واژگان «تقابل تناقض» «تقدم و تاخر»
۱۳۹۲-۰۲-۱۹
maarefat-1391.10.29-02
برنامه معرفت بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۰۲-۲۰
نمایش همه

واژگان«تقدم و تاخر به شرف» «‏تقدم و تاخر دهری»

تقدم و تاخر به شرف

‏ تقدم و تاخر به شرف در امور معنویی که زیادت و نقصان می پذیرد مطرح می شود. ملاک تقدم و تاخر در اینجا همان «فضیلت و برتری در ارزشهای متعالی» است. مثلا انسان دلیر و انسان ترسو هر دو بهره ای از شجاعت دارند- زیرا انسان ترسو لااقل قوه و استعداد شجاعت را در خود دارد – اما این شجاعت در انسان دلیر به فعلیت رسیده و در انسان ترسو به فعلیت نرسیده است. و یا دو فقیه که یکی اعلم ‏از دیگری است، هر دو در ملکه فقاهت مشترک اند اما بهره اعلم از آن ملکه بیش از دیگری است ، و لذا بروی تقدم دارد. و از این رو هر جا که  یک افعل تفضیل را توان ‏بکار برد و بتوان گفت که این یکی مبدا اشتقاق را بیشتر از دیگری دارد، این نوع از‏ تقدم و تأخر هم برقرار خواهد بود. مانند: اعلم ، اشجح، اتقی و اورع.

‏تقدم و تاخر دهری

‏این قسم از تقدم و تأخر را برای نخستین بار محقق داماد بیان کرده است تقدم و تاخر دهری از یک جهت شبیه تقدم و تأخر زمانی است، و آن اینکه در هر دو متقدم و متآخر از هم منفک و جدا می باشنده و با یکدیگر جمع نمی شوند ، و از این جهت با تقدم و تاخر عقلی و طبعی تفاوت دارد، چرا که متقدم و متاخر در تقدم عقلی و طبعی با یکدیگر جمع می شوند .اما تفاوت تقدم و تأخر دهری با تقدم و تأخر زمانی درآن است که انفکاک  در اولی، طولی است ولی در دومی، عرضی می باشد.

‏«مافیه التقدم» دراین نوع از تقدم و تأخر عبارت است از: تحقق داشتن در متن عالم وجود». بنابراین، آنچه میان متقدم ومتأخر مشترک است ء همان «تحقق داشتن در متن عالم وجود» است ،  ‏و درعین حال بهره و نصیب متقدم ازاین تحقق و ‏کون در متن واقع » بیش از متاخر است. فی المثل عالم تجرد عقلی بر عالم ماده تقدم  دهری دارد، زیرا این دو عالم هر دو، بخشی از جهان هستی را اشغال کرده اند و در متن عالم وجود تحقق دارند، و از این جهت با هم مشترک اند، اما فرقشان در این است که عالم تجرد عقلی، چون علت مفیض عالم ماده است و بر آن احاطه وجودی دارد، هرچه از متن عالم وجود را عالم ماده اشغال کرده ، عالم تجرد عقلی نیز در آنجا تحقق دارد؛ اما عالم تجرد عقلی مرتبه ای از متن عالم وجود را اشغال کرده است که عالم ماده به لحاظ حد وجودی خاص خودی آن را اشغال نکرده است ، و از این جهت عالم تجرد عقلی متقدم ، و عالم ماده متأخر است.

‏بنابراین می توان گفت: تقدم و تاخر دهری عبارت است از تقدم علت تامه بر معلولش، و تأخر معلول از علت تامّه اش، اما نه از آن جهت که علت تامه به معلولش ‏وجوب و ضرور می دهد، آن گونه که در تقدم و تأخرعلّی ملاحظه شد، بلکه از آن ‏جهت که وجود علت منفک و جدا از وجود معلول است، و عدم معلول دو مرتبه وجود علت تقرر دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *