قاعده ۲۱:بسیط الحقیقه کلّ الاشیاء و لیس بشئ منها

قاعده ۲۰ : الاشیاء المساویه لشیء واحد متساویه
۱۳۹۲-۰۱-۲۴
واژه های«آن»،«ابد»،«ابدی»،«اتفاق»
۱۳۹۲-۰۱-۲۴
نمایش همه

قاعده ۲۱:بسیط الحقیقه کلّ الاشیاء و لیس بشئ منها

صدرالمتالهین شیرازی این قاعده را از غوامض علوم الهیه می داند و ادراکش را جز برای کسانی که از ناحیه حق تبارک و تعالی به سرچشمه علم و حکمت راه می یابند ، در غایت اشکال می پندارد.وی معتقد است که پیش از او جز حکیم بزرگ یونان ، ارسطو ، کسی به درک این قاعده نائل نشده و آن را از خصائص فکر خویش می شمارد .

صدرالمتالهین شیرازی این قاعده را از غوامض علوم الهیه می داند و ادراکش را جز برای کسانی که از ناحیه حق تبارک و تعالی به سرچشمه علم و حکمت راه می یابند ، در غایت اشکال می پندارد.

وی معتقد است که پیش از او جز حکیم بزرگ یونان ، ارسطو ، کسی به درک این قاعده نائل نشده و آن را از خصائص فکر خویش می شمارد . مطابق آنچه ملاهادی سبزواری در حاشیه اسفار نقل می کند ، ملاصدرا در جایی از کتاب اسفار ادعا کرده است که در روی کره زمین کسی را نیافته که از این قاعده آگاهی داشته باشد.

ولی حق در مقام این است که مفاد این قاعده ، در کتب عرفا و سخنان آنان بسیار به چشم می خورد و اگر چه به طور منظم و به عنوان خاص خود مورد بحث قرار نگرفته است ، ولی با عبارات مختلف در نظم و نثر به آن اشاره شده است . در عین حال نباید نقش صدرالمتالهین را در تنظیم و تنقیح و اقامه برهان بر این قاعده ، به عنوان یک ابتکار بزرگ فلسفی نادیده گرفت و یا ناچیز انگاشت؛ بلکه تاسیس این قاعده ، به عنوان یک مبحث فلسفی و اقامه برهان بر آن را باید منسوب به وی دانست .

چنان که در اسفار می گوید :

لکنّ البرهان علی أنّ کلّ بسیط الحقیقه کلّ الاشیاء الوجودیّه إلّا ما یتعلق بالنقائص والاعدام والواجب تعالی بسیط الحقیقه واحدٌ من جمیع جهات فهو کلّ الوجود و کلّه وجود

سپس در مقام بیان قاعده « بسیط الحقیقه کلّ الاشیاء » و اقامه برهان جهت اثبات آن چنین می گوید :

اگر هویت بسیط الهیّه ، کل اشیاء نباشد لازم می آید که ذاتش از کَون شیئ و لاکَون شیئ دیگر ترکیب یافته باشد . اگر چه این ترکیب ، برحسب اعتبار عقل بوده باشد . در حالی که به حسب فرض و برهان ، هویت الهی بسیط محض می باشد و این خلاف فرض است . به این ترتیب آنچه برحسب فرض و برهان ، بسیط است اگر عبارت باشد از شیئ که شیئ دیگر نباشد مانند اینکه «الف » باشد ولی «ب » نباشد در این صورت دارای دو حیثیت خواهد بود .

حیثیت اول مثلا « الف بودن » و حیثیت دوم مثلا « ب نبودن » . حیثیت اول ،یعنی الف بودن ؛ بعینه حیثیت دوم ، یعنی ب نبودن نیست زیرا در غیر اینصورت ، مفهوم الف بودن با مفهوم ب نبودن یکی خواهد بود و این امر بالضروره باطل است . چون یکی بودن وجود و عدم محال است و چون این لازم که یکی بودن وجود و عدم است ، بالضروره باطل است ، پس ملزوم آن که هویت بسیط شیئ باشد و شیئ دیگر نباشد ، نیز باطل است .Ghavaed1

بنابراین هویت بسیط عبارتست از کل اشیاء . به عبارت دیگر خلاصه برهان این است که هر هویت ، که سلب شیئ یا اشیاء از آن صحیح باشد ، قهراً متشکل از سلب و ایجاب خواهد بود و چنین هویتی مرکب است .

پس نتیجه آن است که هر هویتی ، که سلب شیئ یا اشیاء از آن صحیح باشد ، مرکب است . در اینجا از قانون عکس نقیض استفاده کرده و این قضیه را که نتیجه برهان است ، به عکس نقیض آن منعکس می کنیم و می گوییم اگر هر هویت ، که سلب شیئ از آن صحیح باشد ، مرکب است ؛ در عکس نقیض آن می گوییم :

هر هویت بسیط الحقیقه ، سلب شیئ از آن ممکن نیست و این همان معنی بسیط الحقیقه کلّ الاشیاء است .

نکته ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که اگر از بسیط الحقیقه سلب شیئ یا اشیاء جایز نیست ، حمل شیئ یا اشیاء در آن جایز خواهد بود .ولی حمل شیئ یا اشیاء بر بسیط الحقیقه از قبیل حمل شایع صناعی مانند حمل انسان یا قائم بر زید در مثال « زید انسان است یا زید قائم است » نیست ؛ زیرا در حمل شایع صناعی ، محمول که همواره ذاتش از ایجاب و سلب ترکیب یافته به لحاظ هر دو حیثیت سلب و ایجاب بر موضوع حمل می شود.

اکنون اگر هر شیئ از اشیاء که همواره مرکب است از جنبه ایجاب یعنی خود بودن ، و جنبه سلب یعنی خود نبودن ، بر بسیط الحقیقه حمل شود و آ حمل از قبیل حمل شایع صناعی باشد ، به حکم اینکه ملاک صحت حمل شایع ، اتحاد در وجود است ، لازم می آید که جنبه سلب محمول در موضوع نیز ظاهر شود و در این هنگام بسیط الحقیقه مرکب خواهد شد و این خلاف فرض است .

پس در حمل اشیاء بر بسیط الحقیقه نمی تواند از حمل شایع صناعی بوده باشد ؛ بلکه محمول در حمل اشیاء بر بسیط الحقیقه ، فقط جهات وجودی آنهاست و هویت بسیط که موضوع است ، واجد کلیه کمالات وجودی و محیط برآنهاست . به این ترتیب می توانیم این نوع حمل را که با سایر حملها متفاوت است ؛ یعنی حمل اشیاء بر بسیط الحقیقه را ، حمل مشوب بر صرف و محدود بر مطلق بنامیم که از جهتی به حمل معروف حقیقه و رقیقه شباهت دارد .

صدرالمتألهین  پس از اینکه بر قاعده « بسیط الحقیقه کلّ الاشیاء» برهان اقامه می کند و سلب شیئ یا اشیاء را از هویت بسیط جایز نمی داند ، به صورت « ان قلت » اشکالی را مطرح می کند که اگر واجب الوجود بسیط الحقیقه باشد ، صفات سلبیه او چگونه توجیه می شود .

سپس به صورت « قلنا» در پاسخ می گوید : صفات سلبیه در واجب الوجود که هویت بسیط است ، به سلب عدم و نقص که همان سلب سلب است ، بر میگردد و معنی سلب سلب چیزی جز وجود نیست؛ چنانکه سلب نقصان جز کمال معنی دیگری ندارد. مثلا از جمله صفات سلبیه واجب الوجود ، جسم و جوهر نبودن و کم و کیف نداشتن است و این معانی نسبت به وجود مطلق ، که هویت بسیط و نامحدود است ، از قبیل معانی سلبیه به شمار می آیند. پس هنگامی که اینگونه معانی را از بسیط الحقیقه سلب می کنیم ، در حقیقت یک سلسله سلوب را از هویت بسیط سلب نموده ایم و سلب سلوب معنایی وجود در بر ندارد.

این بود خلاصه بیان و ماحصل برهان در مورد قاعده « بسیط الحقیقه کلّ الاشیاء» که صدرالمتألهین شیرازی آن را از غوامض مسائل دانسته و در بیشتر آثارش مانند عرشیه مشاعر و اسفار اربعه ، مورد بحث قرار داده است و در موارد متعدد به مناسبت های مختلف از این قاعده استفاده برده و آن را زیر بنای بسیاری از مسائل فلسفی قرار داده است .

1 دیدگاه

  1. ساکت غوغا می‌گه:

    سلام.باتبریک سال نو وآرزوی سلامتی برای شما وخانواده محترم تان.ازخداوند منان توفیق شمارادرانجام رسالت علمی وفرهنگی مسئلت دارم!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *