اسلام آسمانی است، نه عربی!
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
اقوال وعقائد حکما در باب وجود ذهنی
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
نمایش همه

نگاهی به برهان فخررازی در قاعده الشئ ما لم یجب

امام فخر رازی در مقام اقامه برهان برای اثبات قاعده (الشئ ما لم یجب (به کسر ج) لم یوجد (به فتح ج) چنین می‌گوید:

ممکن بالذات که نسبت به هستی و نیستی در سرحد تساوی کامل قرار دارد، هرگاه با یک سبب خارج از ذات خویش در نظر گرفته شود از دو حالت بیرون نیست که عبارتند از :

  1. هنگامی که سبب خارجی با آن در نظر گرفته شود با هنگامی که سبب خارجی در نظر نباشد، یکسان است.
  2. هنگامی که سبب خارجی با آن در نظر گرفته شود با هنگامی که سبب خارجی در نظر نباشد، یکسان نیست.

حالت نخست که باطل است زیرا لازمه‌اش این است که سبب در عین اینکه سبب است، سبب نباشد و این امر خلاف فرض است. (هذا خلف).

و حالت دوم که ممکن بالذات پیش از سبب خارجی با ممکن بالذات پس از سبب خارجی دارای دو حالت متفاوت است، ممکن بالذات با در نظر گرفتن سبب خارجی از حد تساوی نسبت به هستی و نیستی خارج گشته و یکی از دو طرف نسبت به آن اولویت پیدا کرده است.

اکنون که یکی از طرفین نسبت به ممکن بالذات رجحان میابد گفته می‌شود که طرف مرجوح ممتنع الوقوع است. زیرا هنگامی که ممکن بالذات نسبت به هر دو طرف هستی و نیستی در حد تساوی کامل بود و طرف مرجوحی وجود نداشت آن طرف که اکنون مرجوح است ممتنع الوقوع بود، بنابراین اکنون که یکی از طرفین رجحان یافته است، طرف دیگر که مرجوح است سزاوارتر است که هم چنان ممتنع الوقوع باقی بماند.

در این هنگام که طرف مرجوح ممتنع الوقوع است، قهرا طرف دیگر که رجحان یافته است واجب الحصول است، زیرا در غیر این صورت مستلزم خروج از طرفین نقیض خواهد بود.

اما دکتر دینانی دو اشکال اساسی بر برهان امام فخررازی وارد می دانند :

اول آن که جناب فخررازی صرف اولویت را جهت رجحان یکی از طرفین هستی و نیستی نسبت به ممکن بالذات دانسته، در حالی که مادامی که همهٔ راههای عدم به روی طرف دیگر بسته نشود، ممکن بالذات به مرحله هستی نخواهد رسید.

دوم آن که ایشان برای اثبات تحقق طرف راجح به مسئله امتناع ارتفاع نقیضین تمسک می‌کند، در حال که به اتفاق ارباب نظر ارتفاع نقیضین در مرتبه ذات جایز است و تمسک امام فخررازی به استحالهٔ ارتفاع نقیضین در مورد ذات شئ که جز ارتفاع نقیضین در مرتبه ذات چیز دیگری نیست، وجه معقولی ندارد.

برای اطلاع بیشتر می‌توانید به کتاب قواعد کلی فلسفه در فلسفه اسلامی دکتر ابراهیمی دینانی مراجعه کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *