آخرین مطالب

برنامه معرفت ۲۱ شهریور ۱۳۹۳

16-9-2014

ای به ازل بوده و نابوده ما/وی به ابد زنده و فرسوده ما/حلقه زن خانه به دوش توایم/چون در تو حلقه به گوش توایم/هم تو پذیری که زباغ توایم/قمری طوق و سگ داغ توایم/بی‌طمعیم از همه سازنده‌ای/جز تو نداریم نوازنده‌ای/از پی تست اینهمه امید و بیم/هم تو ببخشای و ببخش ای کریم/چاره ما ساز که بی داوریمگر تو برانی به که روی آوریم بیشتر بخوانید »

فلسفه ایران و سهروردی (مصاحبه)

سهروردی

اگر بخواهیم آگاهی به هستی، جهان هستی و روح داشته باشیم از نان شب برای ما شناخت سهروردی، واجب تر است و اگر بخواهیم نادان باقی بمانیم هیچ نیازی به سهروردی نداریم، اما این آگاهی از تاریخ، فرهنگ، تفسیر سهروردی از اسلام و قرآن نیازمند شناخت است چون سهروردی خدا را نور می داند و اینها همه آگاهی است. دینی که همه اش عقل نباشد به درد نمی خورد. من تمام اسلام را عقل می دانم بیشتر بخوانید »

برنامه معرفت ۱۴ شهریور ۱۳۹۳

7-shahrivar-1393

روزی از آنجا که فراغی رسید /باد سلیمان به چراغی رسید/مملکتش رخت به صحرا نهاد/تخت بر این تخته مینا نهاد/دید بنوعی که دلش پاره گشت/برزگری پیر در آن ساده دشت/خانه ز مشتی غله پرداخته/در غله دان کرم انداخته/دانه فشان گشته بهر گوشه‌ای/رسته ز هر دانه او خوشه‌ای/پرده آن دانه که دهقان گشاد/منطق مرغان ز سلیمان گشاد/گفت جوانمرد شو ای پیرمرد/کاینقدرت بود ببایست خورد/دام نه‌ای دانه فشانی مکن/با چو منی مرغ زبانی مکن بیشتر بخوانید »

با يک کليک حامي ما باشيد