واژگان «تقابل تناقض» «تقدم و تاخر»

واژگان «تغیّر» «تقابل»
۱۳۹۲-۰۲-۱۸
واژگان«تقدم و تاخر به شرف» «‏تقدم و تاخر دهری»
۱۳۹۲-۰۲-۱۹
نمایش همه

واژگان «تقابل تناقض» «تقدم و تاخر»

‏تقدم و تاخر به حقیقت و مجاز در جایی است که دو چیز در اتصاف به یک وصف مشترک باشند و آن وصف به هر دوی آنها اسناد داده شود، با این تفاوت که اتصاف یکی از آن دو بالذات و حقیقی است، اما اتصاف دیگری بالعرض و مجازی می باشد. مثلا هنگامی که آب در چوب یا ناودان جریان می یابد اگر بگوییم: آب چوب یا آب ناودان جاری می باشد، در اینجا اتصاف، حقیقی و بالذات است

‏تقابل تناقض

‏تقابل تناقض همان تقابل سلب و ایجاب، و یا نفی و اثبات است. این نوع تقابل میان هر شیئ با عدم آن برقرار می باشد. هر گاه یک امر ثبوتی را نفی کنیم، در واقع نقیض آز امر ثبوتی را بدست داده ایم. مثلا نقیض «همه انسانها عالم اند» آن است که چنین نیست که همه انسانها عالم اند.» و نقیض «زید ایستاده است» آن است که «زید ایستاده نیست». به طور کلی هر گاه یک امر ثبوتی را بدون کم و زیاد، نفی و سلب کنیم و آنگاه آن دو را با هم مقایسه کنیم، میان آنها رابطه تناقض برقرار خواهد بود.

‏تقدم و تاخر

‏هر گاه دو چیز را به یک امر سومی نسبت دهیم و در نسبت، اختلاف در کمی و زیادی پیدا شود،  تقدم و تأخر پیش خواهد آمد. و به دیگر سخن: هر گاه چیزی را که دوشی ء دیگر مشترکاً با آن نسبت دارند، به عنوان مبدأ در نظر بگیریم و آز دوشی> به گونه ای باشد که آن مقدار از نسبت خاص را که شی ء دوم با آن مبدأ مفروض دارد، شیئ اول نیز واجد است ، اما آنچه را شیئ اول دارد، شیئ دوم نداشته باشد، در این صورت حالت خاص شیئ نخست یعنی بیشتر بودن نسبتش با مبدا ،«تقدم »نامیده می شود. و آن حالت خاص شیئ دوم ، یعنی کمتر بودن نسبتش با مبدا ، تاخر خوانده می شود. از تقدم و تاخر به سبق و لحوق و پیشی و پسی نیز تعبیر می شود.

‏ تقدم و تاخر به حقیقت  و مجاز

‏تقدم و تاخر به حقیقت و مجاز در جایی است که دو چیز در اتصاف به یک وصف مشترک باشند و آن وصف به هر دوی آنها اسناد داده شود، با این تفاوت که اتصاف یکی از آن دو بالذات و حقیقی است، اما اتصاف دیگری بالعرض و مجازی می باشد. مثلا هنگامی که آب در چوب یا ناودان جریان می یابد اگر بگوییم: آب چوب یا آب ناودان جاری می باشد، در اینجا اتصاف، حقیقی و بالذات است ء و اسناد جریان به آب اسناد شیئ به ما هو له است؟ اما اگر بگوییم: چوب یا ناودان جاری می باشد، در اینجا اتصاف ، مجازی و بالعرض است، و اسناد جریان به چوب و ناودان ء اسناد شیئ به غیرماهوله است. در اینجا گفته می شود: آب در اتصاف به جریان تقدم بالحقیقه بر جوب و ناودان دارد.

‏چنانکه از توضیح فوق دانسته می شود، ملاک تقدم وتأخر در اینجا «اصل ثبوت و تحقق ، اعم از ثبوت حقیقی و مجازی» است. ثبوت حقیقی از آن متقدم و ثبوت مجازی از آن متأخر است.

‏برخی از موارد تقدم و تاخر به حقیقت، روشن و نزد همگان معلوم است، اما برخی ازموارد آن خفی است و تنها با تأملات عقلی بدست می آید. مثلا گچ سفید است ، سفیدی نیز سفید است؛ اما اتصاف گچ به سفیدی در واقع یک اتصاف مجازی است .اگرچه در نظر عرف گچ حقیقتأ سفید است .و در نظر عقل آنچه حقیقتاً سفید است ء همان سفیدی است. و بنابراین، مفیدی در اتصاف به سفید، تقدم به ‏حقیقت بر گچ دارد.

‏همچنین وجود بر ماهیت ء در اتصاف به موجود، تقدم به حقیقت دارد؟ زیرا بنا بر اصالت وجود و اعتباریّت ماهیت» آنچه حقیقتاً و اولا و بالذات موجود است ء همان وجود است؟ و اتصاف انسان و درخت و سگ و چوب به موجود، یک اتصاف مجازی و بالعرض است. چرا که در حقیقت وجود انسان و وجود درخت ،‏سنگ و چوب موجود است ء نه خود انسان و…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *