نور در فلسفه شیخ اشراق
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
لزوم رسیدن به خدا از طریق انسان کامل
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
نمایش همه

خواب یک حقیقت غیبی است

بنتاسیا یعنی حس مشترک . حسّ مشترک به این معنی نیست که بین مردم مشترک است . یعنی یه وقت من دیدنی ها را دارم که با شنیدنی ها قاطی میشه ، پنج حسی که داریم هر کدام یک ادراک جدایی دارند که هیچ وقت با شنیدنی ها قاطی نمی شود . شما با چشم رنگ سفید قند را می بینی و طعم آن را با چشیدن میفهمی که شیرین است و این دو با هم قاطی نمی شوند اما درون انسان حسّ مشترکی است که این ادراکات حسّی با هم حکم واحد پیدا می کنند

امام حسین (ع) فرمودند: جدم را در خواب دیدم که فرمود : «إنّ الله شاء یرک قتیلا » و باز فرمودند « إنّ الله شاء یراهنّ صبایا »

منتسب کردن حادثه ای به این بزرگی ، به اراده و مشیت الهی ، جای بحث بسیاری دارد و همچنین جبر و اختیار ،قضا و قدر ، مقولاتی است که معرکه آرای صاحبان خرد است .

سوال این است که اصالت خواب را در بیان واقعیتها یا حوادثی این چنینی که با مرگ وزندگی درگیر است یک مقدار توضیح دهید که تا کجا اصالت دارد

بیان استاد : خوب سوال شما دو بخش است یکی ایتکه ، اراده خداوند نقشش چیست و دیگری به تعبیر شما اصالت خواب .

اصلا حالا ماهیت خواب و خواب اصلا یعنی چه . ما وقتی می گوییم خواب ، گاهی وقت ها از عالم خواب می گوییم . این خیلی مهمه که ما خواب را یک عالم می دانیم . خواب یک حالت طبیعی است که هر موجود زنده ای دارد . حیوانات هم خواب دارند . خواب جنبه بیولوژیکی دارد و هر موجود زنده ای گاهی می خوابد ، یک نوع رکودی در حواس هست و یک حالتی حیاتی است .اما مسئله ای که اینجا به نظرم باید بحث شود اینکه عالم خواب یعنی چه و آیا عالم خواب همان عالم بیداری است ؟ یا دوتا عالمه ؟ و اگر هم دوتا عالم باشد دوتا عالم یعنی چه ؟ مگر ما دوتا عالم داریم ؟ و اصلا اختلاف عوالم به چیست ؟ به نظر من این مسئله مهمی است که کمتر به آن توجه شده است . عالم وقتی می گوییم ، منظور این نیست که این کره زمین با یک کره دیگر .

کره دیگر ، عالم نیست بلکه همین عالمی است که ما در آن هستیم . عالم که تنها کره زمین نیست ، کره زمین در عالم است .کرات دیگر هم در عالم است و همه عالم یک عالم است . منتها این عالم کهکشانها دارد ،کرات دارد ، افلاک دارد و خیلی چیزها دارد . به تعبیر بعضی از متکلمین ( ما سوی الله ) عالم است . آنچه غیر خداست عالم است . خوب کلّ هستی عالم است . پس چند تا عالم داریم اگر کلّ ما سوی الله عالم باشد ؟ یک عالم داریم دوتا عالم یعنی چه ؟ یه قدریی از دوتا عالم صحبت کردن بحثی است که امروز هم فلاسفه از عوالم ممکنه صحبت می کنند که اصلا غیر از این عالم ، عوالم دیگر ممکن است ؟ و اساسا تعدد عوالم یعنی چه ؟

اما آنچه خیلی راحت تر می شود تعبیر کرد ، همین عالم خواب و بیداری است . برای اینکه بهتر طرح مسئله شود ، ما عالم غم و شادی هم داریم عالم آدم شاد غیر از عالم آدم غمناک است .عالم آدم بیدار غیر از عالم آدم خواب است .معلوم است آدمی که خواب است ، تصوراتی که دارد گاهی همان چیزهایی است که در این عالم دیده . مثلا دریا می بیند ، صحرا ، درخت و…

اما حوادثی ممکن است در عالم خواب اتفاق بیفتد که شبیهش در عالم دیگر نباشد خیلی از چیزهایی که در عالم خواب می بینید . همین هایی است که در این عالم دیده ، بعد از ترکیب اینها گاهی حوادثی در عالم خواب اتفاق می افتد که شبیهش در این عالم نیست .

عالم خواب یک عالم خاصی است که انسان در آنجا شبیه ادراکاتی که در بیداری می بیند ، گاهی در آنجا نیست . حالا صحبت اینجاست که از کجا این تصورات می آید ؟ آنهایی که شبیهش درعالم بیداری است خوب مثلا می گوییم در حافظه اش بوده . اما گاهی چیزهایی که می بینید شبیه اش در اینجا نیست یا اینکه نبوده و بعدا صادق می شود که رویای صادقه همین است .

اشخاص در خواب یکسان نیستند . سهروردی می گوید اگر کسی مدت زیادی بگذرد و خواب نبیند معلوم می شود که یک قساوتی در قلبش هست . آیا این صورت های درخواب را ، انسان خودش می سازد ؟ انسان که در خواب فعال نیست . حکمای ما حرفی زده اند که بنده آن را نقل می کنم برای تفسیر خواب گفته اند که :

والحس فی البنتاسیا کما حصل       من نقش خارج کذا مما دخل

بنتاسیا یعنی حس مشترک . حسّ مشترک به این معنی نیست که بین مردم مشترک است . یعنی یه وقت من دیدنی ها را دارم که با شنیدنی ها قاطی میشه ، پنج حسی که داریم هر کدام یک ادراک جدایی دارند که هیچ وقت با شنیدنی ها قاطی نمی شود . شما با چشم رنگ سفید قند را می بینی و طعم آن را با چشیدن میفهمی که شیرین است و این دو با هم قاطی نمی شوند اما درون انسان حسّ مشترکی است که این ادراکات حسّی با هم حکم واحد پیدا می کنند ، یعنی می گویند قند شیرین است . این  ( این همانی ) در یک قوه دیگری انجام می شود ( همانی که سفید بود شیرین است یعنی قند شیرین است ) ذائقه فقط می گوید شیرین است و چیز دیگری نمی گوید . باصره هم فقط سفیدی را می گوید . اما اون حس مشترک می گوید همونی که سفید بود با چشم دیدنی ، همانی است که شیرین بود و آن را چشیدی و هر پنج حس را می توان محکوم به یکدیگر کند

حالا این حس مشترک گاهی از بیرون می آید مثل آنچه می بینیم ، می شنویم ، و..

گاهی هم از بیرون نمی گیریم و از عالم عقل و از عالم معنی میگیریم . روح انسان به عالم معنا هم اتصال دارد گاهی هم از عالم عقل تنزل می کند و به صورت در می آید به حس مشترک ما . آن هم صورت است اما از بیرون نیامده . مثلا یک اسب بالدار را تصور می کنم اسب را دیدم ، بال را هم دیدم  حالا تصور کردم . این ممکنه از درون تنزل کنه و به شکل دربیاید . حکیم سبزواری می گوید به حس مشترک از دو جهت می توان به آن حس مشترک گفت : یکی اینکه احکام حواس را باهم ترکیب می دهد ( پنج حس ظاهری ) و دیگری ، آنچه از خارج می گیرد و آنچه از باطن می گیرد را با هم ترکیب می کند .

این صوری که در عالم خواب ممکنه است ببینید ممکن است چیزهای زیادی باشد . گاهی حتی ادراکات عقلانی در خواب حاصل می شود . گاهی یک مسئله فکری ، عقلی  حتی ریاضی در عالم خواب حل شده . گاهی اشکال می بیند مصور به صورت است . این امکان دارد که از درون بیاید و به آن تمثل می گویند . مثلا حضرت مریم علیها سلام { فتمثّل لها بشرا سویّا } حضرت مریم صورت یک انسانی را دید خوش ترکیب . حضرت مریم این را دید . این را در بیرون دید یا در درون خودش ؟ یک موجودی نبود که از بیرون بیاید این یک تمثل معنویت بود . از عقول کلی و خیلی بالا از مکمن غیب آمده و به صورت یک انسان تمثّل پیدا کرده . تمثّل یعنی از درون آمده ، خواب نیست اما کمی شبیه خواب است . حضرت مریم در بیداری می بیند ولی گاهی اشخاص آن چه را در خواب می بینند ، افراد بزرگ در بیداری هم ببینند . و خواب و بیداریشان فاصله نداشته باشد . برای حضرت مریم این اتفاق افتاد . حالا این تمثّل برا ی اولیاو کمّلین گاهی در بیداری هم باشد . خواب هایی که تعبیر دارد ، همین خواب هایی است که از درون تمثّل پیدا می کنند. مثل خوابی که حضرت خلیل دید . خواب یک حقیقت غیبی است که تمثل پیدا می کند و به یک صورتی در ذهنش در می آید آن خواب تعبیر دارد . خواب امام حسین (ع) هم همان است البته صورت واقعیت را دید ، صورت واقعیتی که اتفاق می افتاد را دید . (انّ الله شاء یراک قتیلا )

در مکمن غیب همه چیز معین است آنچه در این عالم اتفاق می افتد در یک ظرف غیبی در علم حقّ حضور دارد این به یک صورتی تمثّل پیدا کرد برای امام حسین (ع) همان طور که برا ی حضرت ابراهیم اتفاق افتاد که خواب دید حضرت اسماعیل را قربانی می کند .

دکتر لاریجانی : بعضی مفسرین معتقدند که عالم خواب عالم عندالله است { وهوالذی یتوفّکم باللیل} بعضی عرفا مثل جناب مولوی معتقدند که عالم خواب یک عالم واقعی است و حواس خودش را دارد . همان طور که در این عالم حس داریم درآنجا هم حس باطنی ما فعال است.

سوال بعدی این است که خوابی که انسان های معمولی می بینند منشأش کجاست ؟ و از کجا دریافت می کنیم ؟

استاد : وقتی شما می گویید عندالله است ، معلوم است که عندالله است . از نظر من همه چیز عندالله است ،  هیچی نیست که عندالله نباشد .همه این عالم محضر حقّ است . بیداری هم عندالله است خواب هم عندالله . انسان از یک سر به ملکوت اعلی وصل است به باطن و غیب هستی وصل است . هر انسانی استعدادش را دارد نه اینکه بالفعل است بالفعل ممکن است به شیطان وصل باشد !  هر کسی به حسب استعدادش این راه میسر است . گاهی این راه بسته می شود و اتصالش به غیب قطع می شود .من از طبیعت انسان صحبت می کنم نه زید و عمر و بکر ، اون ممکنه به شیطان وصل باشه .

انسان هر چه منزّه تر باشد ، در عالم خواب اتصالش به غیب بیشتر است و طبیعتا اولیا و انبیاء که خوابشان صادقه است . برایشان تمثّل پیدا میکند . حال گاهی عین این واقعیت را می بینند مثل امام حسین (ع) که عین واقعه را دید . وگاهی هم تعبیر بردار است به یک صورتی است که سمبل چیز دیگری است . هر دویش هم امکان پذیر است که خواب افراد عادی از همین نوع دوم است .

2 دیدگاه ها

 1. اندیشه می‌گه:

  با سلام ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات خدمت شما برای تاسیس این سایت تبریک عرض می کنم
  و تشکر برای اینکه صفحه وبلاگ بنده را در سایت پر بار خود جای داده اید.
  غرض از مزاحمت شخصی سوالی از بنده پرسیدند که به دلیل فاصله مطالعاتی زیادی که با فلسفه داشتم، توان دادن پاسخ دقیق نداشتم. لذا اسنجا را مناسب برایپرسیدن سوال ایشان دیدم.

  سوال:
  “من خیلی علاقه مند به مطالعه فلسفه هستم،هم غربی هم اسلامی.ولی واقعا نمی دونم از چه کتابی شروع کنم به مطالعه.در بعضی از سایت ها به من گفتن برای شروع کتاب دنیای صوفی خوبه.ولی من می خواستم شروع خواندن فلسفه ام با فلسفه اسلامی باشد بعدا برم به مطالعه فلسفه غرب.می شود در این ضمینه من را راهنمایی کنید که با چه کتاب هایی شروع کنم.لطفا کتاب هایی باشد که سطح نوشتاری انها خیلی سخت نباشد.اگر هم اول از ملاصدرا و سهروردی باشد بهتر است تا بعدا به مطالعه کتاب های ابن سینا و مشاء برویم.”

  با تشکر از پاسخگویی شما

  • پویا می‌گه:

   در جواب اندیشه :
   پ.ن » به مدیر سایت : گفتم که شبرو است او از راه دیگر آید ( چرا پاسخ رو بستید 🙂

   به نظرم بهترین کار اینه که اول وارد دنیای منطق بشید ، چون از یک منظر منطق الفبای فلسفه است . طبق راهنمایی همین مدیر سایت من از منطق صوری نوشته ی دکتر خوانساری شروع کردم و بسیار عالی است واقعا عالیه گویا و کامل ، البته به نظرم بد بعدش سراغ منطق ابن سینا برید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *