آخرین مطالب

برنامه معرفت ۷ شهریور ۱۳۹۳

7-shahrivar-1393

با دو حکیم از سر همخانگی/شد سخنی چند ز بیگانگی/لاف منی بود و توی برنتافت/ملک یکی بود و دوی برنتافت/حق دو نشاید که یکی بشنوند/سر دو نباید که یکی بدروند/جای دو شمشیر نیامی که دید/بزم دو جمشید مقامی که دید/هر دو به شبگیر نوائی زدند/خانه فروشانه طلائی زدند/کز سر ناساختگی بگذرند بیشتر بخوانید »

برنامه معرفت ۳۱ مرداد ۱۳۹۳

برنامه معرفت- 11 بهمن 1392

احمد مرسل که خرد خاک اوست/هر دو جهان بسته فتراک اوست/ستر کواکب قدمش میدرید/خیل ملایک علمش میکشید/در شب تاریک بدان اتفاق/برق شده پویه پای براق/چون گل ازین پایه فیروزه فرش/دست به دست آمد تا ساق عرش/همسفرانش سپر انداختند/بال شکستند و پر انداختند/او بتحیر چو غریبان راه/حلقه زنان بر در آن بارگاه/پرده نشینان که درش داشتند/هودج او یکتنه بگذاشتند بیشتر بخوانید »

روش تدریس فلسفه در کلاس های دکتر دینانی

The.originality.of.intellect

در این مقاله سعی شده است تا به شرح و دسته بندی اصول حاکم بر کلاس های دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی پرداخته شود که بی شک یکی از موفق ترین اساتید فلسفه اسلامی به شمار می آیند و در تدریس فلسفه، صاحب سبک خاص هستند. گرچه سال ها است که دانشجویان و اساتید بسیاری از کلاس های ایشان استفاده می کنند و از نزدیک با سبک و روش تدریس ایشان آشنایی دارند، اما تدوین و تشریح این اصول، می تواند الگوی مناسبی در اختیار مدرسین فلسفه و خصوصاً اساتید فلسفه اسلامی قرار دهد بیشتر بخوانید »

با يک کليک حامي ما باشيد