واژگان «اولیّات» «ایجاب عدولی» «أین(=کجایی)»

واژگان «اولویت» «اولویت ذاتی» «اولویت غیر کافی»
۱۳۹۲-۰۲-۰۷
Ibn Sina
سخن ابن سینا و بیان بهمنیار
۱۳۹۲-۰۲-۰۸
نمایش همه

واژگان «اولیّات» «ایجاب عدولی» «أین(=کجایی)»

اولیّات : قضایایی هستند که اگر حملیّه باشند، انسان با صرف تصور موضوع و محمول و نسبت حکمیّه ، به آن تصدیق می کند و آن را می پذیرد؛ مانند قضیه «کلّ از جزء بزرگتر است » و اگر شرطیّه باشد ، تصور مقدم و تالی و نسبت حکمیّه برای اذعان به آن کفایت می کند ، مانند قضیه :« عدد زوج است و یا فرد است »

اولیّات

قضایایی هستند که اگر حملیّه باشند، انسان با صرف تصور موضوع و محمول و نسبت حکمیّه ، به آن تصدیق می کند و آن را می پذیرد؛ مانند قضیه «کلّ از جزء بزرگتر است » و اگر شرطیّه باشد ، تصور مقدم و تالی و نسبت حکمیّه برای اذعان به آن کفایت می کند ، مانند قضیه :« عدد زوج است و یا فرد است »

ایجاب عدولی

مقصود ، قضیه ای است که به صورت موجبه معدوله تشکیل می شود، مثل آنکه گفته شود :« ماهیت غیر ضروری الوجود و غیر ضروری العدم است» محمول در چنین قضایایی یک امر منفی است که بر موضوع حمل می شود و مضمون چنین قضیه ای ، اگر چه منفی است اما در قالب و شکل موجبه بیان می شود.

به طور کلی امور منفی به دو صورت ممکن است بیان شوند؛ یکی به صورت سلب تحصیلی ، مانند : حسن بینا نیست . و دیگر به نحو ایجاب عدولی ، مانند: حسن نابینا است . فرق سالبه محصّله با موجبه معدوله المحمول در آن است که سالبه محصّله در صورت انتفاء موضوع نیز صادق است ؛ یعنی اگر اساسا فردی به نام حسن در عالم وجود نداشته باشد ، باز این قضیه که «حسن بینا نیست» صادق می باشد؛ بر خلاف موجبه معدوله المحمول که تنها در صورتی صادق است که موضوعش موجود باشد.

أین(=کجایی)

أین یا کجایی عبارت است از هیاتی که از نسبت جسم به مکان و بودنش در مکان ، برای آن جسم حاصل می شود

برای روشن شدن این مقوله ، باید مفهوم « مکان » توضیح داده شود . به طور کلی ، درک عمومی آن است که هر جسمی مکانی و جایی دارد ، تا آنجا که مکان به عنوان یکی از ویژگیهای امور مادی معرفی می شود . مکان چیزی است که جسم می تواند از آن منتقل شود ، به سوی آن روانه گردد و در آن قرار گیرد. مکان چیزی است که دارای وضع می باشد یعنی می توان با واژه های «اینجا» و «آنجا» بدان اشاره نمود .مکان چیزی است که قابل اندازه گیری است و دارای نصف ، ثلث و ربع می باشد. و سرانجام مکان به گونه ای است که یک واحد از آن ، دو جسم را در زمان واحد در خود نمی گنجاند.

در عین مسلم بودن ویژگیهای یاد شده در مورد مکان ، فلاسفه اختلاف نظر فراوانی در بیان حقیقت آن دارند و تعریف های گوناگونی برای آن ارائه داده اند که اکنون مجال پرداخت به آنها نیست. اما ظاهرا متناسب ترین تعریف برای مکان آن است که بگوییم :« مکان حقیقی هر شیئ عبارت است از مقداری از حجم جهان که مساوی با حجم جسم منسوب به مکان باشد ، از آن جهت که در آن گنجیده است »

شایان ذکر است که گاهی «أین» تقسیم می شود به «ءین اول و حقیقی» و «أین ثانی و غیر حقیقی» . أین اول عبارت است از بودن شیئ در مکان خاص به آن شیئ ، مکانی که با بودن آن شیئ در آن ، گنجایش چیز دیگری ندارد ؛ مانند بودن آب در کوزه. و أین ثانی موردی است که مکانی که شیئ به آن منسوب است ، فراخ تر از آن شیئ است و گنجایش اشیاء دیگر را نیز دارد؛ مانند آنجا که می گوییم : حسن در اتاق است . اتاق مکان حقیقی حسن نیست و بودن در اتاق نیز أین حقیقی او نمی باشد. همچنین است : بودن حسن در خانه ، بودن حسن در شهر.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *