آخرین مطالب

برنامه معرفت ۲۰ تیر ۱۳۹۳

304-23-khordad-1393

پیش وجود همه آیندگان/بیش بقای همه پایندگان/این کلمه «بیش» و «پیش» به گذشته و آینده اشاره دارد. ما یک اول و آخر داریم و یک گذشته و آینده که با هم فرق دارند. درست است که گذشته، اول بوده اما هر گذشته ای اول نیست. درست است که آینده، زمان آینده است اما هر آینده ای زمان نیست. اینجا باید یک مقداری صحبت بکنیم. بیشتر بخوانید »

برنامه معرفت ۱۳ تیر ۱۳۹۳

nezami

بسم‌الله الرحمن الرحیم/هست کلید در گنج حکیم/فاتحه فکرت و ختم سخن/نام خدایست بر او ختم کن/پیش وجود همه آیندگان/بیش بقای همه پایندگان/سابقه سالار جهان قدم/مرسله پیوند گلوی قلم/پرورش‌آموز درون پروران/روز برآرنده روزی خوران/مهره کش رشته باریک عقل/روشنی دیده تاریک عقل/داغ نه ناصیه داران پاک/تاج ده تخت نشینان خاک/خام کن پخته تدبیرها/عذر پذیرنده تقصیرها بیشتر بخوانید »

با يک کليک حامي ما باشيد