تفاوت ذکر با ورد

فلسفه دعا و نیایش
۱۳۹۱-۰۶-۰۲
چرا خداوند بنده اش را دعوت به گریه می کند
۱۳۹۱-۰۶-۰۳
نمایش همه

تفاوت ذکر با ورد

ذکر با ورد چه فرقی دارد ؟ اینهایی که به زبان می گوییم ورد است یا ذکر است ذکر به فکر نزدیکتر است ذکر این است که توجه باطنی به حقّ داشته باشید اما ورد این است که به زبان بگویید

چون خدا خواهد که یاری کند                 میل بنده جانب زاری کند

ای خنک چشمی که آن گریان اوست         ای همایون دل که خود بریان اوست

هر کجا آب روان سبزه بود                  هر کجا اشکی روان رحمت شود

خوب مولوی برای اینکه مرد سالکی است و عارفی است . عرفانش هم از نوع خاصّ است و گاهی آنچنان بالا می رود که در جای دیگر می گوید :

ای دعا از تو اجابتم زتو        ایمنی از تو مهابتم زتو

همه کس توفیق دعا پیدا نمی کنند . خود دعاکردن هم توفیقی می خواهد . یعنی آن حالت دعا وقتی برای انسان پیدا می شود آن موهبت الهی است . خداوند موهبت به آدم می دهد که حالت دعا پیدا کند . بنابراین دعا هم از جانب او می رسد که من حالتی پیدا کنم که دعا کنم .اجابتم از اوست ؛به همین جهت می گویند فرعون هیچ وقت توفیق دعا پیدا نکرد و به همین علت روز به روز بر عنانیّتش افزوده شد تا هلاک شد . وقتی توفیق دعا پیدا نکنی و نخواهی ، طغیان به حدأعلا می رسد و هلاکت قطعی است .بیان مولوی یه مقدار با بیان دیگران فرق دارد، که حتی توفیق دعا را از جانب خداوند می داند .و هم نوع دعا را .

دعا صرفا با زبان نیست . با زاری ، با گریه و اشک همراه باشد. دعا از نوع ذکر است .ذکر یک الفاظی است که ما می گوییم و در قرآن هم داریم { أذکرالله ذکرا کثیرا } . که دستور داده شده به عنواین مختلفی که شما ذکر بگویید .و کلمه کثیر هم به کار برده شده حتی . ذکر گاهی به لفظ است مثل صد مرتبه (یا الله ) می گویی و یا کلمات شریفه مقدسه دیگر .

اما اینجا این پرسش پیش می آید که ذکر با ورد چه فرقی دارد ؟ اینهایی که به زبان می گوییم ورد است یا ذکر است .خوب ما هم اوراد داریم و هم اذکار . ذکر به فکر نزدیکتر است ذکر این است که توجه باطنی به حقّ داشته باشید اما ورد این است که به زبان بگویید البته بدون ورد ، ذکر نیست اما اگر ورد فقط به زبان شد و به دل نشد ، آن ورد محض است .اما ذکر یادآوری و توجه با قلب است .اگر ورد با ذکر همراه باشد ، و فکر هم باهاش همراه باشد ؛ دیگه خیلی عالی است و یکی از بهترین عبادت هاست . و این همه در قرآن تاکید شده است که ذکر بگویید .آیات بسیار متعددی در این باب در قرآن کریم آمده و حتی در روایات که اهل ذکر باشید .ذکر خودش نوعی دعاست یعنی توجه به حق ّ تعالی از فقیر مطلق به غنیّ مطلق . که این جز با تقاضا نمی شود و معنی ندارد { یا أیّهاالناس أنتم الفقراء الی الله والله غنیّ حمید } این فقرا ، نه اینکه فقیرید . یعنی فقرید . بین فقر و فقیر تفاوت است . فقیر کسی است که ذاتی است و به صفت فقر موصوف شده است اما ما ذات مستقل هم نداریم ! اصلا ما در مقابل حقّ تعالی اسقلالی نداریم . اصلا ذاتمان فقیر است .فقر محضیم ربط محضیم و درسته که غنیّ صفت اوست اما صفتش عین ذاتش است .او غنای محض است و عالم و ما فقر محضیم حالا تقابل فقر محض با غنای محض چه نتیجه ای می دهد ؟ تقاضا

توجه به این مسئله خودش نوعی دعاست .فقر مالی مهم نیست . نمی خواهم بگویم فقر مالی چیز خوبی است ولی چه بسا فقیر مالی که نسبت به غنیّ مالی ، غنی تر از او باشد .فقر و غنا صفت روح آدمی است . ما غنیّ داریم که از هر فقیری محتاج تر است . اموال بیرون که اعتباری است ولی در ذاتش فقیر است .یک فقیری هم هست که شاید به نان شبش هم محتاج باشد اما آنچنان غنای روحی دارد که سر تعظیم در مقابل فلک خم نمی کند . کدامیک از اینها غنی ترند به نظر شما ؟

جناب عطار می فرماید:

رهروی را سالک ره فکر اوست        فکرتی که مستفاد از ذکر اوست

ذکر باید گفت تا فکر آورد                  صد هزاران گفته بکر آورد

حضرت امیر می فرماید که خداوند [جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقره تصبر به عشوه تنقاد به بعد المعانده] بعد ادامه می دهد [فی البرهه بعد البرهه ففی أزمان الفطرات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلّمهم فی ذات عقولهم] یعنی انسان از طریق همین فکر به جایی می رسد که با خدا نجوا می کند .

این معنی که بنده برای ذکر عرض کردم که ذکر بیشتر جنبه باطنی است غیر از ورد که جنبه ظاهری است . ذکر اصلا معنی اش توجه است وقتی که آدم توجه داشته باشد ، فکر می آید آدمی که اصلا توجه ندارد فکر نمی کند اصلا فکر و ذکر با هم پیوسته هستند و اینکه عطار یا مولوی می گویند فکر از طریق ذکر می آید ، خیلی حرف درستی است . یک حرف فلسفی است مادامی که شما توجه نداشته باشید فکر نمی آید آدم بی توجه همیشه بی فکر هم هست . این فکر آنقدر بالا می رود که کلّمهم فی ذات عقولهم . بنابراین کلیم خداوند کسی است که با عقلش به آن جا رسیده است و عقلش را به کار انداخته و بالا رفته . مخاطب خداوند همواره عقل است چون عقل بالاترین موجود است و خداوند وقتی می خواهد صحبت کند با بالاترین موجود صحبت می کند یعنی با عالی ترین مرتبه انسانی صحبت می کند .

2 دیدگاه ها

 1. هادی می‌گه:

  بسیار عالی

 2. رضا می‌گه:

  دورانی که اکنون در آن زندگی می کنیم در آن مادی گرایی ، عدمِ حضورِ معنویت و خودخواهی بشریت در اوج خود است. تمامی اینها ، نشانگر افزایشِ انرژی های منفی در بشریت است. . نتیجه ی آن، مشکلاتِ گوناگون در تمامی جهان ، بلایای شدیدِ طبیعی ، و در نهایت، به اوج رسیدنِ جنگ جهانی سوم خواهد بود.امروزه به علت عیوب شخصیتی و نفس بالای مردان و زنان، انرژی های منفی از بعد معنوی افراد را وادار می کنند تا مرتکب اعمال وحشتناک بسیاری شوند. بنابراین فرد با ناسازگاری با طبیعت و افراد دیگر زندگی می کند. در نتیجه، بلاهای طبیعی، درگیری ها، شورش ها، جنگ ها، نسل کشی اطراف جهان به میزان وسیعی آشکار شده است. به علت همین عیوب شخصیتی بشریت در سال ۲۰۱۶ در لبه ی پرتگاه قرار گرفته است و ما فاجعه جهانی سوم را که در راه است نظاره می کنیم. تنها زمانی که جهان با جنگ جهانی ۳ و بلاهای طبیعی بسیار شدید نابود شود مردم جهان متوجه خواهند شد که عیوب شخصیتی عواقب مخربی دارد بویژه زمانی که این عیوب در مسائل فرهنگی و مذهبی پنهان شده باشند.عیوب شخصیتی همانند نقاط ورود آسانی برای انرژی های منفی عمل می کنند.هیچ انسانی یک جزیره نیست و همه ما بخشی از یک جامعه هستیم.وقتی که تمام جهان به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است هیچ انسانی نمیتواند بدون آسیب دیدگی بافی بماند .از اینرو، ضروری است که ما گام هایی را برداریم تا جهان را به شکل مثبتی تحت تاثیر قرار دهیم چون شامل همه عزیزان ،خویشاوندان ، دوستان ، وابستگان ، همکاران و… ما می شود.
  در دوره ای که ما در آن زندگی می کنیم، آموزش می بینیم که جهان را از طریق حواس پنجگانه، ذهن و عقل خود ببینیم و بفهمیم. در نتیجه فکر می کنیم آنچه را که می بینیم تمام چیزهایی هستند که وجود دارند .اگر به جامعه در مورد کارهایی که از جانب انرژی های منفی تحت تاثیر قرار گرفته اند آموزش دهیم، امیدواریم که سطح آگاهی مردم جهان را در مورد این مشکل بالا ببریم.آگاهی، مسئله ی مهمی است زیرا تا ذهن و خرد این موضوع را درک نکنند، فرد هرگز به دنبال آن نمی گردد یا قادر نخواهد بود مطابق آن عمل کند رهبران و سیاستمداران جامعه باید دانش پربار معنوی داشته باشند و معنویت را به خوبی درک کنند، در غیر اینصورت اداره کردن یک کشور یا ایالت به شیوه ی درست که برای تمام مردم سودمند باشد خیلی سخت می شود . انرژی های شیطانی از طریق مردم کار میکنند و از نقایص شخصیتی آن ها سوءاستفاده میکنند و هرج و مرج و بی ثباتی در دنیا را در سطح فردی ، خانوادگی ، اجتماعی و جامعه بوجود میاورند.
  در دنیای امروز تقریبا همه ی ما تحت تاثیر آنچه که » انرژی منفی گفته می شود هستیم. به دلیل انرژی های منفی ، ما باید با مشکلات جسمی یا روانی و یا با برخی موانع متعدد در زندگی بطور مداوم روبرو میشویم. اگر چه ممکن است احساس کنیم که دلایل این مشکلات ریشه در علل فیزیکی ، روانی یا دنیوی دارد، اما دلیل اصلی این مشکلات انرژی های منفی هستند. هنگامیکه با چنین ناراحتی حسی مواجه هستیم ، صرفنظر از اینکه چه درمان هایی در سطح فیزیکی و جسمی دریافت میکنیم ، ریشه اصلی بطور کامل حذف نمی شوند .
  در یک مشابه سازی می توانیم بیماری مالاریا را مثال بزنیم که با کمک داروهای ضد تب به تنهایی درمان نمی شود. بلکه باید از داروهای ضد مالاریا که توانایی از بین بردن عامل مولد مالاریا را دارند استفاده شود. زمانی که ما ذکر نام خداوند را بجا می آوریم ، آن اصل الهی خاص به سمت ما جذب شده و ما را علیه انرژی های منفی محافظت می کنند.ریشه اصلی غم و اندوه وابستگی ما به اشیا؛ مختلف است . با ذکر، ما عشق به خدا را توسعه می دهیم و دلبستگی به اشیا؛ مادی را کاهش می دهیم ، غم و اندوه از بین می رود و ما سرور بیشتری را تجربه می کنیم.ذکر مداوم نام خداوند همراه با اعتقاد به نام او ، تجربه های معنوی را به همراه میاورد. تجربه های معنوی حاصل از ذکر سبب شکل گیری و تقویت اخلاص و ایمان میشود. هنگامیکه ما به این باور میرسیم که نام خدا همه چیز را فراهم و تسهیل می سازد، آنگاه ما شروع میکنیم ذکر را با میل و احساس معنوی انجام داده و آن با سرعت بیشتری رشد می یابد.
  یک نقل قول عنوان میکند ” خدا وند در هر جا که احساس معنوی جاری است ، حضور دارد.” از این رو در عرفان گسترش و رشد احسا س معنوی بیشترین اهمیت را دارد.هنگامیکه ما بدون انتظاربرای برآورده شدن نیازهای معنوی ذکر می کنیم ، در ما احساس معنوی توسعه میابد و با توجه به عشق به نام خدا ما به خداوند هم دست می یابیم. از آنجا که تجربه سرور بدون مرز رسیدن به خدا تحقق می یابد ، تمام اعمال ما محو می شوند ، چرا که در چنین مرحله ای اعمال ما مانعی برای دستیابی به رهایی نهایی میباشند. نوعی از خود گذشتگی را در این حالت تجربه می کنیم که به نفع ما و اطرافیان ما میباشد.نام خداوند قدرت عظیم برای سوزاندن گناهان بی نهایت را دارد. اغلب چنین عنوان میشود که هیچ گناهی وجود ندارد که اثرش با نام خداوند خنثی نشود.ذکر گناهانی که ندانسته مرتکب شدیم خنثی می کند. با این حال نمی تواند گناهانی را که آگاهانه انجام داده ایم را بی اثر نماید.

  ذکر حتی نسبت به دادن کفاره برای خنثی کردن گناهان ارجح است ، زیرا با دادن کفاره گناهان خنثی می شوند اما منش ارتکاب به گناه همچنان باقی می ماند. در حالیکه زمانی که ما انگیزه قوی برای رهایی نهای می یابیم، آنگاه این تمایل ارتکاب به گناه هم فروکش کرده و گناهان نیز خنثی می شوند.هر عملی که در حین ذکر نام خداوند انجام می شود، تبدیل عمل به غیر عمل می شود.ذکر یا الله را هر لحظه تکرار کنید و بگذارید بدنتان با آن فرکانس، ارتعاش داشته باشد آن کلمه الهی مانند موج رادیویی عمل می کندشما در اثر تمرین قادر خواهید بود که رادیوی دل خود را تنظیم نمایید. شما به گیرنده خوبی تبدیل خواهید شد، و در آن صورت است که ارتباط درست با خداوند امکان پذیر می شود. ارتباط درست، انسجام و اتحاد را به همراه می آورد. انسجام واقعی، تنها زمانی ممکن خواهد بود که شما تمامی شخصیت تان را با فرکانس خدا تنظیم نمایید.ذکر نام خدا یک نوع سکوت است .بنابراین مزایای روانی زیراز سکوت با ذکر رخ می دهد.

  الف. کاهش در مشکلات دنیوی: اکثر مشکلات دنیوی از گفتار ما بوجود می آیند. با تمرین سکوت می توان از آنها به طور طبیعی جلوگیری کرد.
  ب. ما می توانیم از دروغ گفتن، اجتناب کنیم.
  ث. کنترل بیش از شش دشمن درونی : شش دشمن درونی نقایص اساسی هستند که ما را به دنیای مادی متصل می کنند و مسئول بدبختی های ما هستند. آنها اشتیاق ، خشم، غرور، حسادت، حرص و آز و دلبستگی است . هنگامی که احساساتی مثل عصبانیت و غیره را بیان نمی کنیم ، ما به تدریج کنترل آنها رابوسیله ی تکیه بر ذکر بدست می آوریم.
  وقتی‌ که ما ذکر گفتن (تکرار نامه خداوند) را شروع می‌‌کنیم به نظر می‌‌آید که برای متمرکز ماندن روی نام خداوند باید مبارزه کنیم. در آغاز باید درهنگام مشغولیات خود توقف و بصورت متمرکز و با تسبیح ذکر بگوییم .به نظر غیر قابل تصور می‌‌آید وقتی‌ به ما گفته می‌‌شود ذکر گفتن در حین مشغولیات روزمره ، حتّی گفتگو امکان پذیر است. در ابتدا باید تلاش کنیم. به نظر می‌‌آید تمرکز ما فقط برای یک فعالیت کفایت می‌کند و باید بین ذکر گفتن و فعالیت مورد نظر یکی‌ را انتخاب کنیم.

  اما حقیقت این است که وقتی‌ معنویت در ما رشد می‌کند ذکر گفتن ما لطیفتر می‌‌شود و کیفیت بهتری پیدا می‌کند.لطیفتر به این معنی‌ است که ذکر در لایه عمیقتر ضمیر ناخوداگاه ما اتفاق می‌‌افتاد. در مراحل بالاتر این عمل معنوی، حتّی ذکر گفتن در هنگام فعالیت بدنی و کار ذهنی امکان پذیر است.

  هرکدام از ما می‌‌تواند توجه خود را روی هشت چیز مختلف در یک زمان متمرکز کند. این هشت مراکز تمرکز در نتیجهٔ پنج اندام حسی (گوش ها، چشم، پوست، زبان و بینی‌، که بعنوان اندامهای بیرونی درنظر گرفته می‌‌شوند)، ضمیر خودآگاه، ضمیر ناخوداگاهو عقل ( سه مرکز آخری اندامهای داخلی‌ هستند) به وجود می‌‌آیند. هرکدام از این مراکز عملکرد مخصوص خودشان را دارند.مثلا ما در زندگی‌ روزمره کارهایی را انجام می‌‌دهیم که برای آنها، این هشت مرکز مورد استفاده قرار می‌‌گیرند. تصور کنید شما از یک خیابان رد می‌‌شوید. ما توان آن را داریم که به چراغ راهنما توجه کنیم، صدای ماشینها را بشنویم، بوهای مختلف اطراف را احساس کنیم، حس کنیم که هوا سرد یا گرم است، در عین حال در گفتگو با یک دوست عمیق شویم و غیره… بعلاوه در مورد چیزهای مختلف فکر کنیم، تصمیم بگیریم، چگونه و با چه سرعتی باید قدم برداریم، آیا سر وقت می‌‌رسیم ، در چه جهت ما باید برویم و سرموقع خواهیم رسید، و غیره. بدین ترتیب، هر فرد می تواند تمرکزهشتگانه در ضمیر ناخودآگاه داشته باشد.

  وقتی‌ که ما شروع به ذکر گفتن می‌کنیم، ذکر منحصراً در ضمیر ناخوداگاه عمل می‌کند. در این مرحله برای ما سخت است در هنگام ذکر کار دیگری هم انجام دهیم. وقتی‌ ما در تمرین معنوی خود عمیق می‌شویم، یک احساس جدید در ضمیر ناخوداگاه خود به وجود می‌‌آوریم. این احساس جدید به یک مرکز جدید در ضمیر ناخود آگاه تکامل پیدا می‌کند.

  وقتی‌ مرکز وقف در ضمیر ناخوداگاه ما تکامل پیدا کرد، شروع به فرستادن افکار از طریق ذکر می‌کند.

  تکرار ذکر یا الله را میتوانیم به صورت ذهنی در حین انجام کار های روزانه خود انجام دهیم .نام خداوند را میتوانیم هر لحظه تکرار کنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *