استاد در همایش حکمت فردوسی چه گفت؟
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
اسلام آسمانی است، نه عربی!
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
نمایش همه

آیا گزاره های دینی و علمی ثابت است؟

گزاره های دینی ثابت است اما گزاره های علمی ثابت نیست. علاوه بر این گزاره های دینی ثباتشان به معنی سکونشان نیست. گزاره های دینی ثبوت دارند اما سکون ندارند. مشکل اکثر علما این است که ثبوت را با سکون اشتباه گرفته‌اند. خدا ثابت است اما ساکن نیست. خدا نوترین نوهاست هیچ چیزی نوتر از خدا نیست. جهان همواره در حال نو شدن است اما آیا کهنه می‌تواند نو بیافریند؟ نه پس خدا ساکن نیست بلکه ثابت است

گزاره های دینی ثابت است اما گزاره های علمی ثابت نیست. علاوه بر این گزاره های دینی ثباتشان به معنی سکونشان نیست. گزاره های دینی ثبوت دارند اما سکون ندارند. مشکل اکثر علما این است که ثبوت را با سکون اشتباه گرفته‌اند. خدا ثابت است اما ساکن نیست. خدا نوترین نوهاست هیچ چیزی نوتر از خدا نیست. جهان همواره در حال نو شدن است اما آیا کهنه می‌تواند نو بیافریند؟ نه پس خدا ساکن نیست بلکه ثابت است.علم در گذشته به شکل فعلی مطرح نبوده. در دنیای امروز علمی که مهر آزمایشگاه بر آن خورده باشد علم محسوب می‌شود بنابراین علومی مثل انسان شناسی و این‌ها علم خالص به شمار نمی‌روند. موضوع علم بررسی طبیعت است. فیزیست با طبیعت سروکار دارد. علم جدید الهام نیست تجربه است حس است اما موضوع دین معارف معنوی است. دین، خداست، پیامبر است، معاد است. زبان علم زبان تایید است زبان نفی نیست. عالم نمی‌گوید فلان چیز، نیست می‌گوید من نمی‌دانم، اگر هم می‌داند در حد تجربه و آزمایش است نه بیشتر. اگر بگوید می‌دانم عالم نیست اما زبان دین ابدی است برای همیشه است. علم امروز پوزیتیویست و عینی گراست و بس.علم محصور در ماده است و اگر از ماده فراتر رود فلج می‌شود.

تقدم و تأخر یقین حسی و عقلی

یقین عقلی، مقدم بر یقین حسی است، ما وقتی یک هواپیما را در آسمان اندازه یک پرنده می‌بینیم این یقین حسی است اما ما در عقل خود می‌دانیم که اندازه واقعی آن هواپیما چقدر است و آن را معیار قرار می‌دهیم.

عقل و مراتب عقل و دین عقلانی و علم دینی

ما یک عقل بیشتر نداریم و آن عقل کل است که ما تنها بهره ای از آن را داریم. امثال راسل عاقل و باشعور بوده‌اند اما عقل آن‌ها گرفتار نفسانیات بوده است. اصل دین توحید است. رسیدن به توحید است. مابقی فروعات است. هزار سال نماز بدون توحید پشیزی نمی‌ارزد. البته دین هم منظور دین عقلانی است دین غیر عقلانی بی ارزش است. اصلاً هر چیز غیر عقلانی بی ارزش است. جوهر دین عقل است. آنچه در خداست علم است و تمام صفات خدا به علم او برمی گردد. دکارت می‌گوید: می‌اندیشم پس هستم اما حرف کامل‌تر را فرانتس فان بادر می‌گوید که: «چون اندیشیده می‌شوم پس می‌اندیشم». حالا چه کسی به ما می‌اندیشد؟ خدا.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *