اندیشه نقطه پایان ندارد
۱۳۹۲-۰۸-۰۲
برنامه معرفت سوم آبان ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۰۸-۰۴
نمایش همه

واژه های «سلب تحصیلی،سوفسطی،شرح الاسم»

سلب تحصیلی

مقصود قضیه ای است که به صورت سالبه محصله تشکیل می شود ‏مانند «ماهیت، ‏ضروری الوجود و ضروری العدم نیست» در سالبه محصله، محمول یک امر ثبوتی است که از موضوع سلب می شود، و با انتفاء موضوع نیز ماده می باشد. ر.ک: ایجاب عدولی

سوفسطی

‏واژه سوفسطی از کلمه یونانی «سوفیست» گرفته شده است؛ و سوفیست در اصل به معنای حکیم و ‏دانشور بوده است، اما از آنجاکه گروهی از دانشمندانی که «سوفیست» خوانده می شدند، در دوران معاصر با سقراط و پیش از آن به حقایق ثابت باور نداشته اند، بلکه هیچ چیزی را قابل شناخت جزمی نمی دانستند ‏این واژه به تدریج معنای اصلی خود را از دست داد، و به عنوان رمز و علامتی برای سیره تفکر و استدلال مغالطه آمیز درآمد.

‏علامه طباطبائی در تعریف سوفسطی می گوید: «سوفسطی کسی است که وجود هرگونه علمی را به طور کلی انکار می کند. سوفسطی ها اگر چه در بدو امر واقعیت خارجی را انکار می کنند و ادعای علم به عدم واقعیت را بر زبان می رانند، اما پس از اندکی توجه درمی یابند که این ادعا ‏خود مستلزم واقعیت داشتن علم و عالم و کاشف بودن علم از عدم وجود واقع و امور دیگر است، ولذا ناقض خودش می باشد. از این رو ‏کلام خود را تصحیح کرده ‏و مدعی می شوند که همه چیز مشکوک و مردد است ‏و علم به هیچ واقعیتی امکان پذیر نیست. ادله ای که سوفسطی اقامه می کند نیز در حقیقت متوجه انکار علم به واقعیت است نه انکار اصل واقعیت.

در ادامه بخوانید:  نسخه الکترونیکی کتاب اصطلاحات فلسفه

شرح الاسم

‏شرح الاسم دو اصطلاح دارد. در یک اصطلاح به همان «تعریف لفظی» ‏اطلاق می شود و مرادف با آن است و اصطلاح دوم «شرح الاسم» ‏که اصطلاح معروف و رایج آن است، مرادف با «تعریف اسمی» می باشد. تعریف اسمی درست مانند تعریف حقیقی از جنس و فصل و یا عرض خاصه تشکیل می شود و تنها فرقشان در این است که تعریف اسمی پیش از علم به تحقق خارجی معرف است و تعریف حقیقی پس از علم به تحقق آن می باشد. پس اگر به کسی که نمی داند روح وجود دارد، گفته شود «روح جوهری است مجرد و متعلق به بدن» ‏تعریف اسمی خواهد بود و اگر همین عبارت به کسی که اذعان به وجود روح دارد گفته شود ‏تعریف حقیقی خواهد بود. در کلام علامه طباطبایی، شرح الاسم به معنای تعریف لفظی بکار رفته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *