واژه «حمل» و انواع حمل در فلسفه
۱۳۹۲-۰۶-۱۴
Dr Dinani maarefat 12
برنامه معرفت پانزدهم شهریور ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۰۶-۱۵
نمایش همه

انواع واژه «حیثیت» در فلسفه

حیثیت اطلاقیه

‏درقضایایی مانند «انسان از آن جهت که انسان است ناطق است» عبارت «از آن جهت که انسان است» حیثیت اطلاقیه قضیه را بیان می کند. این قید در عبارات عربی به صورت «من حیث هوهو» یا «من حیث هی هی» فراوان به چشم می خورد.‏باید توجه داشت که حیثیت اطلاقیه، اگرچه در ظاهر به صورت قید در کلام ظاهر می شود، اما حقیقتاً چیزی را بر ذات موضوع نمی افزاید، بلکه تنها تکرار یا تاکیدی از همان موضوع قضیه است و بدین جهت در حقیقت، قید به شمار نمی رود.

‏در زبان عرف نیز اینگونه قضایا رایج است و در بسیاری از مناسبات گفته می شود: «او خود چنین کرد» یا «انسان خودش بهتر از هر کس خویشتن را می شناسد» الفاظ خودم، خود او و خودش جز تاکید یک موضوع بسیط برای قضیه نیست و قیدی بر ذات موضوع افزوده نمی کند.

‏تنها فایده حیثیت اطلاقیه این است که بیان می کند موضوع برای پذیرش محمول از هر قید و شرطی آزاد است و هیچ امر مغایر با موضوع در ثبوت ‏برای موضوع و به دیگر سخن، در موضوعیت موضوع قضیه نقشی ندارد.

حیثیت تعلیلیه ‏

حیثیت تعلیلیه در قضایایی فرض می شود که حکم محمول برای موضوع مستند به علتی از علل می باشد، اما این استناد در متن قضیه مذکور نیست، و در نتیجه موضوع بدون تقید به آن علت ‏موضوع حکم قرار گرفته است. مثلا در قضیه «انسان خندان است»، ثبوت خندان برای انسان، معلول علتی است (تعجب و شگفت زده شدن)، اما این علت در متن قضیه منعکس نشده است.

‏وظیفه ای که حیثیت تعلیلیه در قضایا بر عهده دارد آن است که همواره واسطه در ثبوت حکم برای موضوع است، نه واسطه در عروض آن. مانند گرما که واسطه در ثبوت انبساط برای فلز است، و یا واجب الوجود که واسطه در ثبوت وجود برای موجودات ممکن است.

حیثیت تقیدیه

قیود و جهاتی که حقیقتاً در موضوعیت موضوع قضایا دخالت دارند، تا آنجا که بدون اعتبار آنها موضوع اصلا فاقد شخصیت و عنوان موضوعیت می باشد، حیثیت تقییدیه نام دارد. در واقع حیثیت تقییدیه با ترکیبی که در طرف موضوع قضیه ایجاد می کند، بیان می کند که موضوع قضیه بسیط نیست و به تنهایی شایسته پذیرش محمول نمی باشد، بلکه علاوه ای باید در برداشته باشد تا بتواند از وصف عنوانی محمول برخوردار شود.

‏به عنوان مثال در قضیه «جسم از آن جهت که رنگین است قابل رؤیت است» مدلول قضیه آن است که جسم به علاوه رنگ، قابل رؤیت می باشد، و به دیگر سخن، ‏رنگین بودن جسم در مرئی بودن آن دخالت موضوعی دارد. و جسم به تنهایی و منهای رنگ، ‏قابل رؤیت نیست. و لذا جسمی که هیچ رنگی ندارد هرگز دیده نمی شود.

در اینجا باید خاطر نشان کنیم که در برخی از کتابهای فلسفه حیثیت تقییدیه را ‏همان واسطه در عروض معرفی می کنند اما این تقریر صحیح نیست. زیرا واسطه در عروض در جایی است که اسناد محمول به موضوع، به صورت مجاز و اسناد به غیر ماهو له است، و اسناد آن به خصوص واسطه، حقیقی و از باب اسناد به ماهو له می باشد.

‏به دیگر سخن، واسطه در عروض بیانگر آن است که محمول برای موضوع بیگانه است درحالی که حیثیت تقیدیه این مدلول را ندارد، بلکه مدلولش آن است که موضوع حقیقی قضیه، امری مرکب است و بسیط نمی باشد. بنابراین، در قضیه ای که حیثیت تقیید وجود دارد، محمول به مجموع مرکب قید و مقید اسناد داده می شود، نه به خصوص قید و نه به خصوص مقید.

‏از این روست که علامه طباطبائی میگوید:« إنَّ الوجودَ حیثیهٌ تقییدیهٌ فی کل حمل ماهوی» یعنی وقتی می گوئیم: «‏انسان حیوان است» یا «انسان ناطق است» یا «انسان حیوان ناطق است» و یا حتی هنگامی که می گوئیم: «عدد دو زوج است» در همه این موارد موضوع قضیه، خصوص ماهیت (انسان، عدد دو) نیست، بلکه «انسان موجود» و «عدد موجود» موضوع است. و پر واضح است که در این موارد نمی توان گفت «وجود واسطه در عروض» است. زیرا این احکام حقیقتاً از آن ماهیت است، نه وجود. اما ماهیتی که موجود است، نه ماهیتی که معدوم می باشد.

1 دیدگاه

  1. عبدالشکور احمدی می‌گه:

    سلام تشکر از برنامه خوبی تان امید وارم مقالات جدید وکتاب های مفید برایم بفرستید ممنون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *