فیلسوف به یک فرقه فکری معین وابسته نیست، زیرا کسی که از یک نحله فکری معین پاسداری سرسختانه می کند، خود را از عالَم دور می کند تا بتواند پاسداری اش را حفظ نماید.

مطالب و مقالات در حوزه حکمت و فلسفه هر روز در این وب سایت قرار می گیرد. دعوت می کنیم از مطالب این بخش که بیش از یک هزار مقاله است، دیدن کنید

کلیک کنید

عضویت در خبرنامه سایت

  • ایمیل بدون www و صحیح وارد کنید