسان»بر شخص‏ حسن و شخص حسین از نوع اطلاق اسم حسین‏ بر کلیه کسانی که حسین نامیده می‏شوند نیست. رابطه میان الفاظ و معانی و چگونگی این ارتباط از جمله مسائل عمده و بنیادی‏است که اگر به درستی مورد بررسی واقع نشود،مسئله عام و خاص نیز به درستی قابل ادراک نخواهد بود.

سهروردی به اهمیت این مسئله آگاهی دارد و به همین جهت کتاب«التنقیحات»خود را با بررسی آن آغاز می‏کند.او در این کتاب به طرح‏ مسائل فلسفی نمی‏پردازد اما مسلم است که‏ موضع‏گیری یک فیلسوف در خصوص مسائل‏ مربوط به علم اصول فقه،با موضع‏گیری کسی که‏ فیلسوف نیست،تفاوت دارد.سهروردی در نگارش‏ این کتاب به آثار بزرگان گذشته نظر داشته و در برخی موارد به نقل مواضع آنها پرداخته است، ولی در مواردی به نقل مواضع آنها هماهنگی ندارد، مخالفت خود را با اندیشمندان گذشته پنهان‏ نمی‏کند.کتاب‏هایی که بیش از هر کتاب دیگر، مورد توجه او بوده‏اند،به ترتیب عبارتند از:

 1. المستصفی نوشته ابو حامد غزالی.
 2. البرهان نوشته امام الحرمین جوینی.
 3. المعتمد نوشته ابو الحسین بصری.

سهروردی در برخی موارد از ابو حامد غزالی‏ به عنوان«امیر المتأخرین»نام می‏برد و با این‏ عبارت،خرسندی خود را از موضع‏گیری او در مورد یک مسئله اصولی ابراز می‏دارد.به همان‏ اندازه که سهروردی به آثار بزرگان گذشته نظر داشته است،برخی از اندیشمندان نیز به کتاب‏ «التنقیحات»او نظر داشته‏اند و به نقل مطالب آن‏ پرداخته‏اند.شهاب الدین القرافی در کتاب«نفائس‏ الأصول فی شرح المحصول»و بدر الدین زرکشی‏ در کتاب«البحر المحیط»از جمله کسانی‏ شناخته می‏شوند که به التنقیحات سهروردی‏ استناد کرده و برخی از مطالب مندرج در آن را مورد توجه قرار داده‏اند.۳

سهروردی به عنون یک فیلسوف اشراقی و حکیم خسروانی دارای ویژگی‏هایی است که در نوشته‏های او انعکاس پیدا می‏کند.او به وجود حکمت در ایران باستان سخت باور دارد.کتاب‏ التنقیحات او در علم اصول فقه نوشته و با آنچه‏ حکمت ایران باستان خوانده می‏شود،مناسبت و ارتباطی ندارد.

با این همه،او در این علم نیز از فرصت‏ها استفاده می‏کند و درباره آنچه به ایران باستان‏ مربوط می‏شود،سخن می‏گوید.سهروردی‏ فقیه،معتقد است مجوس نیز مانند یهود و نصارا اهل کتاب بوده و احکامی که در اسلامی برای اهل‏ کتاب تعیین شده در مورد آنها صادق است.او در التنقیحات خود به مناسبت بحث از حجیت‏ خبر واحد،به یک روایت محکم و معتبر تمسک‏ می‏کند که به مقتضای آن،مجوس اهل کتاب‏ شناخته می‏شوند.عین عبارت سهروردی در این‏ باب چنین است:«…و من ذلک قصه المجوس و قول عمر لا ادری ما اصنع بهم و طلب من سمع‏ فیهم شیئا ان یرفع الیه فقال عبد الرحمن بن عوف‏ فاشهد انی سمعت رسول اللّه(ص)یقول سنوابهم‏ سنه اهل الکتاب».

چنان‏که در این عبارت دیده می‏شود،به‏ مقتضای یک روایت محکم و معتبر که در«موطا» مالک نیز نقل شده است،عبد الرحمن بن عوف در برابر عمر شهادت می‏دهد که رسول خدا(ص) فرمود:«با مجوس چنان رفتار کنید و سخن‏ بگویید که با یهود و نصارا رفتار می‏کنید».آنچه‏ سهروردی در اینجا به عنوان یک فقیه و اصولی‏ بزرگ ابراز داشته،بی‏سابقه نیست و برخی از فقهای دیگر نیز به مقتضای این روایت،مجوس‏ را اهل کتاب دانسته‏اند.آنچه موچب شگفتی‏ می‏شود،این است که برخی از فقهای هموطن‏ و هم‏میهن سهروردی،چشم خود را روی این‏ روایات بسته‏اند.

سهروردی در یک مبحث بنیادی دیگر درباره‏ آنچه به ایران باستان مربوط می‏شود،سخن گفته‏ است.او در مورد«مصالح مرسله»تحت عنوان‏ «الأستصلاح»پس از نقل اقوال و آرای مختلف،نظر خود را در این باب ابراز داشته است.در خصوص‏ معنی مصلحت،از جلب منفعت و دفع ضرر سخن‏ گفته می‏شود ولی سهروردی در اینجا از مصلحت‏ خلق سخن نمی‏گوید بلکه روی مصلحت شرع‏ تکیه می‏کند.مصلحت شرع تحت عنوان«مقاصد الشریعه»نیز مطرح شده و از اقسام پنج‏گانه آن‏ سخن به میان آمده است.مقصد شریعت و اقسام‏ پنج‏گانه مصلحت در اندیشه‏های ابن رشد و بعد در آثار ابو اسحاق شاطبی نیز مورد بررسی قرار گرفته‏ است.بررسی دقیق این مسئله عمده و بنیادی از حوصله این مقال بیرون است.۵

سهروردی برای اعتبار مصالح مرسله،به چند نکته اشاره می‏کند؛در مورد اول به جمع‏آوری‏ قرآن توسط ابو بکر اشاره می‏کند که عمر و سایر صحابه با او همراه و هماهنگ شدند و در این‏ اتفاق و هماهنگی هیچ‏گونه نقص و اصل معتبری‏ وجود نداشت بلکه آنچه اساس این کار شناخته‏ شده است،جز مصلحت،چیز دیگری به شمار نمی‏آید.اما مورد دیگری که سهروردی برای آن‏ اهمیت فراوان قائل است و از مصادیق مصالح‏ مرسله به شمار می‏آید،جایگاه بنیادی و اعتبار تاریخ است که عمر بن خطاب با ارشاد و راهنمایی‏ هرمزان ایرانی از راه و رسم مردم فارس فرا گرفت. عین عبارت سهروردی در این باب چنین است: «..و منها اعتبار عمر التاریخ بعد ارشاد هرمزان‏ من رسم الفرس و کان یسمی عندهم ماه روز ثم‏ استحسنه الأمه لمصالح فیه و اعتبر اجماعا بعد خبره زمانا الی ان اتفق رأی هرمزان».۶

چنان‏که در این عبارت مشاهده می‏شود، سهروردی مسئله اعتبار تاریخ و به رسمیت‏ شناخته شدن آن را از مصادیق مصالح مرسله‏ دانسته و به روشنی نشان داده است که ارشاد و راهنمایی هرمزان ایرانی در این باب نقش داشته‏ است.

اصطلاح«ماه روز»که یک ترکیب از ۲ واژه‏ فارسی است،به روشنی نشان می‏دهد که تقویم‏ و تاریخ در نظر مردم ایران اهمیت فراوان داشته‏ و در امور زندگی مورد بهره‏برداری قرار می‏گرفته‏ است.۷عمر نیز با ارشاد و راهنمایی هرمزان ایرانی به اهمیت تاریخ پی برد و براساس اصل مصالح‏ مرسله،آن را معتبر شناخت.به این ترتیب،باید گفت اعتبار تاریخ و حساب ماه و روز به این واقعه‏ منسوب است و از موارد و مصادیق مصالح مرسله‏ به شمار می‏آید.سهروردی وقتی از مصالح مرسله‏ سخن می‏گوید،به روشنی می‏داند که بیگانه بودن‏ با تاریخ و نادیده انگاشتن آنچه به درستی روی داده‏ و به وقوع پیوسته است،تا چه اندازه می‏تواند زیانبار باشد و در بی‏هویت ساختن انسان نقش ایفا کند.

سهروردی با تعصب قومی از زنده نگه داشتن‏ حکمت خسروانی سخن نمی‏گوید،بلکه به خوبی‏ می‏داند که مورخان مغرب زمین از روی غرور و نژادپرستی،حکمت خسروانی و فلسفه ایرانی‏ باستان را نادیده گرفته‏اند.از سوی دیگر،برخی از فرقه‏های متعصب اشعری و قشری نیز در جهان‏ اسلام ظاهر شدند که به نابود کردن فرهنگ و تمدن ایران باستان و سوزاندن آثار علمی و فلسفی‏ این سرزمین بی‏رحمانه وارد میدان شده‏اند.

برخی از فرقه‏های قشری در میان مردم مسلمان‏ چنین می‏اندیشیدند که قرآن کریم برای هدایت‏ بشر تا پایان جهان کافی است و هرگونه کتاب‏ دیگری غیر از این کتاب آسمانی باید سوزانده شود. سهروردی در التنقیحات،به سوزانده شدن بسیاری‏ از نسخه‏ها و مصاحف توسط عثمان اشاره کرده و آن را از موارد و مصادیق مصالح مرسله به شمار آورده است.عین عبارت او در این باب چنین است: «…و کذا حرق عثمان بعض المصاحف لمفسده‏ کان یتوقعها و عدم انکار الصحابه و من این یرجی‏ له اصل شاهد».۸چنان‏که در این عبارت مشاهده‏ می‏شود،برای دوری جستن از برخی مشکلات و مفاسدی که بیم پیش‏آمدن آن مطرح شده بود، بسیاری از مصاحف موجود به دستور عثمان‏ سوزانده شد و به حکم رعایت مصلحت،صحابه‏ نیز با آنچه به وقوع پیوست مخالفت نکردند. تردیدی نمی‏توان داشت که مجوز این سوزاندن‏ و به آتش کشیده شدن بسیاری از مصاحف،جز رعایت مصلحت چیز دیگری نبوده است ولی به‏ این مسئله نیز باید اندیشید که رعایت مصلحت‏ ممکن است در مورد بسیاری از آثار و کتب‏ دیگری که به فرهنگ‏های دیگر مربوط است، صادق باشد.شواهدی در دست است که این امر واقع شده و سازنده شدن آثار فلسفی و حکمی‏ مربوط به ایران باستان به وقوع پیوسته است و در اینجاست که کار کسانی مانند سهروردی و پیش‏ از او حکیم ابو القاسم فردوسی با سختی و دشواری‏ مقرون می‏شود.البته هیچ یک از این دو اندیشمند از مشکلات و سختی‏های راه نهراسیدند و توانستند به وظیفه تاریخی و سنگین خود عمل کنند.آنچه‏ در اثر کبیر فردوسی با زبان و صدای حماسی به‏ گوش ما می‏رسد،در آثار گوناگون فارسی و عربی‏ سهروردی با بیان حکمی و استدلال‏های فلسفی‏ مطرح می‏شود.به همان اندازه که در حماسه‏ جاویدان فردوسی،نور خرد و شعاع حکمت آشکار است.در فلسفه سهروردی نیز نوعی از حماسه دیده‏ می‏شود که در دل‏های پاک و سینه‏های بی‏کینه، اثر می‏گذارد و آنها را روشن می‏سازد.

پانوشت:

 1. التنقیحات فی اصول الفقه،سهروردی،تحقیق عیاض‏ السلمی،ریاض،عربستان،۱۴۱۸ قمری،ص ۱٫
 2. همان ص ۲۰٫
 3. همان،ص ۲۴٫
 4. همان،ص ۱۹۸٫
 5. برای آگاهی بیشتر بنگرید به:درخشش ابن رشد در حکمت مشاء،غلامحسین ابراهیمی دینانی،طرح نو،۱۳۸۴، ص ۳۱۹٫
 6. التنقیحات،ص ۳۲۰:روایت اعتبار تاریخ توسط عمر در کتاب الکامل ابن عدی نیز نقل شده است.
 7. برای آگاهی بیشتر در باب اصطلاح«ماه روز»بنگرید به: دفتر عقل و آیت عشق،غلامحسین ابراهیمی دینانی،جلد سوم،طرح نو،۱۳۸۳،ص ۱۶۷٫
 8. التنقیحات،ص ۳۱۹:بخاری نیز در فضائل القرآن به واقعه‏ سوزانده شدن مصاحف اشاره کرده است.

 روایت کابوس‏ نگاهی به«مسخ»کافکا

محمود اکسیری فرد آنچه بیش از همه در آثار کافکا خودنمایی‏ می‏کند.جهانی«ضد انسانی»یا«انسان‏ ستیز»است که در تار و پود عمیق‏ترین‏ روابط انسانی و ساختارهای اجتماعی تنیده‏ شده است؛جهانی که برخلاف آنچه بسیاری‏ نویسندگان و اندیشمندان گفته‏اند،به سوی‏ «تعالی»،«رهایش»یا«پیشرفت»رهسپار نیست بلکه به عکس با شتابی سرسام‏آور به‏ محاق تباهی و ویرانی فرو می‏غلتد.کافکا در نوشته‏های خود تا آنجا پیش می‏رود که این‏ نگاه را سبک و بیان خود نیز می‏آمیزد؛او عامدانه از تعبیرات شاعرانه و زبان ظریف‏ و ادبی فاصله می‏گیرد تا دلهره و خشونت‏ جهان معاصر را در این لحظه‏های زدوده از انسانیت و معنا به تصویر کشد.غالب آثار او با توصیف‏های رقت‏انگیز یا تاملات نامتعارف‏ آکنده شده تا جهانی را در خود بازتاب دهد که یکسره مالامال از فاجعه و شرارت است.

این نوشته،نگاهی به مهم‏ترین اثر کافکا -«مسخ»-۱است تا از این رهگذر به‏ خوانش پاره‏ای خطوط نانوشته از این اثر دست یازد.

چشم‏اندازها و پس‏زمینه‏های وهم‏آلود و گاه‏ رقت‏انگیز«مسخ»دریچه‏ای است به جهان‏ پیچیده و بغرنج معاصر؛جهانی که انسان را بی‏امان‏ در خود فرو می‏بلعد و از او جانور می‏سازد.

اگر این داستان کوتاه را واکاوی موشکافانه‏ای‏ از دورنمای فرهنگی جهان ارزیابی کنیم،به‏ بیراهه نرفته‏ایم.«مسخ»تأملی نابهنگام و کوتاه‏ در سرشت اجتماعی انسانی است که هم اینک‏ در چارچوبه‏های خفقان‏آلود دنیای جدید به بند آمده و لحظه‏ای که چشم باز می‏کند-همچون‏ گرگور که در آغاز داستان از رویایی پریشان بیدار می‏شود-به تلخی درمی‏یابد که ژرف‏ترین و عزیزترین خصیصه‏های انسانی خود را از دست‏ داده و اکنون باید مانند یک جانور به زندگی ادامه‏ دهد.

«مسخ»روایتی از لحظه‏ای است که انسان به‏ ناگاه درمی‏یابد که دنیای جدید نه برای انسان که‏ در مقابل انسان است و هم این جهان است که به‏ سوی تباهی و زوال انسان گام برمی‏دارد.اینجاست‏ که انسان به سختی بایستی درک کند که این‏ جهان انسان زدوده است که اینک خادم خاکسار «تکنولوژی سرد»و«بوروکراسی آهنین»شده‏ و عمیقا انسان را از انسان بودن خود تهی کرده‏ است.آنچه سرانجام برای انسان باقی می‏ماند، بدنی پاره پاره است که قدرت‏های انسان‏ستیز این«جهان از خود بیگانه»آن را تکه پاره کرده‏اند و از انسان جانوری زمخت تراشیده‏اند که حتی بر بدن خود نیز«سلطه‏ای»ندارد(گرگور را به یاد بیاوریم که برای بلند شدن از رختخواب به سختی‏ تقلا می‏کند و در«اضطرابی شدید و دردناک و دیوانه‏وار»گرفتار شده).در این وانفساست که‏ نجیب‏ترین انسان‏ها حشره می‏شوند.

برای شرح و تفسیر اندیشه‏های کافکا به شرایط اجتماعی زمان کافکا باز می‏گردیم و«روح زمانه»را در این داستان جست‏وجو کرده و رد پای وقایع‏ اجتماعی زمان را قدم‏به‏قدم در این داستان‏ واکاوی کنیم.

هنگامی که جنبش روشنگری در ابتدای قرن‏ هفدهم پایه‏گذاری شد،«خرد»به جایگاهی‏ خداگونه دست یافت و تا مدت‏ها طلایه‏دار تمدن‏ مدرن بود.آنچه فلسفه روشنگری بیش از همه بر آن صحه نهاد،تکیه بر خرد به مثابه یگانه عامل‏ رهایی‏بخش انسان بود؛خردی که بنا بود انسان‏ را از جهل و تاریکی برهاند و افق‏های روشن دانش‏ و فضیلت افلاطونی را رویارویی انسان بگشاید. دکارت با بیانیه مشهور خود،«می‏اندیشم پس‏ هستم»خرد و عقلانیت را زیربنای این حرکت‏ قرارداد و از این پس همه‏چیز در راستای این خرد سازمان یافت.

بدین‏سان،تقابل آشکاری در این بین،میان‏ «جسم»و«ذهن»شکل گرفت؛به این ترتیب‏ ذهن که حاصل سازوکار اندیشه و خرد بود، اولویتی تعیین‏کننده یافت و جسم واپس زده شد و در حاشیه جای گرفت.اما در این لحظات که خرد مدرن بی‏هیچ رقیبی پیش می‏تازید،رفته رفته‏ تناقض‏های سرشته در خود آشکار ساخت؛خرد مدرن که تمامی پیوندهای خود را با ارزش‏ها و جهان‏بینی آسمانی و دینی بریده بود(و به تعبیر ماکس و بر افسون زدوده شده بود)ناخودآگاه از انسان خدا ساخت.در این بین بود که طبیعت و منابع نهفته در دل آن بی‏محابا استثمار و غارت‏ شد و سازمان‏ها و نهادهای عقلانی و بوروکراتیک‏ مانند قارچ از دل جامعه برآمدند و سر به آسمان‏ کشیدند.

«تناقض‏ها»یکی پس از دیگری آشکار شدند؛ «خرد»برای پیاده کردن آرمان‏های خود و رهایش‏ انسان بایستی همه ساحت‏های جامعه را کنترل و سازماندهی می‏کرد و در جابه‏جایی زندگی فردی‏ انسان‏ها رسوخ می‏یافت.بدین ترتیب«زیست‏ جهان‏های فردی»یکی پس از دیگری به یوغ‏ کنترل و استثمار«خرد رهایی‏بخش»کشیده‏ شد و انسان بیش از هر چیز به مثابه جاندار.

پایان مقاله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *