آخرین مطالب

برنامه معرفت ۳ بهمن۱۳۹۳(هستی و زیبایی)

7-shahrivar-1393

ای که در راه خدایت چشم غیرت رهبرست/باغ را بنگر که از آثار رحمت اخضر است/کیف یحیی الارض بعد الموت را نظّاره کن/تا عیان گردد ترا بعثی که حشر اکبر است/صبغة الله را نگر آثار قدرت را به بین/حبذا آیات آنگو خالق خشک و ترست بیشتر بخوانید »

برنامه معرفت ۲۶ دی ۱۳۹۳

304-23-khordad-1393

مطلق بی مقید نباشد و مقید بی صورت نباشد اما مقید محتاج است به مطلق و مطلق مستغنی از مقید. پس استلزام از طرفین است و احتیاج از یک طرف. چنانکه حرکت ید و مفتاح که در ید است و ایضا مطلق مستلزم مقید است از مقیدات علی سبیل البدویه. نه مستلزم مقیدی محسوس و چون مطلق را بدلی نیست پله احتیاج همه مقیدات اوست. بیشتر بخوانید »

برنامه معرفت ۱۹ دی ۱۳۹۳

Untitled000

بوی حق یعنی چه؟ اینکه پیامبر می فرماید من بوی رحمان را از جانب یمن حس می کنم (در داستان اویس قرنی) این بوی حق یعنی چه؟ یا شعرا که می گویند «ذوق» یا می گویند که فلانی شاعر «با ذوقی» است. لغت ذوق یعنی چشیدن. شاعر چه چیزی را می چشد؟ حلوا یا سرکه می خورد؟ چشیدن ظاهری که نیست. ذوق چشیدن است. یک چشیدن معنوی است که خیلی در مفاهیم نمی آید بیشتر بخوانید »

با يک کليک حامي ما باشيد