قاعده ۳۹: کُلُّ حرکهٍ لابُدَّ لها من محرّکٍ
۱۳۹۲-۰۶-۱۹
dr-dinani-16bahman
برنامه معرفت ۲۲ شهریور ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۰۶-۲۳
نمایش همه

زیادت وجود بر ماهیت

برای شرکت در دوره حضوری آموزش قواعد کلی فلسفه کلیک کنید

زیادت وجود بر ماهیت در خارج

‏ زیادت وجود بر ماهیت در خارج به این معنی است که ما در خارج دو چیز داریم: یکی ماهیت و دیگری وجود، و وجود در خارج عارض بر ماهیت می شود، مانند ‏رنگی که در خارج عارض بر دیوار می شود. زیادت خارجی و مجرد بر ماهیت نزد همگان مطرود است و کسی از حکما آن را نپذیرفته است.

زیادت وجود بر ماهیت در ذهن

‏زیادت وجود بر ماهیت در ذهن، یعنی اینکه مفهوم وجود در ذهن غیر از مفهوم انسان و چوب و دیگر مفاهیم ماهوی است. یعنی نه عین آنهاست و نه جزء آنها. و به دیگر سخن: معنای زیادت وجود بر ماهیت آن است که عقل می تواند در ظرف تحلیلات خودی فی المثل مفهوم انسان را از مفهوم وجود جدا سازد و مفهوم وجود را بر آن حمل کند و بگوید: «انسان موجود است» به گونه ای که این قضیه با قضیه «انسان بشر است» ونیز با قضیه «انسان حیوان است» متفاوت بوده وبا قضیه «انسان مخلوق است» قابل مقایسه می باشد. در قضیه اول، محمول و موضوع عین یکدیگرند و تفاوت شان فقط در لفظ است، و در قضیه دوم محمول (یعنی حیوان) جزء موضوع قضیه است، یعنی اگر انسان را تحلیل کنیم خواهیم دید که مفهوم حیوان در آن اخذ شده است، ولی در قضیه سوم، محمول (یعنی مخلوق) نه عین موضوع است و نه جزء آن، بلکه عارض بر آن می باشد، و این عروض نیز در ذهن می باشد، نه در خارج.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *