مسئله «ربط و معاد» دغدغه مدرس زنوزی
۱۳۹۳-۰۲-۰۳
برنامه معرفت ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
۱۳۹۳-۰۲-۰۵
نمایش همه

ابونصر فارابی احیاگر فلسفه افلاطون و ارسطو است

آنچه مطالعه می کنید، متن پیاده شده برنامه معرفت «۲۲ فروردین ۱۳۹۳» می باشد. برای دانلود فایل صوتی و تصویری این متن می توانید به انتهای نوشته همین صفحه مراجعه کنید.

  • در محضر گلستان اندیشه حکیم ابونصر فارابی هستیم. در جلسه گذشته این مطرح شد که فارابی احیاگر فلسفه ارسطویی و افلاطونی است.  در واقع دو نگاه به این اندیشه وجود دارد. یکی این‌ که فارابی باعث شده که اندیشه یونانی وارد جهان اسلام شود و او را به ضرر دین و دین‌ داری و دیانت ارزیابی می‌کنند. نگاه دیگر این است که فارابی در کتاب جامع‌الحکمه اندیشه ارسطو و افلاطون را در کنار هم قرار داده و احیا کرده است.  وقتی فارابی فلسفه معرفت شناسی را بیان می‌کند، علاوه بر فکر باید جامعه و کشور را نظام‌مند کند و از این منظر وارد فلسفه سیاسی و اجتماعی هم می‌شود.

ابونصر فارابی فیلسوف بزرگ بین ارسطو و افلاطون داوری کرده و با فلسفه یونان آشنا بوده است .درست است که فیلسوفان با فلسفه یونان از طریق ترجمه آشنا شدند ولی هیچ ‌کدام به ابونصر فارابی و نه ابن ‌سینا و نه فیلسوفان بعدی در چهارچوب اندیشه‌ های ارسطو و افلاطون باقی نماندند، بلکه خود آنها فیلسوفانی بودند که فکر و سخن خود را تازه کردند.
هر فیلسوفی باید با فیلسوفان گذشته آشنا باشد، ابونصر فارابی یک فیلسوف در جهان اسلام و فیلسوف مسلمان است. فارابی یکی از بزرگترین فلاسفه مسلمان بوده و نخستین فیلسوف بزرگ نیز محسوب می‌شود، قبل از او نیز فیلسوفانی بودند اما به عظمت اندیشه ‌های فارابی در جهان اسلام نداریم.
برای فلسفه تعاریف زیادی بیان شده است اما فارابی در خصوص تعریف فلسفه می‌گوید، فیلسوف کسی است که به ساماندهی فکر و اندیشه بپردازد و به این بسنده نکند.
فیلسوف کسی است که فکر را سامان ‌می‌دهد و درباره عالم هستی،‌ نظام فکری پیدا می‌کند و نه تنها این تفکر در عالم هستی باقی می‌ ماند بلکه این فکر فلسفی در جامعه می‌‌آید و اداره امور اجتماع را نیز به عهده می‌گیرد.
فلسفه ‌ای که به جامعه ورود پیدا نکند در واقع کار خود را انجام نداده، درست است که فلسفه به ‌طور مستقیم در جامعه نیست اما فلسفه‌ ای که در پشت فکر و انتخاب کسانی که جامعه را اداره می‌کنند، هست.

در واقع فلسفه نامرئی کار می‌کند، بیشتر مردم از فلسفه خوششان نمی‌آید، زیرا فلسفه سخت است و نیاز به تفکر عمیق دارد و از تأثیر فلسفه بر روی جامعه‌‌ بی ‌اطلاع هستند؛ در واقع مردم نمی ‌دانند که فلسفه به ‌طور نامرئی در همه‌جا هست و همه آثار سرانجام فکر فلسفی منتهی می‌شود. من در بیان تعریف فارابی از فلسفه این مطلب را بیان می‌کنم که وی گفت “فلسفه تذکر و سامان دادن به تفکر است،” فلسفه هم تفکر و هم تذکر محسوب می‌شود.

تذکر از باب “تفعل” از “ذکر” بوده و معنی لغوی ذکر “یادآوری” است و “تذکر” یعنی “یادآوری کردن” است.  تذکر واقعی به یاد آوردن دورترین و غیرقابل دسترس ‌ترین چیزها است.  حق تعالی و هستی دورترین چیز و در عین حال نزدیک ‌ترین است. تذکر بدون تفکر نمی‌شود، باید اصل را بیاد بیاوریم تا فکرمان اصیل باشد. فکری اصیل بوده که براساس ذکر باشد و ذکری اصیل است که دوردست‌ ترین چیز(زبان ‌هستی) را به یاد بیاورد. پس کسی اهل تفکر بوده که، به مبنای اصلی بیندیشد یعنی به آغاز هستی برود. بنابراین تفکر در بنیادی ‌ترین و اساسی ‌ترین مسائل هستی است.
برای تفکر و تذکر، شنیدن لازم است. فلاسفه، بزرگان و حکما شنیدن را این ‌گونه تعریف می‌کنند که شنیدن آن چیزی است که شما کلام غیب را بشنوید قبل از اینکه با کلام خودت آغشته شود، یعنی اینکه فکر دیگری که می‌شنویم قبل از اینکه آن را با فکر خودمان آغشته کنیم بشنویم و بعد پاسخ دهیم. این تذکر و تفکر است و فیلسوف باید گوش شنیدن داشته باشد.  صدای فکر را بشنوید و بعد در مقام مقایسه با فکر خودتان مقایسه کنید و این همان تفکر و تذکری است که فارابی می‌گوید. تفکر و تذکری که فارابی می‌گوید، تفکر با کلام گفتاری و نوشتاری است. ما فکر می‌کنیم که کلمات مثل یک خمره پر هستند، اما آن‌ها همانند یک چاه هستند که هر چه آب از آن بکشیم باز هم آب دارد.
تفکر در کلمه ظهور می‌کند یعنی باطن کلمه فکر بوده و حالا ظهور و بسط پیدا می‌کند.
منصوری لاریجانی گفت: فارابی در کتاب جامعه الحکمه می‌گوید من از آن جهت “افلاطون” را فیلسوف می‌دانم چرا که من را به تذکر می‌برد و ارسطو را از آن ‌جهت فیلسوف ‌می‌دانم که من را به چگونه اندیشیدن می‌برد که به چه بیندیشیم.

در دنیای امروز تفکر خالی از تذکر است، یعنی زودگذر بوده ولی بازگشت به اصل ندارد. تفکر اصیل برای فلسفه است و اگر فلسفه از پشت علوم برود، تهی می‌شود.  امروز یکی از رشته‌ های مهم، فلسفه علم است، یعنی در فلسفه علم می‌خواهد بگوید که جایگاه علم کجاست.
برهانی که از نور رب اضافه نشود، انسان را به جایی نمی‌رساند.  این سخن فارابی تفکر همراه با تذکر بوده و اگر تذکر نباشد تفکر تهی است.

  • منصوری لاریجانی تصریح کرد: این تعریفی که فارابی از فلسفه گفته به بسیاری از شبهات و تردید های امروز هم پاسخ داده است.  بعضی امروز می‌گویند که فلسفه دینی و فلسفه اسلامی نداریم. در حالی که عده‌ای هم ابونصر فارابی را مؤسس فلسفه اسلامی می‌دانند.  این تعریف نشان می‌دهد که رسالت یک فیلسوف چقدر است. اگر جوهره‌ی نظام‌ های سیاسی و اجتماعی حکمت نباشد، فایده ندارد. اما امروز می‌بینیم که رویکرد نظام ‌های دموکراسی در غرب همین است که با تفکر فلسفی و نظام‌ های تهی از حکمت بستیزد، و این چه فاجعه‌ای می‌تواند در جهان داشته باشد.

رسالت علم امروز این است که غلبه بر طبیعت پیدا کند. وقتی که هر انسانی از اول قصد غلبه بر طبیعت داشته باشد، بدون خشونت نمی‌شود. قصد غلبه بدون خشونت امکان ‌پذیر نیست. متأسفانه امروز بشر قصد غلبه دارد و تا زمان‌ که در این فکر باشد، ذکر در آن نیست. این استاد دانشگاه افزود: وقتی این فکر می‌تواند تأثیر داشته باشد که با ذکر همراه باشد یعنی به اصل برگردد و اصل حضرت حق است. آن‌جا که رحمت، صلح، یگانگی و وحدت است، آن ‌وقت قصد غلبه برداشته می‌شود. فکری که توأم با ذکر شد عالم را سامان می‌دهد. فیلسوف باید با تاریخ فلسفه آشنا باشد، ما فکر می‌کنیم که تاریخ یک زمان تهی است که حوادث را در آن می‌ِریزند، این فکر اشتباهی است، ما زمان بدون حادثه نداریم.  آگاهی به زمان، آگاهی به حوادث زمان محسوب می‌شود و حوادث زمان نتیجه تفکر است.
اگر تاریخ را به یک دایره تشبیه کنیم مرکز آن تفکر است. اگر کسی با مرکز دایره تاریخ نسبت نداشته باشد. خارج از تاریخ بوده و یا در حاشیه تاریخ قرار دارد.  بنابراین تاریخ براساس تفکر بوده و تفکر همان فلسفه است.
ابونصر فارابی وقتی می‌گوید که تفکر و تذکر اساس تاریخ  است، آن‌ وقت تاریخ حوادث را می‌سازد و حوادث را می‌سازد و حوادث بدون اجتماع نیست.
بعضی افراد می‌‌گویند که افلاطون منکر دموکراسی بوده، این حرف اشتباهی است. دموکراسی افلاطون با دموکراسی امروز تفاوت دارد، دموکراسی امروز مجلس، پارلمان و نظام دارد اما دموکراسی زمان افلاطون در آن قانون وضع نشده است.
افلاطون با دموکراسی به معنی امروز کلمه مخالف نبوده، او طرفدار تفکر است و تفکر را اساس تاریخ می‌داند.

  • پس نتیجه می‌گیریم که فلسفه از نگاه فارابی مبتنی بر سه ویژگی است؛اول مبتنی بر تذکر است یعنی آغاز، دوم روشمند بودن یعنی حکمت و سوم ما را به انجام می‌رساند که آن حق تعالی است. به تعبیر شما اگر این سه کج و مبهم باشد، انسان به توهم می‌رود.

فکر، گشاینده راه است، کسانی که با فلسفه مخالفند، فکر می‌کنند که فلسفه یک قول است. فلسفه یعنی تفکر و از لفظ و کلمه یونانی آمده یعنی محب حکمت و کسی که حکمت را دوست دارد. متأسفانه مردم نمی‌ دانند که تفکر چیست و با آن مخالفت می‌‌کنند. انسان دشمن چیزی است که نمی‌ داند، درحالی که تفکر فلسفه، تفکر اصیل و راه ‌گشا است.

کسانی‌ که ضد فلسفه هستند، حرف رایجی دارند که می‌گویند اگر فلاسفه چیزی می‌فهمیدند این همه با هم اختلاف نداشتند.  اگر اختلاف در فکر نباشد، تعالی رخ نمی‌داد.
ولی با این حال با هم دوست هستند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: فلسفه هم مثل هرچیز دیگری ممکن است، بیمار شود، تفکر اصیل بیمار نیست ولی در معرض ابتلا به بیماری هست، بعضی از فیلسوفان بیماری فکری دارند.

  • استاد شما سؤال خوبی را مطرح کردید که فرق بین تفلسف و فیلسوف چیست، تفلسف را یک جریان حاکم فکری بر جامعه می‌دانید که فیلسوف ممکن است خود را در این راه قرار دهد و ممکن است که قرار ندهد. فرآیند و شاخصه‌های تفلسف را چه می‌دانید؟

ما تصور می‌کنیم که فکر به ما داده می‌شود. چون نیک بنگریم ما به فکر داده می‌ شویم. در واقع وقتی که بچه‌ ها زبان باز می‌کنند، سؤالات آنها فلسفی است. وی اظهار داشت: ما به فکر داده می‌شویم و فکر به ما داده نمی‌شود. ما به این مسائل کمتر توجه می‌‌کنیم. فکر باید اصول و اساس داشته باشد. این استاد دانشگاه گفت: بنیادی ‌ترین اصل هستی آگاهی مطلق و حق تعالی است و اگر او را فراموش کنیم فکر ما تهی می‌شود، و این چیزی است که متأسفانه بسیاری از اشخاص در غفلت به سر می‌برند. ابراهیمی دینانی بیان کرد: به هیچ حیوانی اگر درنده باشد، مفسد نمی‌گوییم، اما انسان مفسد داریم. چون حیوانات فکر ندارند مفسد نیستند اما انسان که اصل تفکر بوده و باید تفکر نیز داشته باشد، اگر براساس تفکر حرکت نکرد مفسد می‌شود و از مسیر فکر خارج می‌شود.
نتیجه می ‌گیریم که پس ما باید همه فیلسوفی کنیم و به فکر آغاز و انجام باشیم.

لینک دانلود
Sound-DownloadYoutube-download

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *