رزق تخیل و تعقل

جلد دوم کتاب حافظ معنوی
جلد دوم کتاب حافظ معنوی
۱۳۹۵-۰۶-۲۳
آیا خدا را به من می شناسانی
اندیشه و آنچه به اندیشه در نمی آید
۱۳۹۵-۰۶-۲۶
نمایش همه

رزق تخیل و تعقل

خواستن خدا

نام خداوند، کلیدی است که گنجها را می گشاید. خداوند به مقتضای رحمت واسعه، روزی رسان است. هر موجودی یک روزی دارد و خداوند روزی رسان علی الاطلاق است اگر چه آن موجود، از اطاعت حق، سر باز زند. خداوند به شرط عبادت کردن، روزی نمی دهد و لا بشرط است. افرادی که دشمن حقیقت اند یا مشرک و منکرند از روزی، محروم نمی شوند زیرا رحمت خداوند عام است. همه صفات خداوند، مطلق است و هیچ قیدی ندارد. رحمت و رزاقیت و علم و آگاهی خداوند، مطلق است. این روزی هم می تواند روزی جسمانی یا روزی روحانی باشد.

محسوسات، روزی حس اند. اگر انسان حس داشت اما چیزی برای حس کردن نبود، چه حالی داشت؟ اگر انسان چشم داشت اما چیزی نبود که آن را ببیند چه اتفاقی می افتاد؟ خوب انسان از همه چیز محروم می شد. اگر چشم هست، آنچه که چشم آن را می بیند و زیبایی هم هست. اگر گوش هست، صوت خوش، سخن خوب هم هست. اگر ذائقه هست، طعم خوب هم هست.

حال وقتی حواس ظاهری پنجگانه انسان روزی دارند، آیا تخیل و تعقل انسان روزی ندارد؟ وقتی انسان می تواند تخیل کند و خیال دارد، امور متخیل نیز قطعا روزی او هستند. اگر وهم داریم، امور موهوم هم هستند تا ما توهم کنیم. روزی عقل آدمی، کلیات و مجردات است. هر موجودی چون روزی خوار است، روزی خود را می خواهد و در پی کسب آن است اما خود روزی هم چون از خزانه غیب حق تعالی می آید، خود به دنبال روزی خورنده است.

در ادامه بخوانید:  زبان شعر، ابزار نیست!

تشنگان گر آب جویند در جهان       آب هم به عالم جوید تشنگان

انسان همیشه بین دوگانگی ها زندگی می کند مانند شب و روز؛ تابستان و زمستان؛ خوبی و بدی و…. چه چیزی هست که در این عالم دوگانه نباشد. بسیاری از دوگانگی ها را ما می فهمیم و به راحتی ما آنها را درک می کنیم. اما چند دوگانگی هست که از ظرافت های زیادی دارند و به آسانی درک نمی شوند. دوگانگی نفس و بدن، دوگانگی معنی و طبیعت، دوگانگی زمان و مکان از مهمترین دوگانگی هایی هستند که به آسانی قابل ادراک نیستند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *