قاعده ۲۷ :تحصیل الحاصل محال

۲۹mordad
برنامه معرفت سوم خرداد ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۰۳-۰۴
قاعده شماره ۲۸ : الترجیح من غیر مرجح محال
۱۳۹۲-۰۳-۰۵
نمایش همه

قاعده ۲۷ :تحصیل الحاصل محال

آنچه حاصل است ،تحصیل نتوان کرد و آنچه هرگز در دل خطور نکرده ،توجه به آن امکان پذیر نیست. توجه به این دو قاعده ،که مفاد هر کدام از آنها در غایت وضوح است ،از دوران باستان و روزگاران قدیمی مشکلی را در فلسفه به وجود آورده است که عبارت است از اینکه مطلوب تصوری که انسان همواره در مقام تحصیل آن برآمده و برای بدست آوردن آن از هیچ کوششی دریغ نمی کند ،اگر از هر جهت معلوم باشد ، تحصیل آن محال خواهد بود ؛ زیرا تحصیل حاصل است .

تحصیل الحاصل محال توجّه الطّلب نحو ما لا یخطر بالبال بوجه أیضا محال

آنچه حاصل است ،تحصیل نتوان کرد و آنچه هرگز در دل خطور نکرده ،توجه به آن امکان پذیر نیست. توجه به این دو قاعده ،که مفاد هر کدام از آنها در غایت وضوح است ،از دوران باستان و روزگاران قدیمی مشکلی را در فلسفه به وجود آورده است که عبارت است از اینکه مطلوب تصوری که انسان همواره در مقام تحصیل آن برآمده و برای بدست آوردن آن از هیچ کوششی دریغ نمی کند ،اگر از هر جهت معلوم باشد ، تحصیل آن محال خواهد بود ؛ زیرا تحصیل حاصل است . و اگر از هر جهت مجهول باشد و هرگز در دل خطور نکرده باشد ،توجه به آن امکان پذیر نخواهد بود ؛ زیرا توجه به مجهول مطلق و چیزی که هرگز در دل خطور نکرده ، از نظر عقل محال است . در این هنگام برای بدست آوردن مطلوب های تصوری راه ها مسدود می شود و مشکلی بزرگ به وجود می آید و این نیست مگر به واسطه اعتبار این دو قاعده یعنی :

  1. تحصیل الحاصل محال
  2. توجّه الطّلب نحو ما لا یخطر بالبال بوجه محال

توجه به این مشکل بوده است که افلاطون نظریه معروف خود را در باب « ارزش معلومات» و «بحث المعرفه» از زمان قدیم بنیان نهاده و ابراز کرده است .

افلاطون می گوید : یاد گرفتن ، چیزی جزء به یاد آوردن نیست . یعنی کلیه معلوماتی که انسان در این جهان به دست می آورد ، چیزی جزء تذکر و به یاد آوردن معلوماتی که در عوالم دیگر داشته نیست و به این ترتیب تحصیل دانش در نظر افلاطون به هیچ وجه مجهولی را معلوم نمی کند ؛ بلکه غبار فراموشی را از روی صفحه ضمیر می زداید .

در اینجا بی مناسبت نیست عین عبارت افلاطون ، در مذاکرات اش با منون ، در مورد بحث از «حقیقت تقوی» نقل شود تا علت پیدایش نظریه معروف وی در این باب روشن گردد .

هنگامی که سقراط به منون می گوید : بیا با هم به تحقیق بپردازیم تا بلکه بتوانیم حقیقت تقوی را پیدا کنیم ، منون می گوید :

سقراط ، درباره چیزی که اصلا نمی دانی چیست ،چگونه می خواهی به تحقیق بپردازی و بدانی که چیست ؟ . اگر هم آن را پیدا کنی ، از کجا خواهی فهمید که آن همان است که تو در جستجوی آن هستی و نمی دانی که چیست ؟

سقراط – من می فهمم که تو چه می خواهی بگویی . ولی هیچ متوجه هستی که با ذکر این جمله ، چه مسأله بزرگی را طرح می کنی ؟ تو با این جمله می خواهی بگویی که انسان نه درباره چیزی که می داند، می تواند به تحقیق بپردازد و نه درباره چیزی که نمی داند ؛ زیرا انسان درباره چیزی که می داند ، احتیاجی به تحقیق ندارد و درباره چیزی هم که نمی داند ، نمی تواند تحقیقی کند . زیرا در این صورت نمی داند که درباره چه چیزی تحقیق کند .

منون_ بنابراین جمله ای که من گفتم در نظر تو صحیح نیست ؟

سقراط- نه

منون_ می توانی بگویی که چرا صحیح نیست ؟

سقراط_ آری؛ من این را از مردان و زنانی شنیده ام که از نزدیکان خدا و صاحبان معرفت اند .

منون_ در این باره چه می گفتند ؟

سقراط_ آنچه می گفتند در نظر من صحیح و زیبا بود .

منون- بگو ببینم چه می گفتند و چه کسانی بودند ؟

سقراط – گویندگان این مطلب زنان و مردانی هستند که اهمیت می دهند به اینکه آنچه می گویند و آنچه می کنند از روی حساب باشد و بتوانند مسئولیت آن را به گردن گیرند؛ و هم چنین پندارند و بسیاری از شعرای دیگر که به خدا نزدیکند ، از جمله این گویندگانند . اما مطلبی که این گویندگان می گویند این است که به تو می گویم تو هم دقت کن و ببین آنچه می گویند، به نظر تو صحیح است یا نه ؟

اینان می گویند : روح بشر نمردنی است .البته اقامت او در این دنیا پایان می یابد . ولی خود او از بین نمی رود و دوباره زندگی را از سر می گیرد . به این جهت اینان معتقدند که مردم باید تا آنجا که بتوانند زندگی پرهیزکارانه و با دیانتی در پیش گیرند ….

حال چون روح نمردنی است و مکرر زندگی را  از سر می گیرد ، چیزهای بسیاری را در این دنیا و در آن دنیا می بیند و تجربه می کند و از این رو عجب نیست اگر درباره تقوی و چیزهای دیگر بتواند مطالبی را به یاد آورد که در زندگی گذشته خود دیده و درک کرده است . در طبیعت ، به طوری که می دانی ، هر عضوی با عضو دیگر بستگی دارد و چون روح هم به هر چیزی آشناست ، از این رو مانعی نیست که همین که انسان چیزی را به یاد آورد _و این همان است که مردم «یاد گرفتن » می گویند _همه مطالب دیگر را نیز به یاد آورد . البته کسی قادر به این امر خواهد بود که شجاع باشد و از جست و جو خسته نگردد .

خلاصه کلام ، مطلب این است که یاد گرفتن و تحقیق چیزی نیست جز به یاد آوردن . بنابراین هرگز نباید به دنبال جمله ای که تو گفتی برویم .

منون_ سقراط اینکه «یاد گرفتن» چیزی جز به یاد آوردن نیست آیا می توانی آن را ثابت کنی و به من نیز یاد بدهی ؟

سقراط_ منون، تو حیله گر عجیبی هستی !باز هم از من می خواهی که آن را به تو یاد بدهم ، در صورتی که لحظه ای پیش گفتم که «یاد دادن وجود ندارد» بلکه همه چیز به یاد آوردنی است ، منظور تو این است که مرا دچار تناقض سازی ؟

این گفتگو بین سقراط و منون تا آخر کتاب ادامه دارد و سرانجام نظریه معروف افلاطون در این باب ، که تعلّم جز تذکّر چیز دیگری نیست ، به اثبات می رسد و چنان گه در اوایل این مبحث یادآور شدیم ، مشکل افلاطون این بوده است که چیزهایی که برای بشر معلوم است ، تتحصیل آن ها ممکن نیست . زیرا تحصیل حاصل است . و چیزهایی که برای بشر از هر جهت مجهول است ، توجه به آن ها و تحصیل آن ها غیر ممکن است . زیرا توجه به مجهول مطلق از نظر عقل محال است . و این همان دو قاعده ای است که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است .

این مشکل که از ناحیه توجه به این ئو قاعده به وجود آمده برای سایر فلاسفه و متفکرین نیز مطرح شده است و هر کدام به نحوی در دفع آن کوشیده و راه حلی را ارائه نموده اند .

فخر رازی در این باره می گوید :

  • العلم إما تصور و إما تصذیق ، و التّصورات إمّا أن یقال إنّها بأسرها مکتسبه و هو باطل لأنه یقضی إلی الدّور أو التّسلسل و إما أن یکون کلّها بدیهیّه و هو الّذی أقول به و أمّا أن یکون بعضها بدیهیّه و بعضها کسبیّه و الّذی یدلّ علی ما اخترته هو أنّ التّصور الذی یطلب اکتسابه إن لم یکن مشعورا به اصلا کان الذّهن غافلا عنه فیمتنع طلیه و إن کان مشعورا به کان تصوره حاضرا فیمتنع طلبه لأن تحصیل الحاصل محال .

از بررسی این عبارات برمی آید که فخر رازی پس از توجه به دو قاعده مورد بحث با این مشکل مواجه شده است که اکتساب تصورات و تحصیل دانش نسبت به آنها چگونه میسّر است ؟ اگر آن تصور مممعلوم باشد ، مصداق قاعده اول (تحصیل حاصل محال) است و اگر آن تصور از هر جهت مجهول باشد ، مصداق قاعده دوم (توجّه الطّلب ) است و چون هر دو قاعده از نظر عقل محال اند ، اکتساب آن تصور نیز امکان پذیر نیست . لذا برای رهایی از این مشکل چاره ای اندیشیده است ؛ به این ترتیب که کلیه تصورات را بدیهی دانسته است و در این صورت هیچ گونه تصوری از نظر وی احتیاج به اکتساب ندارد و چون تصورات را نیازمند به اکتساب نمی داند، مشکل مزبور برای وی مطرح نمی گردد ؛ چون آن مشکل در صورت اکتساب تصورات پیش می آید .

شیخ سهروردی این مسئله را با توجه به شکل مورد بحث ، به عنوان یکی از مغالطات مشهور ذکر کرده است و می گوید :

و ممّا اشتهر من المغالطات قول القائل إنّ مجهولک إذا حصل فبم تعرف أنّه مطلوبک فلا بدّ من بقاء الجهل أو وجود العلم به قبله حتّی تعرف أنه هو و هذا ایضا لزم من اهمال الوجوه و الحیثیات …فانّ المطلوب إن کان من جمیع الوجوه مجهولا لم یطلب لاستحاله توجه الطّلب نحو ما لم یخطر بالبال بوجه و کذا ان کان معلوما من جمیع الوجوه لاستحاله تحصیل الحاصل .

سهروردی منشأ پیدایش این مشکل را یک نوع مغالطه پنداشته است و آن مغالطه را عبارت از این می داند که در حیثیت مطلوب تصوری ، که معلوم من وجه ومجهول من وجه است ، اهمال شده و به جای آن حیثیت دیگری که معلوم مطلق یا مجهول مطلق است ، به کار برده شده و با این ترتیب اعتبار دو قاعده مذکور را به هیچ وجه در پیدایش این مشکل موثر نمی داند . زیرا مطلوب تصوری را معلوم مطلق یا مجهول مطلق نمی داند که در فرض اول مصداق قاعده اول ، و در فرض دوم مصداق قاعده دوم واقع شود ، بلکه آن را معلوم من وجه و مجهول من وجه می داند ، و به این ترتیب مشکلی را که بسیاری از فلاسفه با آن مواجه بوده اند ، از میان بر می دارد . این راه حلی که سهروردی جهت حل مشکل ارائه می نماید و بسیاری از فلاسفه نیز آن را پیشنهاد کرده اند ، از ناحیه گروهی دیگر از حکما و از جمله خود سهروردی مورد اشکال قرار گرفته است؛ چنان که می گوید :

  • و هذا أی و هذا الواجب إنما هو فی القضایا و التّصدیقات ، أی لا یتمشی فی غیرها کالتّصورات علی ما هو المشهور .

بنابراین راه حل مزبور به باب قضایا و تصدیقات اختصاص می یابد ؛ ولی اشکال در باب تصورات هم چنان به قوّت خود باقی است .

فخر رازی نیز راه حلی که سهروردی پیشنهاد کرده است ، به عنوان قول قیل نقل می کند و آن را مورد اشکال قرار می دهد ؛ چنان که می گوید ؛

  • فان قیل : لم لا یجوز أن یکون مشعورا به من وجه دون وجه و المطلوب هو تکمیل ذلک النّاقض و ایضا فهذا الحجّه قائمه فی التّصدیقات فوجب أن لا یکون شی ء منها مکتسبا و ذلک باطل قطعا . و الواجب عن الاول _إنّ الوجه الذی صدق حکم العقل علیه بأنّه مشعور به غیر الوجه الذی صدق علیه حکم العقل بأنّه غیر مشعور به لامتناع اجتماع النّقیضین و حینئذ یرجع التّقسیم فی ذینک الوجهین _یعین مطلق المعلومیه و مطلق المجهولیه . و الواجب عن الثانی _ لا شک أنّ التّصور من حیث أنّه التّصور غیر التّصدیق من حیث انه تصدیق فعلی هذا التصدیق حاله علی زائده علی تصور الموضوع و تصور المحمول و تصور السّلب و تصور الایجاب لأنه یجوز فی العقل حصول هذه التّصورات الأربعه بدون التّصدیق فالتّصدیق مجهول من حیث انّه تصدیق ولکنّه معلوم من حیث انّه تصور وامّا التّصور فهو شیء واحد فیستحیل أن یکون معلوما من وجه مجهولا من وجه . فظهر الفرق بین التّصورات و التّصدیقات .

از آنچه گذشت ، معلوم می شود برای حل این مشکل در باب تصورات با توجه به دو قاعده مورد بحث راه حلی جز دو راه حل افلاطون و فخررازی تا کنون ارائه نشده است .

افلاطون می گوید :

در باب تصورات یادگیری وجود ندارد و آنچه موجود است یادآوری گذشته است .

فخررازی می گوید :

کلیه تصورات بدیهی هستند و به این ترتیب نیازی به یادگیری نیست .

از جمله مواردی که به قاعده «محال بودن تحصیل حاصل » استدلال شده است ، اشکالی است که در مسئله  حصول علم بعد از نظر ، به مذهب معتزله وارد نموده اند .

معتزله را در این باب عقیده بر آن است که حصول علم برای بشر پس از نظر در مقدمات قیاس به طریق تولید است و در مقابل این عقیده حکما می گوید حصول علم پس از نظر در مقدمات بر سبیل اعداد است .

اقوال دیگری نیز در این باب گفته شده است که مجال ذکر آنها نیست .

اشکالی که بر عقیده معتزله وارد نموده اند ، این است که اگر حصول علم پس از نظر کردن در مقدمات قیاس به طریق تولید انجام شود ، در مورد تذکر و یادآوری تحصیل حاصل می شود و این امر محال است.معتزله این اشکال را به این ترتیب پاسخ داده اند که اگر در مورد تذکر و یادآوری به علت لزوم «تحصیل حاصل» حصول علم به طریق تولید محال است ، دلیلی وجود ندارد که در مورد تحصیل علم ابتدایی از طریق نظر در مقدمات حصول علم پس از نظر در مقدمات به طریق تولید محال باشد .

 

دانلود این مطلب

PDF-Download

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *