آزاد اندیشی در گرو تعلیق باورها است

قاعده ۳۲: ثبوت شیئ لشیئ فرع ثبوت مثبت له
۱۳۹۲-۰۵-۰۶
قاعده ۳۳: ما ثبت قدمه امتنع عدمه
۱۳۹۲-۰۵-۰۸
نمایش همه

آزاد اندیشی در گرو تعلیق باورها است

تا کسی باورش را تعلیق نکند، هیچ چیز نمی تواند بفهمد! برای ابد، راه فهم برای او بسته است کسی که همه چیز را براساس عقیده خودش بخواهد بفهمد، هیچی نمی فهمد. نه اینکه باورش را از دست بدهد بلکه در پرانتز بگذاردو بعد فکر کند که چی درست است و نیست و الا اگر بخواهد همه چیز را با عقیده خودش بخواهد بفهمد تا ابد راه فهم برای او بسته است.

تا کسی باورش را تعلیق نکند، هیچ چیز نمی تواند بفهمد! برای ابد، راه فهم برای او بسته است کسی که همه چیز را براساس عقیده خودش بخواهد بفهمد، هیچی نمی فهمد. نه اینکه باورش را از دست بدهد بلکه در پرانتز بگذاردو بعد فکر کند که چی درست است و نیست و الا اگر بخواهد همه چیز را با عقیده خودش بخواهد بفهمد تا ابد راه فهم برای او بسته است.

[box type=”shadow” align=”alignright” ]

 • روند کلاسهای استاد به این گونه است که در ابتدا، متن کتاب توسط یکی از شاگردان قرائت شده و سپس استاد به توضیح همان مطلب می پردازند. ما برای شما عزیزانی که از طریق اینترنت از نقاط مختلف مخاطب هستید و دسترسی به متن کتاب ندارید، عین متن کتاب که هر جلسه قرائت می شود را با ذکر آدرس صفحه قرار می دهیم تا روی مطالب تمرکز بهتری پیدا کنید و بتوانید بدون دغدغه کتاب داشتن مباحث را از طریق وب سایت پیگیری کنید.
 • فایل صوتی کلاسها فعلا به صورت آرشیو(تفکیک سال به سال) نمی توانیم قرار بدیم و خواهشا سوال نفرمایید. به علت اینکه مباحثی که در کلاس مطرح می شود اصلا از جنس مطالب برنامه معرفت که استاد حضور پیدا می کنند نیست و جنبه فلسفی بیشتری دارد و موجب برداشت نادرست و سرازیر شدن سیل عظیم ایمیل ها و سوالات مختلف به سمت ما می شود.
 • به علت حجم بالای مطالب و مباحث، قرار دادن متن سخنان استاد در کلاس برای ما میسر نیست و دست یاری به سمت شما دراز میکنیم. چنانچه شما وقت کافی و علاقه برای پیاده کردن متن سخنان استاد در کلاس را دارید میتوانید آن را برای ما ارسال کنید تا هم ما و هم بقیه دوستان استفاده بکنند.
 • برای بحث و گفتگو پیرامون مباحث مطرح شده در کلاسها به آدرس انجمن وبسایت (forum.ebrahimi-dinani.com) مراجعه کنید.
 • از فعالان در اینترنت و عزیزان علاقه مند به درج مطالب کلاس در وبلاگ ها و وب سایت ها خواهشمندیم حتما با ذکر منبع(ebrahimi-dinani.com) باشد.

فایل صوتی کلاس در انتهای همین صفحه قابل دانلود است

[/box]

[box type=”success” align=”alignright” ]

متن کتاب

از صفحه ۲۵ پاراگراف آخر تا صفحه ۲۹ کتاب

در اینجا ممکن است گفته شود آنچه ابن تیمیه در باب اختلاف عقل میان افراد انسان می گوید سخنی درست و بهنجار است زیرا تفاوت در اندیشه و عقل افراد آدمی چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. یک بررسی سطحی و اجمالی نشان می دهد که تا چه اندازه افراد انسان با یکدیگر اختلاف و تفاوت دارند.

در پاسخ به این سخن باید گفت درست است که در میان افراد انسان تفاوت عقل و اندیشه وجود دارد ولی در عین اختلاف که از خصوصیات شخصی و فردی نشأت می گیرد نوعی وحدت و یگانگی در میان عقول آدمیان تحقق دارد که موجب تفاهم در ادراک حقایق می گردد. آنجا که عقل از هرگونه شوائب و اوهام پاک و خالی باشد، اختلاف و تباین در میان عقول دیده نمی شود. همه افراد بشر با همه اختلافات محیطی و تربیتی که ممکن است داشته باشند در مورد مستقلات عقلی اختلاف ندارند. همه کس به آسانی ادراک می کند« که کل بزرگتر از جزء است» و در این حکم که یک حکم کلی عقل است حتی یک فرد آدمی را نمی توان یافت که کوچکترین تردیدی به خود راه دهد.

تردیدی نیست که افراد آدمی براساس عوامل مختلف محیطی و تربیتی و همچنین تاثیر خواسته ها و تمایلات نفسانی در ادراک برخی از امور با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند و بسیاری از اندیشمندان نیز اختلاف مراتب عقل را پذیرفته، افراد آدمی را در مقام ادراک عقلی یکسان و یکنواخت به شمار نمی آورند. از کسانی که معتقدند عقل در میان همه افراد بشر به طور یکسان و یکنواخت وجود دارد، محمد بن زکریای رازی و رنه دکارت را باید نام برد. این دو فیلسوف که یکی شرقی و دیگری غربی است به تساوی عقل در میان افراد بشر اعتقاد داشته اند. دکارت بر این عقیده بود که عقل به طور یکسان در اشخاص وجود دارد؛ ولی اشخاص، آن را به طور یکسان و یکنواخت بکار نمی برند. رازی نیز برای یکسان بودن عقل در اشخاص دلایلی اقامه کرده است که ذکر آنها از حوصله این مقال بیرون است.

به هر حال اختلاف و تفاوت در مراتب عقل و یا اختلاف در نحوه به کار بردن آن، چیزی است که بسیاری از اهل اندیشه آن را پذیرفته اند. ولی آنچه ابن تیمیه در این باب ابراز داشته غیر از آن چیزی است که دیگران آن را تفاوت در مراتب عقل می نامند، زیرا اختلاف در مراتب عقل، هرگز به معنی این نیست که در میان عقول مردم، نوعی اتحاد یا قدر جامع وجود ندارد. در حالی که ابن تیمیه هرگونه اتحاد و قدر جامع میان عقول را نفی کرده و معتقد است که عقل هریک از افراد آدمی، مباین است با عقل در فرد دیگر. این نظریه مستلزم این است که تفاهم بین افراد در مقام ادراک عقلی امکان پذیر نباشد زیرا آنچه یک فرد در مقام ادراک عقلی می گوید از هر جهت با آنچه فرد دیگری در همین مقام ابراز می دارد مباینت دارد. از لوازم دیگری که بر قول ابن تیمیه در این باب مترتب می گردد، یکی این است که هر گاه دو فرد یا دو گروه در یک مساله عقلی با یکدیگر اختلاف داشته باشند، هیچ گونه داوری و ترجیح دادن نظر یک طرف بر طرف دیگر ممکن نیست؛ زیرا داوری و ترجیح بین امر معارض، بدون تحقق یک میزان و جامع مشترک صورت نمی پذیرد. ابن تیمیه به این مساله توجه داشته و طور آشکار آن را مطرح کرده است. او بر این عقیده است که غور و بررسی در مسائل فلسفی و کلامی بیهوده است آنچه انسان از این طریق به دست می آورد جز شک و حیرت چیز دیگری نیست. ابن تیمیه بر تکافو ادله تکیه کرده و در بسیاری از آثار خود از آن بهره برده است. او می گوید وقتی دو گروه از ادله کلامی فلسفی، با یکدیگر در تعارض قرار گرفت، راهی برای اثبات یکی و بطلان طرف دیگر وجود نخواهد داشت.

ابن تیمیه روی تناقض گویی های فخر رازی و توقف کردن های سیف الدین آمدی تاکید کرده و سپس قول به تکافو در ادله عقلی را به بزرگان علم کلام منسوب ساخته است. عین عبارت او در این باب چنین است: « و قد حکی عن طائفه من رئوس اهل الکلام أنّهم کانوا یقولون بتکافو الادلّه و أن الادلّهَ قد تکافأت من الجانبین، حتی لا یُعرف الحقّ من الباطل» ابن تیمیه در این عبارت روی تکافو ادله تکیه کرده و آن را به بزرگان و سران علم کلام منسوب دانسته است. آنچه او در اینجا تکافو ادلّه نامیده همان چیزی است که در آثار فیلسوف معروف آلمانی ایمانوئل کانت تحت عنوان « تعارض احکام عقل محض» مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر کانت ادله اثبات حدوث عالم همان اندازه اعتبار دارد که ادله قدیم بودن عالم، دارای اعتبار است. این فیلسوف دلائل عقیده لایب نیتس را در باب جهان به طور کلی نقل کرده و سپس دلایل ضد این عقیده را نیز مطرح می کند. به عقیده او دلائل هر دو طرف دارای قوت مساوی است. کانت می گوید ذهن انسان استعدادی برای شهود عقلی ندارد. شهود یا قدرت شناسایی مستقیم ذهن، علی الاصول حسی است به همین جهت جمیع مواردی که ذهن روی آنها کار می کند تحت صورت های زمان و مکان ظاهر می شود. به سخن دیگر حواس آدمی منبع اول شناسایی را تشکیل می دهد و به همین دلیل مقولات تا آنجا معتبرند که می توانند به تجربه حسی مربوط باشد.

آنچه از فلسفه کانت بر می آید این است که ما نمی توانیم ادعای یقینی بودن یک برهان عقلی را صرف نظر از برهانی که می تواند برخلاف آن اقامه شود تایید کنیم. معنی این سخن آن است که مسائل عقلی مربوط به متافیزیک، جدلی الطرفین است و در امور جدلی الطرفین نمی توان یکی را بر دیگری ترجیح داد. وقتی ابن تیمیه در فلسفه و کلام از تکافو ادله سخن می گوید در واقع به چیزی اشاره می کند که در کلام دیگران تحت عنوان مسائل جدلی الطرفین مورد بررسی قرار گرفته است. او به همین مناسبت حکایتی نقل کرده که به یکی از متکلمان باهوش و پر ذکاوت مربوط است. متکلّم مورد اشاره نزد ابن واصل حَمَوی به تحصیل علم کلام اشتغال داشته است. او می گوید: وقتی شب فرا می رسید به فراش میرفتم و در حالی که صورت خود را در زیر ملحفه قرار می دادم ادله کلامی را در دو طرف یک مساله تا بامدادان بررسی می کردم ولی سرانجام هیچ یک از دو طرف ادله رجحان نمی یافت. در پایان امر، متکلّم مورد اشاره علم کلام را رها کرده و به علم هیأت می پردازد. ابن تیمیه پس از نقل این حکایت می گوید: بسیاری از حکما و متکلمان در راه تعارض های عقلی خسته می شوند و هنگامی که از وصول به حقیقت مایوس می شوند، پیروی از شهوات و روی آوردن به جمع اموال و ریاست را پیشه خود می سازند.

در هر حال آنچه ابن تیمیه در مورد تکافو ادله ابراز داشته از نوع همان مسائلی است که کانت به بحث دقیق در باب «آنتی نومی ها» پرداخته و تعارض های عقل را در متافیزیک به طور آشکار نشان داده است ولی ابن تیمیه چون فیلسوف نبوده، نتوانسته محدودیت عقل را از طریق خود عقل اثبات نماید.

آنچه اکنون در اینجا مطرح است بررسی موضع کانت نیست ولی در مورد ابن تیمیه باید گفت آنچه او آن را تکافو ادله در فلسفه و کلام می خواند، علاوه بر اینکه فی نفسه محل تامل بسیار است خود او به صحت این سخن باور نداشته و در راهی خلاف آن قدم گذاشته است؛ زیرا او با کمال صراحت گفته است: «هر گاه عقل، با نقلی که از طریق عقل به اثبات رسیده در تعارض قرار گیرد نقل، مقدم خواهد بود و این تقدم نقل، به معنی این است که نوعی از عقل بر نوعی دیگر از عقل تقدم یافته است. این سخن به معنی این است که هر گاه در عقل به حسب ظاهر، تعارض پیدا شود، ناچار یکی از دو طرف، مقدم خواهد بود و هنگامی که یکی از دو طرف تقدم یابد، سخن گفتن از تکافو ادله وجه صحیح و محمل درستی نخواهد داشت. عین عبارت ابن تیمیه در این باب چنین است: «قد تعارض العقل الدالّ علی صدق الرسول و العقل المناقض لخبر الرسول، فقدّمنا ذلک المعقول علی هذا المعقول…….و عاد الأمرُ إلی تقدیمِ جنسٍ من المعقولات علی جنسٍ.» همان سان که در این عبارت مشاهده می شود ابن تیمیه از تقدم یک عقل بر عقل دیگر سخن می گوید و در اینجا این پرسش پیش می آید که چگونه می توان از تقدم عقل بر عقل دیگر سخن گفت و در همان حال تکافو ادله را به عنوان یک اصل اساسی سد راه فلسفه و کلام قرار داد؟ پاسخ ابن تیمیه به این پرسش هرچه باشد در یک چیز نمی توان تردید داشت و آن این است که برخورد او با عقل، یک برخورد سود جویانه است. این اندیشمند پر جوش و خروش در باب عقل سخن بسیار می گوید، ولی تا آنجا برای عقل اعتبار قائل می شود که بتواند آن را در جهت اثبات مقاصد و پیشبرد هدف های خود به کار بگیرد و البته برخورد سود جویانه اشخاص با عقل در طول تاریخ کم نبوده و این قصه ماجرایی دراز دارد. آنچه بسیاری از مردم طی تاریخ طولانی در مقام عمل انجام داده اند در جهان سرمایه داری و سود پرست امروز نیز به عنوان یک حوزه فکری و فلسفه تحت عنوان «پراگماتیسم» چهره نموده و طرفداران بسیاری را نیز به سوی خود جذب کرده است.

[/box]

[box type=”download” align=”alignright” ]

مشخصات فایل

عنوان: کلاس ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام (جلسه هفتم)

مدت زمان کلاس: ۵۲ دقیقه

حجم فایل صوتی: ۱۲مگابایت

لینک دانلود فایل صوتی

[/box]

13 دیدگاه ها

 1. فروزان می‌گه:

  با سلام
  ببخشید! باقی‌ کلاسهای درس استاد را در اینجا نمیگذارید؟

 2. فروزان می‌گه:

  سپاس بی‌ پایان!

 3. پويا می‌گه:

  ببخشید کم سر میزنم ( چشمم یاری نمیکنه )

  ************* استاد عالی گفتن ***************
  دکتر دینانی طلاست ، طلا …. خیلی دوست دارم از نزدیک استاد رو ببینم !…..
  ما که نشد بیایم تهران ، اگه استاد خواستن بیان مشهد خبر بدین …

 4. حميد رضا می‌گه:

  سلام…
  چرا ادامه کلاس ها رو نمیذارید؟

 5. سلام
  انجمن علمی دانشجویی فلسفه دانشگاه تهران به مناسبت روز جهانی فلسفه همایشی را با عنوان «فلسفه برای علم، هنر، زندگی» در ۲۷ و ۲۸ آبان برگزار میکند.
  سخنرانان: غلامحسین ابراهیمی دینانی، رضا داوری اردکانی، مصطفی ملکیان، بابک احمدی، خسرو باقری، سعید ناجی، حسن میانداری، امیر صائمی
  برنامه کامل همایش را در وبلاگ انجمن مشاهده کنید.
  http://aephilosophy.blogfa.com
  اطلاع رسانی بفرمایید

 6. محمد رسول زمردی می‌گه:

  با عرض سلام.چرا دیگر ادامه فایل کلاسها رو نگذاشتید ؟ و نمیگذارید عزیزان؟ ما بی صبرانه منتظریم کلاس سال ۹۲ رو هر چند روز یا حداقل چند وقت یه جلسه اضافه میکردید اما ناگهان دیگه بعد از جلسه هفتم دیگه هیچ فایلی اضافه نشد. شای باورتون نشه من از اون موقع تا حالا هر روز یه بار یه سر به سایت زدم تا حالاکه نکنه اضافه شده باشه فایل جدید من غافل باشم.اگه بفرمایید که کی قراره فایلهای جدید رو اضافه بفرمایید ممنون میشم.با تشکر. یا علی

 7. hadi می‌گه:

  بسیار ممنون از سایت خوبتون. کاش میشد از خود استاد سوال پرسید.

 8. آهو می‌گه:

  سلام
  ببخشید یک سوال:
  این کلاس کجا برگزار می شود؟

 9. محمد صادق می‌گه:

  فوق العادست بحث هاتون.

 10. حسین می‌گه:

  سلام خواهشا کلاس های استاد را به روز روی سایت قرار بدهید با سپاس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *